LG Energy Solution dąży do osiągnięcia pełnej neutralności węglowej we wszystkich zakładach na świecie do 2025 r.

|
Źródło informacji: LG Energy Solution

W opublikowanym raporcie „ESG Report 2021” LG Energy Solution zapowiedziało, że fabryki spółki będą w całości zasilane energią odnawialną. Firma wkrótce zakończy konwersję na RE100 („Renewable Electricity 100%”) we wszystkich swoich zakładach produkcyjnych w Polsce, Korei Południowej, Ameryce Północnej i Chinach. Jest to globalna inicjatywa dla firm, która ma na celu przekształcenie swoich obecnych źródeł energii w odnawialne, takie jak wiatr i słońce. Jeden z zakładów – LG Energy Solution Wrocław – już dziś jest zasilany w 100% energią z OZE.

Według raportu „RE100 2021 Annual Disclosure Report” wydanego przez międzynarodową organizację non-profit, Climate Group, oraz Carbon Disclosure Project (CDP), wskaźnik konwersji na energię odnawialną zakładów LG Energy Solution osiągnął 33% w 2020 roku. Jest to najwyższy odsetek wśród firm zaangażowanych w inicjatywę RE100.

Spółka stawia na rozwój i planuje do końca tego roku zwiększyć konwersję, co pozwoli przekroczyć 60% wskaźnika. LG Energy Solution ogłosiło również szczegółowy plan działania mający na celu pomyślne zakończenie tej inicjatywy oraz osiągnięcie neutralności węglowej, która również koncentruje się wokół wspomnianego wcześniej celu RE100.

LG Energy Solution planuje najpierw osiągnąć RE100 w swoim każdym zakładzie produkcyjnym do 2025 r., natomiast do 2030 r. także w m.in. centrach badawczo-rozwojowych. Do 2040 roku firma zamierza wdrożyć kolejne usprawnienia pozwalające osiągnąć neutralność węglową. Będzie wiązało się to z przekształceniem wszystkich źródeł energii (poza energią elektryczną), w tym paliw i gazu, w źródła odnawialne. Dzięki tym działaniom do 2050 roku spółka osiągnie neutralność węglową w całym łańcuchu wartości – od wydobycia surowców aż po produkcję akumulatorów. Do tego czasu również dostawcy LG Energy Solution osiągną RE100.

– Do 2050 roku osiągniemy RE100 w całym łańcuchu wartości. Będziemy sprawdzali naszych dostawców, zatwierdzali ich udział w projekcie RE100 i zachęcali do prowadzenia kampanii na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla – komentuje LG Energy Solution. – Po tym czasie będziemy aktywnie realizować nasz cel, jakim jest uzyskanie statusu ujemnego śladu węglowego – dodaje spółka.

W raporcie „ESG Report 2021” LG Energy Solution przedstawiło również swoje cele i osiągnięcia w czterech priorytetowych obszarach skutecznego zarządzania ESG (Environmental, Social, Corporate governance): 1) osiągnięcie neutralności węglowej 2) obieg zamknięty, 3) zrównoważony łańcuch dostaw, 4) różnorodność, równość i integracja.

Raport podkreśla także działania ESG realizowane nie tylko przez pracowników LG Energy Solution, ale także pracowników dostawców.

– Bateria, ze względu na swój charakter, jest ściśle związana z ekologią i stanowi kluczowy czynnik napędzający zrównoważone życie oraz branżę przyszłości – powiedział Youngsoo Kwon, dyrektor generalny LG Energy Solution w raporcie. – Idąc o krok dalej od neutralności węglowej, będziemy dążyć do ujemnego bilansu CO2 jako naszego ostatecznego celu we wszystkich aspektach zarządzania. Zwiększymy nasze wysiłki, aby zademonstrować nasze przywództwo w przeciwdziałaniu globalnym zmianom klimatu – dodał.