Zakończono budowę elektrowni, która wykorzystuje odzyskany wodór z produkcji petrochemicznej

Sam pomysł na projekt elektrowni na wodorowe ogniwa paliwowe narodził się w 2015 roku, kiedy to firma rozszerzyła swoje zdolności produkcyjne węglowodorów aromatycznych. Węglowodory aromatyczne są związkami zbudowanymi głównie z atomów wodoru i węgla i są wykorzystywane w różnych zastosowaniach, takich jak produkcja rozpuszczalników, barwników, tworzyw sztucznych i leków.

Zwiększona produkcja węglowodorów aromatycznych w zakładzie spowodowała nadmierne ilości produktu ubocznego –  wodoru. Normalnie wodór zostałby spalony, ale firma wprowadziła politykę „Bez spalania, bez zanieczyszczenia powietrza” w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Wtedy to Hanwha Energy zaproponowała recykling wodoru do produkcji energii elektrycznej dla Hanwha Total Petrochemical, co wydawało się rozwiązaniem korzystnym dla wszystkich. W styczniu 2018 roku Hanwha Energy nawiązała współpracę z Korea East-West Power i Doosan Corp., aby założyć Daesan Green Energy, spółkę specjalnego przeznaczenia, która ma ułatwić ukończenie projektu elektrowni wodorowych ogniw paliwowych. Hanwha Energy jest największym udziałowcem (49%) i odpowiada za bieżącą działalność elektrowni. Korea East-West Power (35%) kupuje certyfikat energii odnawialnej wyprodukowany przez fabrykę, a Doosan (10%) dostarcza i konserwuje wodorowe ogniwa paliwowe. Pozostałe 6% udziałów w Daesan Green Energy należy do inwestorów finansowych.

Daesan Green Energy uzyskał koncesję na działalność wytwórczą w lutym 2018 r. W kwietniu 2018 podpisano ważne kontrakty, zatwierdzając plany budowy elektrowni. Budowa projektu rozpoczęła się w lipcu 2018 roku.

Zakład wykorzystuje odzyskany wodór z produkcji petrochemicznej dostarczany przez zakład Hanwha Total Petrochemical znajdujący się w tym samym kompleksie. Firma podała, że elektrownia o mocy 50 MW jest w stanie wytwarzać do 400 000 MWh energii elektrycznej rocznie

Zakład został zbudowany kosztem 212 milionów dolarów. Zajmuje około 20 000 metrów kwadratowych kompleksu przemysłowego Daesan. Jest to największa na świecie przemysłowa elektrownia wykorzystująca wodorowe ogniwa paliwowe i pierwsza wykorzystująca wyłącznie wodór pochodzący z recyklingu w przemyśle petrochemicznym

Źródło fot. Hanwha Energy

Źródło fot. Hanwha Energy

Jak działa elektrownia na ogniwa paliwowe
Energia z wodorowych ogniw paliwowych znacznie różni się od wytwarzania energii elektrycznej z paliw kopalnych. Konwencjonalna technologia paliw kopalnych polega na spalaniu w celu wytworzenia pary i wirowania turbiny. Tymczasem wodorowe ogniwa paliwowe łączą wodór i tlen w reakcji elektrochemicznej, aby wytwarzać energię elektryczną. Według Hanwha Energy jedynymi produktami ubocznymi tej reakcji są ciepło i para wodna, co sprawia, że wodorowe ogniwa paliwowe stanowią atrakcyjny sposób na ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

Zbudowana fabryka zawiera 114 ogniw paliwowych. Zakład Hanwha Total Petrochemical produkuje do 3 ton wodoru na godzinę. Wodór z recyklingu jest pompowany do nowej elektrowni podziemnymi rurami i podawany bezpośrednio do ogniw paliwowych. Energia elektryczna jest następnie wytwarzana w wyniku reakcji elektrochemicznej. Nie są emitowane żadne gazy cieplarniane, tlenek siarki ani tlenek azotu .

Według Hanwha Energy elektrownia na wodorowe ogniwa paliwowe nie wytwarza prawie odpadów. Ogniwa paliwowe jako produkt uboczny wytwarzają do 120 000 ton metrycznych pary wodnej rocznie. Ta para jest skraplana i pompowana z powrotem do Hanwha Total Petrochemical. Wysokowydajne mikrofiltry są zainstalowane na ogniwach paliwowych, aby elektrownia była jeszcze bardziej „zielona”. Mikrofiltry są tak skonstruowane, że mogą wychwytywać cząstki mniejsze niż 1 mikrometr grubości.

W ogniwie paliwowym cząsteczki wodoru są dzielone na elektrony i jony wodoru, aby generować prąd stały. Elektrony i jony wodoru są następnie wiązane z tlenem, tworząc parę wodną, która jest wydalana jako spaliny. Usuwając zanieczyszczenia z tlenu, zanim dostanie się on do ogniw paliwowych, mikrofiltry zapewniają optymalne wytwarzanie energii elektrycznej, jednocześnie przedłużają żywotność ogniw.