ABB pomoże PKN Orlen w zmniejszeniu emisji CO2 o 30 proc. na tonę produktu w kompleksie Olefin III

|
Źródło informacji: ABB

ABB, we współpracy z Hyundai Engineering i Técnicas Reunidas, zainstaluje w kompleksie Olefin III rozproszony system sterowania (DCS) ABB Ability™ System 800xA. Po integracji architektury sterowniczej systemu na całym kompleksie, będzie można w czasie rzeczywistym monitorować i analizować produktywność instalacji i poszczególnych zasobów, zarządzać zużyciem energii i optymalizować procesy produkcyjne.

Generowane na bieżąco dane pozwolą operatorowi podejmować lepsze decyzje, m.in. w zakresie ścisłej kontroli zużycia surowców, poziomów energii czy też produktów ubocznych z procesów. Wszystko to przełoży się na wydajniejsze wykorzystanie energii elektrycznej i pomoże w realizacji celu redukcji emisji CO2 o 30 proc. na każdą tonę produktu.

Oprócz systemu sterowania, ABB dostarczy również kilka systemów mających zagwarantować jak najwyższy poziom bezpieczeństwa w poszczególnych instalacjach – m.in. Burner Management System (BMS), Emergency Shutdown System (ESD) i High-Integrity Pressure Protection System (HIPPS). Zostaną one uzupełnione rozwiązaniem z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego.

– Od wielu lat dostarczamy do PKN Orlen zaawansowane technologie z zakresu automatyki, zasilania, aparatury kontrolno-pomiarowej i cyfryzacji. Nasze systemy wspierają między innymi wytwarzanie ekologicznego glikolu w rafinerii w Trzebini. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w ambitnych projektach dla polskiej petrochemii, które realizowane są zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju – powiedział Piotr Szkoda, dyrektor sprzedaży biznesu Przemysłu Energetycznego ABB w Polsce.

Składające się z różnych kombinacji węgla i wodoru olefiny służą do produkcji wielu produktów codziennego użytku – higienicznych, czyszczących czy medycznych. Stanowią m.in. element włókien syntetycznych wykorzystywanych w środkach ochrony osobistej PPE. Globalny rynek olefin, który w 2020 roku szacowano na 232 mld USD, ma rosnąć około 4,5 proc. rocznie, aby w 2028 roku osiągnąć wartość prawie 340 mld USD. Wzrost jest wynikiem popytu konsumpcyjnego, ale i coraz szerszego zastosowania w przemyśle tworzyw sztucznych.

– W ramach naszej strategii zrównoważonego rozwoju, ABB wspiera swoich klientów w ograniczeniu ich emisji CO2 w sumie o ponad 100 megaton rocznie do 2030 roku. Nasza wiedza ekspercka i wiodąca technologia DCS dla złożonych procesów produkcyjnych pomogą PKN Orlen zmaksymalizować zwrot z inwestycji – dodaje Brandon Spencer, dyrektor globalnego biznesu Przemysłu Energetycznego ABB.

Zakończenie projektu rozbudowy kompleksu instalacji planowane jest na 2024 rok, a uruchomienie produkcyjne na początek 2025 roku. Aby mieć pewność, że harmonogram zostanie zachowany, ABB wdroży swoją unikalną metodę realizacji projektów Adaptive Execution™. Metoda wykorzystuje rozwiązania cyfryzacji i wirtualizacji, aby usprawnić i ustandaryzować procesy zgodnie z podejściem typu agile. Dzięki nowej metodzie, firma jest w stanie skrócić czasy dostaw nawet do 30 proc., czas rozruchu do 40 proc., a także wygenerować do 40 proc. oszczędności w ramach nakładów kapitałowych powiązanych z automatyką.