Rozbudowa i modernizacja ZUSOK. Wyzwanie inwestycyjne i praca na „żywym organizmie”

|
Źródło informacji: Warszawski Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych

Warszawski Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) to nie tylko pierwsza nowoczesna instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) wybudowana w Polsce. Jako pierwsza przechodzi również proces zaawansowanej rozbudowy i modernizacji przy jej równoległym funkcjonowaniu. Powiększenie oraz unowocześnienie zakładu, przy jednoczesnym zachowaniu pełnych mocy produkcyjnych, to przedsięwzięcie o wiele bardziej skomplikowane niż budowa od podstaw. Kluczem do sukcesu tak złożonej inwestycji jest synchronizacja harmonogramu pracy ZUSOK z harmonogramem rozbudowy i modernizacji oraz detaliczne zaplanowanie wszelkich działań.

Trwająca rozbudowa i modernizacja warszawskiego ZUSOK znacznie zwiększy strumień przekształcanych w prąd i ciepło zmieszanych odpadów komunalnych – z ok. 40 do ponad 300 tysięcy ton rocznie. Biorąc pod uwagę rolę ITPO w systemie gospodarowania odpadami oraz skalę zaplanowanej rozbudowy i modernizacji obiektu na Targówku, koniecznym warunkiem było utrzymanie ciągłości funkcjonowania obecnej linii termicznego przekształcania odpadów podczas całego okresu realizacji inwestycji.

– Rozbudowa działających obiektów to zupełnie inna specyfika pracy. Połączenie nowych elementów instalacji z istniejącą infrastrukturą wymaga przygotowania szczegółowego planu kolejności prac. Nadzorowanie takiej inwestycji w dużej mierze polega na przewidywaniu potencjalnych komplikacji i podejmowaniu odpowiednich działań. Najważniejsze jest dla nas zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, sprzętu oraz ciągłości prac – mówi inż. Marcin Sadura, zastępca dyrektora Działu Inwestycji i Rozwoju Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie.

Kluczową i niecodzienną okoliczność stanowi fakt, że rozbudowa dotyczy pracującej instalacji. Poszczególne czynności budowlane muszą zatem być dostosowane do funkcjonowania zakładu i odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności. Modernizacja istniejącego obiektu wymaga także perfekcyjnej organizacji przestrzeni. Teren prac jest ograniczony nie tylko granicami działki, ale także istniejącymi już w jej obrębie budynkami i obiektami. Zarządzanie terenem musi zatem uwzględniać przemyślane składowanie materiałów, logistykę dostaw, zapewnienie ciągów komunikacyjnych dla maszyn, transportu, jak również pracowników – tych uczestniczących w budowie oraz pracujących w samej instalacji. Inwestycja to także wyzwanie pod kątem zgrania działań zespołów podwykonawczych.

– Z powodu istniejących już rozwiązań każdy etap budowy poprzedzają prace przygotowawcze, które same w sobie wymagają właściwej koordynacji. Aby poprowadzić rurociąg zgodnie z projektem umieszczenie rury w odpowiednim miejscu nie wystarczy. Najpierw należy przygotować przestrzeń, na którą przeniesie się działającą nitkę, następnie należy zamontować nową instalację, a dopiero w ostatnim etapie dokonać przepięcia – przeważnie w bardzo ograniczonym czasie. To oczywiście tylko przykład, ale tak złożona jest cała inwestycja – tłumaczy Marcin Sadura.

Z uwagi na działający obok układ technologiczny szczególny nacisk należy kłaść na dotrzymywanie terminów wynikających z harmonogramu robót. Pewne prace muszą być wykonane kiedy ZUSOK ma planowe przerwy technologiczne – a przez cały czas trwania budowy przewidzianych jest ich jedynie kilka. Aktualnie działania są kontynuowane na wielu frontach, prowadzone są kolejne prace rozbiórkowe, wykopy, wylano także pierwsze fundamenty. Zakończyły się również prace związane z drugim etapem postoju instalacji ZUSOK. Ponowny rozruch odbywa się już z wykorzystaniem elementów nowej technologii.

Wyjątkowa architektura, wpisująca się w nowoczesne budownictwo przemysłowe, wyróżnia i stanowi dodatkowe wyzwanie przy budowie tego typu instalacji. Dzięki nietuzinkowej architekturze oraz ogólnodostępnym elementom edukacyjnym nowoczesne obiekty na całym świecie stają się lokalnymi atrakcjami. Na przykład w jednej z japońskich instalacji można znaleźć restaurację z widokiem na bunkier z odpadami w ramach edukowania mieszkańców.

Rozbudowany ZUSOK, który po modernizacji stanie najnowocześniejszą i największą tego typu instalacją w Polsce, również będzie łączył w sobie funkcję bezpiecznej utylizacji odpadów z walorem edukacyjnym. Na jego terenie znajdzie się ścieżka edukacyjna, a zielone dachy wspomogą retencję wód opadowych. Projekt jest nie tylko ekologiczny, ale ciekawy z punktu widzenia architektury – transparentne elementy elewacji budynku dadzą po zmroku wyjątkowy efekt iluminacji.

Źródło: ZUSOK Warszawa

Źródło: ZUSOK Warszawa