Certyfikat LEED® GOLD dla trzeciego etapu platformy FM Logistic w Będzinie

|
Źródło informacji: JWA

Najnowszy etap rozbudowy platformy logistycznej FM Logistic w Będzinie został nagrodzony certyfikatem LEED® GOLD dla nowych budynków. Jest to też trzecia certyfikacja dla tej lokalizacji w systemie Warehouses and Distribution Centers (W&DC) LEED® v4. Zrównoważone budownictwo jest jednym z głównych elementów długofalowej strategii operatora.

Podobnie, jak przy poprzednich etapach inwestycji w magazynie zainstalowano wyłącznie oświetlenie LED z automatyczną regulacją i sterowaniem. Dobór armatury ograniczającej zużycie wody pitnej do celów sanitarnych zapewnia redukcję zapotrzebowania obiektu na wodę o 50%. Niskoemisyjne materiały wykończeniowe gwarantują wysoki komfort użytkowania, a wprowadzenie transportu publicznego na teren obiektu oraz promowanie współdzielonych środków transportu redukuje emisję CO2.

W obiekcie swoją kontynuację znalazł też szereg rozwiązań wdrażanych od pierwszego etapu budowy: od specjalnych miejsc parkingowych dla pojazdów współdzielonych i niskoemisyjnych po segregację odpadów do recyklingu.

Dodatkowe punkty, które umożliwiły certyfikację na poziomie GOLD dotyczyły rozwiązań zarządzania wodą deszczową oraz zintegrowanego procesu projektowego. Coraz lepsze wyniki osiąga również proces doboru materiałów, co punktuje w analizie LCA (Life Cycle Assessment) oraz zakresie deklaracji środowiskowych produktów budowlanych. Wysoka jakość powietrza wewnętrznego została natomiast potwierdzona przez badania laboratoryjne.

Tak wysoki wynik certyfikacji to dla nas prawdziwy powód do dumy. Dowodzi, że konsekwentnie realizujemy założenia naszej strategii Supply Change, która zakłada nie tylko poprawę wskaźników środowiskowych firmy, ale również projektowanie rozwiązań dla łańcucha dostaw wspierających odpowiedzialną konsumpcję i zrównoważoną gospodarkę – mówi Tomasz Oczkowski, Central Europe Commercial Director, FM Logistic i dodaje – Dzięki zastosowaniu proekologicznych technologii w naszych obiektach magazynowych możemy też realnie wspomóc naszych klientów w realizacji ich celów środowiskowych.

Projekty logistyczne są dużym wyzwaniem przy certyfikowaniu w systemie LEED®. W procesie certyfikacji hali w Będzinie firma JWA wspierała generalnego wykonawcę i pełniła rolę doradczą.

Hale magazynowe muszą spełniać ściśle określone, odgórne wytyczne – nie tylko pod względem architektonicznym, ale również takie, które służą m.in. zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników – mówi Zuzanna Targosz, Green Building Specialist, JWA. W związku z tym konieczne jest wdrożenie rozwiązań certyfikacji w taki sposób, aby nie stały one w sprzeczności, a korelowały ze specyfiką budynku. Wymaga to wsparcia doświadczonego konsultanta i dogłębnego zrozumienia funkcjonowania tego rodzaju obiektów.

Platforma FM Logistic w Będzinie jest obiektem referencyjnym w kontekście rozwiązań środowiskowych dla kolejnych inwestycji operatora. Wcześniejsze dwa etapy budowy uzyskały certyfikat na poziomie Silver. Najnowszy, otwarty z początkiem tego roku, magazyn operatora w Wiskitkach koło Warszawy również został zarejestrowany do certyfikacji LEED®.