GEFC zaczęło analizować światowy rynek gazu

Źródło informacji: GEFC

Jest to nowa publikacja oferująca comiesięczną kompleksową analizę światowego rynku gazu.

Raport zawiera istotne informacje dla graczy branżowych, decydentów i interesariuszy, w tym szczegółową analizę popytu i podaży gazu, międzynarodowych przepływów handlowych, trendów w magazynowaniu gazu, trendów cenowych oraz wpływu światowej gospodarki na rynek gazu.

Miesięczny Raport Rynku Gazu będzie dostępny do połowy każdego miesiąca, będzie obejmował analizę wydarzeń z poprzedniego miesiąca. Dane pełnego raportu są nieodpłatne i można pobrać ze strony: GECF Monthly Gas Market Report

The Gas Exporting Countries Forum (GECF):

Jest to międzynarodowa organizacja rządowa zrzeszająca obecnie 19 krajów członkowskich: Algierię, Boliwię, Egipt, Gwineę Równikową, Iran, Libię, Nigerię, Katar, Rosję, Trynidad i Tobago, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Wenezuelę. oraz Angola, Azerbejdżan, Irak, Malezja, Mozambik, Norwegia i Peru jako obserwatorzy. Kraje członkowskie GECF łącznie reprezentują 72% światowych potwierdzonych rezerw gazu, 44% produkcji rynkowej, 56% eksportu rurociągami i 52% jako LNG.

gas pipeline