Grawitacyjne magazynowanie energii Energy Vault

|

Żurawie są znanym elementem praktycznie każdej panoramy miasta, ale jest jeden w szwajcarskim Ticino, niedaleko granicy z Włochami, który wyróżniałby się wszędzie: ma sześć ramion. Ta 110-metrowa rozgwiazda nie jest przeznaczona do budowy. Udowadnia, że energia może być magazynowana przez podnoszenie ciężkich ładunków i oddawana poprzez ich opuszczanie.

Energy Vault opracowała system inspirowany pompą wodną, który umożliwia magazynowanie okresowego wytwarzania energii odnawialnej w skali gigawatogodzin. Zamiast wody, technologia opiera się na wykonanych na zamówienie blokach kompozytowych, podnoszonych za pomocą dźwigu w celu magazynowania energii, a następnie opuszczanych w celu odprowadzania energii elektrycznej. Każdy z bloków reprezentuje ~1 MW energii potencjalnej, którą należy rozładować w razie potrzeby. Gdy potrzebna jest moc, oprogramowanie koordynuje sekwencyjne opuszczanie tych bloków, tworząc w ten sposób energię elektryczną poprzez energię kinetyczną uwalnianą z ciężaru, wprawiając w ruch duże silniki, które generują i wysyłają potem energię elektryczną.

35-tonowe bloki Energy Vault są tworzone jako kompozyty oparte na odpadach i innych tanich materiałach, w tym ziemi i piasku.

W lipcu 2020 r. firma zakończyła prace nad swoim pierwszym systemem na skalę komercyjną. Konkretna jednostka o mocy 5 MW/35 MWh została podłączona do szwajcarskiej krajowej sieci energetycznej.

Źródło: Energy Vault

Źródło: Energy Vault

Obecnie firma pracuje nad zoptymalizowaną platformą o nazwie EVx, która ma wysoce skalowalną i modułową architekturę. Firma chwali się, że może być ona budowana w przyrostach co 10 MWh i skalowana do pojemności magazynowej wielu GWh. ➡ www.energyvault.com/evx

Na początku czerwca spółka Aramco zainwestowała nieujawnioną kwotę w producenta systemów magazynowania energii odnawialnej. Wsparcie finansowe od Saudi Aramco Energy Ventures LLC z pewnością pozwoli Energy Vault przyspieszyć globalne wdrażanie swojej technologii. Inwestycja odzwierciedla trwające dążenie firm naftowych do dywersyfikacji swoich interesów w miarę, jak świat przestawia się na odnawialne źródła energii.

System magazynowania energii Energy Vault może być idealny dla firm z wielu branż przemysłowych, które mają zapotrzebowanie na energię 24/7 i przechodzą na czystą energię.