BMW wykorzystuje Blockchain do zwiększenia przejrzystości łańcucha dostaw

Grupa BMW wykorzystuje technologie cyfrowe w celu optymalizacji swoich procesów. Dobrym tego przykładem jest Blockchain, technologia umożliwiająca dzielenie się danymi zabezpieczonymi przed manipulacją, z potencjalnymi zastosowaniami w całym łańcuchu wartości w branży motoryzacyjnej. Bawarczycy wykorzystują tę technologię do zakupów, aby zapewnić identyfikowalność komponentów i surowców w wieloetapowych międzynarodowych łańcuchach dostaw.

Międzynarodowe łańcuchy dostaw przemysłu motoryzacyjnego są bardzo złożone. Zazwyczaj angażują wielu graczy na różnych etapach dostawy i często przechodzą szybkie zmiany. Z tego powodu, na przykład, konieczne może być podjęcie znacznego wysiłku w celu wyraźnego śledzenia pochodzenia komponentu lub trasy dostaw. Do tej pory wielu partnerów zarządzało swoimi danymi osobno. Systemy informatyczne firm nie zawsze były w stanie komunikować się ze sobą spójnie. Dla osób zajmujących się zakupami i ich dostawców zapewnienie przejrzystości wymagało zatem znacznego wysiłku ręcznego.

„PartChain umożliwia gromadzenie i transakcje danych w naszym łańcuchu dostaw odpornym na manipulacje i stale weryfikowalnym” – powiedział Wendt. 2019 r. Projekt pilotażowy koncentrował się wyłącznie na śledzeniu części. W perspektywie długoterminowej BMW Group oczekuje również, że projekt umożliwi pełną identyfikowalność kluczowych surowców – od kopalni do huty. Wendt dodaje: „Ten krok ma na celu przeniesienie cyfryzacji zakupów w BMW Group na wyższy poziom. Naszą wizją jest stworzenie otwartej platformy, która umożliwi wymianę i wymianę danych w łańcuchach dostaw w sposób bezpieczny i anonimowy w całej branży. ”

PartChain wykorzystuje technologie chmurowe (np. Amazon Web Services, Microsoft Azure) oprócz rozwiązań Blockchain. Umożliwia to śledzenie pochodzenia komponentów między wszystkimi uczestniczącymi partnerami bez ryzyka manipulacji. Pilotażowy projekt w 2019 r. Obejmował już dwa z 31 zakładów BMW Group (Spartanburg / USA i Dingolfing), a także trzy lokalizacje dostawcy Automotive Lighting. W tym roku platforma zostanie wdrożona u około dziesięciu dostawców.

Rozwiązanie dla całej branży umożliwi wszystkim uczestniczącym partnerom ściślej powiązanie procesów biznesowych i koordynację między firmami. Potrzebne są jednak wspólne standardy i modele kontroli, aby w pełni wykorzystać potencjał otwartej platformy.

W związku z tym BMW Group współzałożycielem inicjatywy Mobility Open Blockchain Initiative (MOBI) w 2018 r., Inicjatywy międzybranżowej obejmującej 120 wiodących firm motoryzacyjnych, mobilnych i technologicznych. W ramach MOBI firma kieruje grupą roboczą do spraw łańcucha dostaw. Wspólnym celem członków MOBI jest pomoc w przełamaniu technologii Blockchain w sektorze mobilności. „Chcemy podzielić się naszą inicjatywą PartChain z inicjatywą i zaprosić zainteresowane firmy do przyłączenia się do inicjatywy” – wyjaśnił Wendt.