Wydano pierwszy na świecie certyfikat wojskowy dla bezzałogowego statku powietrznego pionowego startu w klasie 200 kg

|
Źródło informacji: Leonardo

Certyfikacja wojskowa wydana przez włoską DAAA (Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità) obejmuje wykonywanie operacji lotniczych z pokładów jednostek morskich
Projekt AWHero opiera się na mocnych stronach i bogatym doświadczeniu koncernu Leonardo w zakresie rozwoju wiropłatów, integracji systemów i pokładowych operacji śmigłowcowych
System AOero RUAS został wykorzystany podczas ćwiczeń obronnych i bezpieczeństwa w ramach unijnego programu nadzoru morskiego OCEAN2020

Niezwykle zaawansowany technologicznie bezzałogowy statek powietrzny pionowego startu AWHero RUAS (Rotary Uncrewed Aerial System) koncernu Leonardo otrzymał podstawowe certyfikaty wojskowe od włoskiej DAAA (Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità), czyli Dyrekcji ds. Uzbrojenia Lotniczego i Zdatności do Lotu. Jest to pierwszy na świecie certyfikat wojskowy dla RUAS w klasie 200 kg.

Projekt, a także rozwój, produkcja i wsparcie AWHero spełniają wymagania wojskowych organów ds. zdatności do lotu, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa misji, niezawodności i dostępności dla sił zbrojnych. Certyfikacja wojskowa obejmuje operacje z pokładów okrętów i podkreśla solidność kryteriów projektowych AWHero, torując drogę do dalszego rozwoju, integracji i weryfikacji rozszerzonych zdolności zaprojektowanych i planowanych dla tego systemu. Ten certyfikat wojskowy jest również oparty na elementach uznanego na całym świecie standardu STANAG4702.

Projekt opiera się na mocnych stronach i bogatym doświadczeniu firmy Leonardo w zakresie rozwoju wiropłatów, integracji systemów i pokładowych operacji śmigłowcowych. Od 2019 r. platforma prowadzi demonstracje zdolności w zakresie nadzoru morskiego na okrętach w ramach inicjatywy OCEAN2020, strategicznego programu badawczego Europejskiego Funduszu Obrony w zakresie technologii nadzoru morskiego i bezpieczeństwa morskiego, obejmującego 43 organizacje w całej Europie, działających pod kierownictwem Leonardo.

AWHero jest również oceniany w międzynarodowych przetargach. Northrop Grumman Australia i zespół Leonardo Australia zostały zakwalifikowane do przejścia do kolejnej fazy SEA129 Faza 5 programu nabycia morskiego bezzałogowego systemu lotniczego mającego na celu dostarczenie zdolności do prowadzenia wywiadu, nadzoru, rozpoznania i kierowania na cel dla Królewskiej Australijskiej Marynarki Wojennej (Royal Australian Navy – RAN). Propozycje Northrop Grumman i Leonardo wzmocnią efekty zdolności i taktycznego podejmowania decyzji podczas operacji morskich RAN.

Maksymalna masa całkowita statku powietrznego to 205 kg, a jego ładowność to 85 kg (paliwo plus załadowanie) przy maksymalnym działaniu przekraczającym 6 godzin. AWHero został zaprojektowany tak, aby zapewnić łatwość konserwacji i niskie koszty operacyjne. Ładunek może obejmować między innymi radar, taki jak Leonardo Gabbiano Ultra Light, elektrooptykę, LiDAR czy zaawansowane systemy łączności.