Na Morzu Bałtyckim odbyła się druga demonstracja OCEAN2020: projektu badawczego w zakresie nadzoru morskiego

|
Źródło informacji: Leonardo

Na Morzu Bałtyckim odbyła się druga demonstracja OCEAN2020 (Open Cooperation for European mritime awareNess). Koncern Leonardo jest koordynatorem tego ważnego, finansowanego z funduszy europejskich programu badań naukowych związanych z obronnością

Technologie Leonardo obejmują zdalnie pilotowany śmigłowiec SW-4 SOLO, radar Osprey 30 i system zarządzania walką na morzu. Wszystkie te systemy zwiększają świadomość sytuacyjną i zdolności decyzyjne operatorów morskich.

Druga demonstracja OCEAN2020 odbyła się na Morzu Bałtyckim pod koniec sierpnia. Ćwiczenia, które były koordynowane przez Saab, koncentrowały się na sposobach wykrywania i identyfikacji przez siły morskie zagrożeń nawodnych o dużej prędkości i nieznanej aktywności podwodnej. OCEAN2020 to największy finansowany ze środków europejskich projekt badawczy w dziedzinie obronności dotyczący nadzoru morskiego, w ramach którego Leonardo koordynuje prace zespołu 43 partnerów z 15 krajów. Demonstracja na Morzu Bałtyckim obejmowała 13 bezzałogowych systemów, cztery jednostki morskie – szwedzki okręt wsparcia, litewski okręt patrolowy, polski poławiacz min oraz niemiecki statek badawczy – satelitę i dwa centra dowodzenia.

Podczas demonstracji systemy bezzałogowe patrolowały i klasyfikowały zagrożenia za pomocą szeregu czujników pokładowych. Jeden ze scenariuszy zakładał nadzór, interdykcję i zaangażowanie wielu zagrożeń nawodnych, natomiast drugi koncentrował się na identyfikacji zagrożeń podwodnych i wykrywaniu wrogich sił specjalnych w przyjaznych obszarach przybrzeżnych.

Opierając się na udanej pierwszej demonstracji OCEAN2020, która odbyła się w 2019 r. w Zatoce Taranto we Włoszech, udział Leonardo w drugich ćwiczeniach obejmował szereg innowacyjnych technologii, w tym pilotowany zdalnie śmigłowiec SW-4 SOLO wyposażony w radar dozoru z aktywnym skanowaniem elektronicznym Leonardo Osprey 30 (AESA). Ten sam radar jest zainstalowany na pokładzie drona Safran Patroller. Osprey to radar wielodomenowy, który może obsługiwać wiele różnych misji, zapewniając wysoką wydajność dozoru ze skanowaniem elektronicznym dla samolotów, wiropłatów i platform bezzałogowych.

Ponadto okręt patrolowy P11 Žemaitis litewskiej marynarki wojennej był wyposażony w system zarządzania walką (CMS) koncernu Leonardo, umożliwiający interoperacyjność z SW-4 SOLO poprzez integrację i koordynację informacji pochodzących z dronu z czujnikami i systemami pokładowymi statku w czasie rzeczywistym. Ta zaawansowana technologia zapewnia operatorom pełny obraz sytuacji i zdolność szybkiego reagowania na zmiany. I wreszcie Leonardo świadczył usługi obserwacji Ziemi za pośrednictwem platformy SEonSE (Smart Eyes on the SEas) będącej owocem wspólnego przedsięwzięcia e-GEOS, korzystając z możliwości satelity Cosmo-SkyMed.

Celem projektu OCEAN2020 jest zademonstrowanie korzyści płynących z „systemu systemów” dla europejskich sił morskich. Otwarta, interoperacyjna architektura integruje dane z wielu różnych platform i wprowadza je do europejskiego centrum operacyjnego, którego prototyp zostanie zbudowany w Brukseli. Ogólny system ma poprawić świadomość sytuacyjną sił morskich oraz ich zdolność do planowania operacji i zarządzania nimi w czasie rzeczywistym.

Projekt OCEAN2020 jest finansowany przez Unię Europejską (Działanie Przygotowawcze UE w zakresie Badań nad Obronnością) poprzez dotację numer 801697 i wdrażany przez Europejską Agencję Obrony (EAO). Jest to największy projekt w ramach inicjatywy Europejskiego Funduszu Obronnego, którego celem jest poprawa paneuropejskiej obronności. Leonardo kieruje zespołem 43 partnerów z 15 krajów, w skład którego wchodzą przedstawiciele przemysłu, organizacji badawczych i ministerstw obrony z Włoch, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii i Litwy.