Heidelberg Materials produkuje pierwszy na świecie cement z zerowym wskaźnikiem netto śladu węglowego

Źródło informacji: Heidelberg Materials

Nowy rodzaj cementu, evoZero, opracowany przez Grupę Heidelberg Materials, osiągnął jako pierwszy na świecie zerowy wskaźnik netto śladu węglowego, zachowując jednocześnie dotychczasowe parametry użytkowe. Wynik ten został osiągnięty dzięki zastosowaniu technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CSS).

Po raz pierwszy w historii ta technologia została wdrożona na szeroką skalę w norweskim zakładzie w Brevik. Zeroemisyjny cement będzie produkowany m.in. w polskich zakładach.

Przedstawiciele spółki Heidelberg Materials podkreślają, że wychwytywanie, utylizacja i składowanie dwutlenku węgla (CCUS) są niezbędne dla całej branży cementowej, która dąży do osiągnięcia w przyszłości zerowego poziomu emisji netto CO₂.

„Działalność związana z ograniczaniem emisji ma dla nas szczególny charakter. Chcemy nadawać ton technologicznej rewolucji, która nabiera tempa na całym świecie. Aby jednak ten świat zmienić na lepsze, trzeba angażować się w odważne, ambitne projekty, takie jak evoZero. W ich przypadku stopa zwrotu wykracza daleko poza aspekt finansowy – głównym wygranym jest bowiem środowisko, które zrównoważonych zmian potrzebuje dziś mocno jak nigdy dotychczas” – mówi Andrzej Reclik, prezes zarządu Heidelberg Materials Polska.

Brevik CCS jest pierwszą instalacją na świecie do wychwytywania dwutlenku węgla w cementowni na dużą skalę. Planuje się, że pełne ukończenie budowy obiektu nastąpi na koniec 2024 roku.

Po rozpoczęciu eksploatacji, roczna zdolność zakładu do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla wyniesie 400 000 ton CO₂, co stanowi 50% całkowitej emisji zakładu i jest równoznaczne z wycofaniem z ruchu na rok około 180 000 samochodów.

Heidelberg Materials stosuje przejrzyste, oparte na nauce podejście do zmniejszania śladu węglowego poprzez innowacje produktowe i procesowe, a także CCUS (wychwytywanie, utylizacja i składowanie dwutlenku węgla) na skalę przemysłową.

Dzięki już rozpoczętym projektom CCUS firma zamierza zaoszczędzić łącznie 10 milionów ton CO₂ do 2030 roku.

Fot. Heidelberg Materials

Fot. Heidelberg Materials


Fot. Heidelberg Materials

Fot. Heidelberg Materials