Wspólny projekt SAP, Adobe i Microsoft. Open Data Initiative zmienia podejście liderów do zarządzania danymi

Wspólny projekt SAP, Adobe i Microsoft. Open Data Initiative zmienia podejście liderów do zarządzania danymi

03/10/2018

Prezesi firm Adobe, Microsoft oraz SAP przedstawili na konferencji Microsoft Ignite Open Data Initiative – wspólną inicjatywę na rzecz otwartych danych. Trzej wieloletni partnerzy zobowiązali się do umożliwienia firmom wygodnej wymiany informacji między ich systemami. Firmy tym samym na nowo definiują zarządzanie obsługą klientów (customer experience management, CXM) za pomocą oferowanych rozwiązań.

Trójstronna koalicja trzech najbardziej wpływowych na świecie firm zajmujących się oprogramowaniem dla biznesu dotyczy jednego z kluczowych wyzwań, stojących przed współczesnymi przedsiębiorstwami: powstawania silosów danych. Jak dowodzą przedstawiciele SAP, Microsoft i Adobe, w dobie transformacji cyfrowej zwiększenie efektów działań biznesu możliwe jest tylko poprzez odblokowanie i ujednolicenie procesów zarządzania danymi. Wszyscy trzej sygnatariusze porozumienia zobowiązali się do działań, które umożliwią wymianę i wzbogacanie danych pomiędzy ich systemami. W ten sposób dane korzystających z nich przedsiębiorstw będą umożliwiały jednolity wgląd w różnorodne informacje o konsumentach i użytkownikach, zapewniając możliwość kształtowania efektywnych strategii obsługi klienta.

Współpraca firm ma być oparta na trzech podstawowych zasadach:

Każda organizacja powinna posiadać i utrzymywać pełną, bezpośrednią kontrolę nad wszystkimi swoimi danymi.
Klienci powinni móc umożliwiać procesom biznesowym opartym na sztucznej inteligencji uzyskiwanie wglądów i informacji na podstawie ujednoliconych danych behawioralnych i operacyjnych.

Rozbudowany ekosystem partnerów powinien móc łatwo wykorzystywać otwarty i rozszerzalny model danych do rozszerzenia rozwiązania.

W oparciu o te zasady, głównym celem Inicjatywy na rzecz otwartych danych jest wyeliminowanie silosów danych i umożliwienie jednego wglądu w dane klienta, co pomoże firmom w lepszym zarządzaniu ich danymi oraz zapewni wsparcie inicjatyw na rzecz prywatności i bezpieczeństwa

Microsoft, Adobe i SAP rozumieją, że obsługa klienta nie jest już tylko kwestią zarządzania sprzedażą. Dlatego rozbijamy istniejące silosy, aby wszyscy nasi klienci mogli skupić się na efektywnej obsłudze swoich partnerów biznesowych. Dzięki Open Data Initiative wesprzemy firmy w prowadzeniu działalności poprzez stworzenie jednego, prawdziwego obrazu danych klienta – powiedział Bill McDermott, CEO SAP SE.

Aby skutecznie zrealizować projekt, trzej partnerzy zwiększają możliwości współpracy i wymiany danych między swoimi aplikacjami i platformami — Adobe Experience Cloud i Adobe Experience Platform, Microsoft Dynamics 365, SAP C/4HANA oraz S/4HANA — poprzez wspólny model danych, który umożliwi korzystanie ze wspólnej usługi Data Lake na platformie Microsoft Azure.

Ta inicjatywa firm stanowi ważne i strategiczne wsparcie dla naszych systemów. Cyfrowe plany rozwoju Coca-Coli, koncentrujące się wokół naszych klientów, są napędzane przez platformy SAP, Microsoft i Adobe oraz otwarte standardy. Bardziej jednolite podejście do zarządzania danymi i ich kontroli wzmacnia naszą zdolność do rozwoju technologicznego oraz do spełniania wymogów bezpieczeństwa czy prywatności. Cała branża musi podążać za tymi liderami – powiedział Barry Simpson, dyrektor IT w firmie Coca-Cola.