Hitachi Energy wprowadza IdentiQ – cyfrowego bliźniaka dla sieci energetycznych

|
Źródło informacji: Hitachi Energy

Hitachi Energy wprowadził na rynek IdentiQ™, rozwiązania oparte na technologii cyfrowych bliźniaków w zakresie wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) i jakości energii.

IdentiQ to cyfrowy bliźniak stacji przekształtnikowej HVDC, systemów kompensacji mocy biernej STATCOM lub innego rozwiązania z zakresu jakości zasilania. Dostarcza on wszystkie istotne informacje o aktywach oraz danych analitycznych i operacyjnych w postaci intuicyjnego i łatwego w obsłudze pulpitu nawigacyjnego, który użytkownicy mogą dostosować do swoich potrzeb. Rozwiązanie zapewnia interaktywne wizualizacje 3D całego zasobu, a za pomocą jednego kliknięcia umożliwia dostęp do wszystkich powiązanych informacji o obiekcie i wyposażeniu, w tym dokumentacji technicznej, procedur operacyjnych i konserwacyjnych, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa oraz bieżących danych operacyjnych do monitorowania i analizy.

– IdentiQ to przełomowe rozwiązanie w zakresie cyfrowych bliźniaków, zbudowane w oparciu o naszą unikalną wiedzę specjalistyczną i wiodącą pozycję w dziedzinie technologii i innowacji dla sieci energetycznych – powiedział Niklas Persson, dyrektor biznesu Stacji i Systemów Elektroenergetycznych w Hitachi Energy.

Produkt umożliwi klientom usprawnienie zarządzania zasobami sieci energetycznej poprzez skupienie całości informacji w jednym cyfrowym miejscu, do którego będą miały dostęp wszystkie funkcje operacyjne. Takie podejście stanowi sedno wizji Hitachi Energy w zakresie technologii cyfrowych bliźniaków: dostarczanie właściwych zasobów i informacji właściwym osobom w odpowiednim czasie, w celu optymalizacji działań i podejmowania lepszych decyzji.

HVDC i aktywa związane z jakością energii stają się bardziej:
zrównoważone i ekoefektywne – poprzez umożliwienie kompleksowej zdalnej analizy i wsparcia oraz przez digitalizację papierowych informacji na temat starszych instalacji;
odporne – poprzez dostosowanie do stale zmieniających się potrzeb w zakresie wydajności aktywów w całym cyklu życia;
bezpieczne – dzięki zgodności z wiodącymi w branży standardami bezpieczeństwa cybernetycznego oraz ochronie wszystkich danych i informacji o aktywach przed ich niewłaściwym umieszczeniem lub zniszczeniem, a także dzięki zapewnieniu wirtualnego szkolenia na temat procedur obowiązujących w obiekcie, wymaganej odzieży i dróg ewakuacyjnych przed wizytą w danym zakładzie.

Cyfryzacja jest niezbędna do uczynienia z energii elektrycznej filaru całego systemu energetycznego i zapewnienia zrównoważonej przyszłości energetycznej dla wszystkich. Jest ona kluczem do integracji masowych i rozproszonych źródeł odnawialnych, a także do elektryfikacji i dekarbonizacji sektorów takich jak transport, przemysł i centra danych oraz umożliwienia krajom i przedsiębiorstwom osiągnięcia celów w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla.

Jak podaje firma rozwiązanie integruje się z wieloma systemami biznesowymi przedsiębiorstwa, w tym z platformą Lumada firmy Hitachi oraz pakietem oprogramowania Lumada Asset and Work Management, a razem zapewniają wgląd w cały system – od obiektu elektroenergetycznego do biura zarządu. Jest częścią ambicji Hitachi Energy, aby przyspieszyć tempo cyfrowych i ekoefektywnych innowacji w technologiach dla sieci energetycznych oraz usprawnić przejście na systemy energetyczne neutralne węglowo.


Wprowadzenie IdentiQ jest kontynuacją innych produktów, które Hitachi Energy wprowadziła w tym roku, m.in.:

– Lumada Asset and Work Management – oprogramowanie wprowadzone w styczniu 2021 r., aby umożliwić branżom intensywnie wykorzystującym zasoby osiągnięcie większej adaptacyjności, lepszego poziomu współpracy, wglądu i predykcji. Lumada wykorzystuje takie technologie, jak uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, zaawansowana analityka danych, zarządzanie chmurą hybrydową i bezpieczeństwo cybernetyczne;
– EconiQ™ – wprowadzone na rynek w kwietniu 2021 roku, ekoefektywne portfolio produktów, usług i rozwiązań, które zapewniają wyjątkową wydajność środowiskową w porównaniu z rozwiązaniami konwencjonalnymi.

Oba portfolia są integralną częścią planu strategicznego Hitachi Energy Sustainability 2030, który opiera się na Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ w celu zapewnienia wartości społecznych, środowiskowych i ekonomicznych.