SW-4 Solo: polski bezzałogowy system powietrzny pionowego startu w programie OCEAN2020

SW-4 Solo: polski bezzałogowy system powietrzny pionowego startu w programie OCEAN2020

20/03/2020

Ten, znajdujący się w klasie 200 kg bezzałogowiec (RUAS, Rotary Unmanned Air System – Bezzałogowy System Powietrzny Pionowego Startu), został włączony do zestawu technologii, jaki firma Leonardo zademonstrowała podczas pierwszych pokazów morskich w ramach OCEAN2020 – pierwszego projektu finansowanego przez Unię Europejską i zarządzanego przez Europejską Agencję Obrony w ramach inicjatywy PADR (Preparatory Action on Defence Research – Działania Przygotowawcze do Badań nad Obronnością).

Oparty o konstrukcję  lekkiego śmigłowca jednosilnikowego SW-4 i produkowany w należących do Leonardo zakładach PZL-Świdnik, SW-4 Solo to pierwszy polski system RUAS odznaczający się unikalną zdolnością opcjonalnego pilotowania

Mająca główną siedzibę we Włoszech firma przewodzi zespołowi 42 partnerów z 15 krajów europejskich, włączywszy w to przemysł, instytuty badawcze, a także ministerstwa obrony Grecji, Hiszpanii, Portugalii oraz Litwy. W szczególności, projekt obejmuje dwa duże pokazy morskie: pierwszy miał już miejsce w Zatoce Taranto w dniach 20 i 21 listopada 2019 r. a drugi odbędzie się w roku 2020 na Morzu Bałtyckim.

Pięć okrętów, dziewięć zdalnie sterowanych systemów, pięć satelitów, dwie naziemne sieci komunikacyjne, cztery krajowe ośrodki koordynacyjne (Maritime Operations Centre – MOC – Morskie Centrum Operacyjne) oraz prototyp europejskiego centrum operacyjnego w Brukseli: te kluczowe zasoby zostały użyte podczas dwóch dni pierwszego pokazu morskiego, aby umożliwić analizę tego, jak zdalnie sterowane systemy mogą pomóc w nadzorze obszarów morskich, wykorzystując integrację oraz zdolności interoperacyjne.

Pokaz odbył się pod kierunkiem Marynarki Wojennej Włoch zgodnie ze scenariuszem opartym o wymuszenie zakazu przemieszczania się ze strony zagrażającego okrętu oraz jednym scenariuszem przechwycenia stawiacza min przed operacją desantową. Wśród wiodącej techniki wykorzystanej w Zatoce Taranto, znajdowały się dostarczone przez Leonardo dwa systemy bezzałogowe pionowego startu: AWHERO – pokazany na stoisku Leonardo na UMEX – oraz SW-4 Solo, a także tzw. Cyfrowy Panel Sytuacji Taktycznej (Tactical Situation Digital Table, TSDT).

Fot. Leonardo

Fot. Leonardo

AWHERO zrealizował wszystkie cztery zaplanowane misje na pokładzie fregaty Virginio Fasan typu FREMM należącej do Marynarki Wojennej Włoch, włączywszy w to automatyczne procedury startu i lądowania z mostku okrętu. AWHERO, będący platformą podwójnego zastosowania, która może realizować misje cywilne oraz wojskowe za dnia i w nocy, zarówno nad lądem jak i akwenami morskimi, wyposażona w czujniki EO/IR i AIS 10’’, z powodzeniem wykrywała, identyfikowała oraz śledziła jednostki intruzów.

Obraz ruchomy oraz dane w czasie rzeczywistym były przesyłane z okrętu dzięki integracji z morskim Systemem Zarządzania Walką (Combat Management System) do Morskich Centrów Operacyjnych poprzez infrastrukturę komunikacji satelitarnej.

Fot. Leonardo

Fot. Leonardo

Podczas pokazu AWHERO współdziałał z innymi systemami bezzałogowymi (włączywszy w to produkowany przez Leonardo SW-4 Solo OPV – Opcjonalnie Pilotowany System) przy integracji danych wieloźródłowych. Ponadto, w drugim scenariuszu, działania zespołu załogowego/bezzałogowego zostały wykorzystywane dla dostarczania danych w czasie rzeczywistym do śmigłowca NH90 oraz do małej jednostki podczas ataku na wrogi okręt.

Podczas operacji ważący 1,8 tony SW-4 Solo był wyposażony w radar Osprey 30 produkowany przez Leonardo, oraz 15-calową kamerę elektrooptyczną do obrazowania w podczerwieni (EO/EI) – Goshawk II dostarczoną przez firmę Hensold, partnera konsorcjum

Całość została zintegrowana z system zarządzania walką fregaty Martinengo typu FREMM, sterowana poprzez stację umieszczoną na okręcie i przeprowadziła wszystkie cztery zaplanowane misje, włączywszy w to wykrycie, identyfikację i rozpoznanie podejrzanej jednostki. Radar aktywowano w celu wykrywania i identyfikacji, natomiast kamera EO/EI była wykorzystywana do identyfikacji i automatycznego śledzenia.

Ponadto, SW-4 wspierał siły specjalne podczas operacji wchodzenia na pokład podejrzanej jednostki, udostępniając dane przenośnym stacjom misji zainstalowanym czasowo na jednostce (RHIB) oraz na śmigłowcu NH90.

Cyfrowy Panel Sytuacji Taktycznej ) należy do tzw. Systemu Wsparcia Podejmowania Decyzji (Decision Support Systems, DSS), który zbiera różne rodzaje danych pochodzących z wielu systemów znajdujących się w teatrze działań operacyjnych zapewniając decydentom zaktualizowany obraz scenariusza taktycznego. Działania prowadzone podczas pokazów morskich obejmowały także integrację danych zebranych z systemów wykorzystywanych na scenie operacyjnej w celu opracowania Rozpoznanego Obrazu Morskiego (Recognized Maritime Picture – RMP). W tym zakresie TSDT wykonywał zadanie ośrodka monitorowania taktycznego i koordynacji dla skutecznego wdrożenia pojazdów bezzałogowych do działania.

System raportował dane pochodzące od wszystkich jednostek bezzałogowych zaangażowanych w pokazy morskie, a w szczególności parametry kinematyczne (pozycję, prędkość, kierunek, wysokość) wszystkich zaangażowanych pojazdów. Były one wyświetlane na trójwymiarowym cyfrowym pulpicie sytuacyjnym. Każdy statek bezzałogowy dostarczał dane (namiary radarowe i AIS – automatyczny system identyfikacji) oraz obraz wideo przekazywany przez pokładowe czujniki optyczne (EO/IR), które następnie były przekazywane na okręty, a z nich do naziemnych ośrodków koordynacji poprzez łącze satelitarne.

Cztery systemy komunikacji satelitarnej umożliwiały komunikację między okrętami i znajdującymi się na lądzie morskimi ośrodkami operacyjnymi we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Portugalii oraz prototypowym Europejskim Centrum Operacyjnym (EU-MOC) w Brukseli.