Northvolt wybuduje kolejną gigafabrykę baterii

|
Źródło informacji: Northvolt

Northvolt ogłosił zamiar wybudowania gigafabryki baterii w Heide, Schleswig-Holstein w północnych Niemczech. Z potencjalną roczną mocą produkcyjną wynoszącą 60 GWh, Northvolt Drei dostarczy na rynek europejski zrównoważone baterie litowo-jonowe, wystarczające dla około miliona pojazdów elektrycznych.

Nowa gigafabryka zwiększy możliwości produkcyjne Northvolt do ponad 170 GWh, wspierając tym samym cel firmy, aby produkować baterie w sposób charakteryzujący się wykorzystaniem jedynie czystej energią oraz cyrkularnością, co znacząco różni się od dominującego podejścia dzisiejszego globalnego przemysłu.

Peter Carlsson, współzałożyciel i prezes Northvolt, powiedział:
– Cieszymy się, że możemy ogłosić projekt Northvolt Drei, który doskonale pasuje do obiecujących przyszłych przedsięwzięć z zakresu czystej technologii, powstających w północnych Niemczech, jak również wspiera szerszą europejską przemianę w kierunku zrównoważonego społeczeństwa, w którym Niemcy grają kluczową rolę.

Główną intencją Northvolt Drei, która ma wyprodukować pierwsze baterie w 2025 r. i zapewnić około 3000 nowych miejsc pracy, jest stworzenie baterii litowo-jonowych o wysokiej wydajności, produkowanych z najniższym śladem środowiskowym w kontynentalnej Europie.

Wybór Heide, Schleswig-Holstein, jest kluczowy dla osiągnięcia celu firmy. W tym właśnie regionie znajdują się najczystsze sieci energetyczne w Niemczech, z których jedna charakteryzuje się nadwyżką energii elektrycznej wytwarzanej przez lądową i morską farmę wiatrową, uzupełnianą energią odnawialną dostarczaną przez połączenie ze źródłami w Danii i Norwegii.

– Sposób, w jaki produkujemy ogniwa bateryjne, ma ogromne znaczenie. Jeśli w produkcji używany jest węgiel, w baterii automatycznie zawarta jest spora ilość CO2, jeśli jednak użyjemy odnawialnej energii, mamy możliwość stworzenia zrównoważonego produktu. Nasza filozofia jest taka, że nowe energochłonne gałęzie przemysłu, takie jak produkcja baterii, powinny powstawać geograficznie jak najbliżej produkcji czystej energii – mówi Peter Carlsson.

Jednak nie chodzi tylko o zasobność czystej energii, która sprawia, że region Heide i obszary przemysłowe otaczające Hamburg idealnie pasują do coraz szerszej obecności Northvolt w Europie.

Oprócz położenia w samym centrum powstającego europejskiego łańcucha dostaw baterii, łączącego Skandynawię i Europę kontynentalną, region zapewnia także przestrzeń potrzebną do budowy fabryki o rozmiarach umożliwiających seryjną produkcję, która jest kluczowa do zredukowania kosztów baterii.

Dostęp do niemieckich kompetencji przemysłowych i doświadczenia z branży motoryzacyjnej zapewni dodatkowe korzyści. Połączenie ekspertyzy z regionu Schleswig-Holstein z doświadczeniem Northvolt w zakresie technologii baterii umożliwi produkcję baterii o najwyższej jakości.

Projekt Northvolt Drei oraz wszystkie decyzje podejmowane w związku z budową fabryki będą dyktowane zrównoważonym rozwojem – dlatego fabryka będzie pozyskiwać znaczące wolumeny potrzebnych surowców naturalnych z recyklingu baterii. Jest to spójne z celem Northvolt, który zakłada, że do 2030 roku 50% surowców będzie pozyskiwał z recyklingu.

Poza produkcją baterii, Northvolt Drei będzie także zakładem recyklingu baterii, która zapewni wydajne ponowne użycie produktów ubocznych z procesów produkcyjnych, a także zrównoważone rozwiązanie dla baterii do pojazdów elektrycznych wycofanych z eksploatacji, odzyskanych z europejskich rynków.

W działalności w Niemczech Northvolt zamierza polegać na takich wartościach, jak przejrzystość i szczerość w kontaktach z interesariuszami. To podejście okazało się korzystne w Szwecji, Norwegii oraz w Polsce, istnieją więc wszelkie powody, aby wierzyć, że będzie stanowiło podstawę realizacji kolejnego projektu, jakim jest Northvolt Drei.

Christofer Haux, pełniący obowiązki prezesa Northvolt Drei, skomentował:
– Chcielibyśmy zaangażować społeczność lokalną i władze Schleswig-Holstein, aby zapewnić transparentny rozwój Northvolt Drei, oparty na współpracy, który w pełni wykorzysta szeroki zakres możliwości, które ten projekt stwarza dla regionu.

Fot. Northvolt

Fot. Northvolt