BASF dołącza do Światowej Rady Przemysłu Tworzyw Sztucznych

BASF dołącza do Światowej Rady Przemysłu Tworzyw Sztucznych

15/02/2018

BASF dołącza do Światowej Rady Przemysłu Tworzyw Sztucznych (ang. World Plastics Council, WPC), globalnej organizacji zrzeszającej kluczowych liderów przemysłu tworzyw sztucznych. WPC promuje kwestie branżowe o globalnym znaczeniu, takie jak odpowiedzialne wykorzystywanie tworzyw sztucznych, efektywne gospodarowanie odpadami czy rozwiązania dotyczące odpadów morskich.

„Prowadzenie działalności w sposób zrównoważony stanowi integralną część strategii BASF i było dla nas głównym źródłem inspiracji od momentu powstania firmy. Na przykład przekazywanie produktów ubocznych jednego zakładu jako surowców dla innego ogranicza wytwarzanie odpadów i zwiększa wydajność. Koncepcja Verbund to element tożsamości BASF” — wyjaśnił Raimar Jahn, prezes Performance Materials, BASF.

„Ponadto bierzemy udział w inicjatywach poświęconych globalnym wyzwaniom i angażujących całe łańcuchy wartości, takich jak np. Operation Clean Sweep®.

Wdrażamy ten międzynarodowy program mający na celu zapobieganie przedostawaniu się granulatu z tworzyw sztucznych do środowiska naturalnego” — powiedział Jahn. „Dołączając do WPC, chcemy jeszcze mocniej zaangażować się w tworzenie świata, który zapewni wszystkim perspektywiczną przyszłość i lepszą jakość życia.

James Seward, przewodniczący WPC i wiceprezes LyondellBasell, powitał BASF jako nowego członka wspierającego globalne wysiłki WPC na rzecz osiągnięcia zrównoważonych wyników zarówno z perspektywy przemysłu tworzyw sztucznych, jak i społeczeństwa. Według WPC przemysł podejmuje wiele działań ukierunkowanych na badanie odpadów morskich i zapobieganie ich wytwarzaniu na całym świecie w ramach deklaracji globalnych stowarzyszeń przemysłu tworzyw sztucznych na rzecz rozwiązań w zakresie odpadów morskich, którą podpisało 70 stowarzyszeń przemysłu tworzyw sztucznych z 35 krajów. Najnowszy raport z postępu działań zawiera listę 260 projektów, które zostały ukończone lub są w trakcie realizacji w różnych częściach świata.

BASF jest również członkiem Amerykańskiej Rady Przemysłu Chemicznego (ang. American Chemistry Council) oraz Stowarzyszenia Producentów Tworzyw Sztucznych PlasticsEurope, które są członkami stowarzyszonymi WPC i pracują na rzecz bardziej zrównoważonej i zasobooszczędnej gospodarki o obiegu zamkniętym. WPC nie zastępuje krajowych ani regionalnych stowarzyszeń przemysłu tworzyw sztucznych. Organizacja koncentruje się na kwestiach wymagających rozwiązań globalnych lub co najmniej wieloregionalnych. Z perspektywy firmy takiej jak BASF, obecnej na wszystkich rynkach, takie szeroko zakrojone działania można realizować we wszystkich regionach, przyczyniając się tym samym do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i istnienia czystszego jutra.