Elbląskie PEC planuje zakupić w tym roku 5000 mb rur preizolowanych. Rusza przetarg

|
Źródło informacji: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

W ramach tegorocznego planu inwestycji Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (EPEC) ma w planach zakup 5000 mb rur preizolowanych. Postępowanie startuje już wystartowało i potrwa do 19 marca. Dla firm to szansa na stabilny kontrakt z wiarygodnym partnerem.

➡ Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów preizolowanych wraz z osprzętem i usługami. EPEC planuje zakupić około 5000 mb rurociągów preizolowanych i zmodernizować około 2,5 km sieci ciepłowniczej.

-W czasie, gdy wiele firm martwi się o przyszłość z powodu pandemii, stabilne zamówienie na wiele miesięcy może okazać się szansą dla producentów i dostawców – mówi Andrzej Kuliński, prezes EPEC. – Do udziału w postępowaniu zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy. Zachęcam również do śledzenia platformy zakupowej EPEC, gdzie regularnie pojawiają się informacje o postępowaniach.

Postępowanie zostanie ogłoszone na platformie zakupowej Open Nexus (platformazakupowa.pl/pn/epec/proceedings) w trybie zapytania ofertowego z nieograniczonym dostępem. Dodatkowo informacja o rozpoczęciu postępowania zostanie wysłana za pomocą platformy zakupowej do wykonawców, którzy oferują wykonanie dostaw z zakresie opisanego przedmiotu zamówienia i którzy znajdują się w grupie dostawców EPEC. Zostanie dostawcą firmy jest proste – wystarczy, że dana firma zapisze się do takiej grupy poprzez internetową platformę zakupową.

➡ W latach 2016-2020 EPEC zakupił około 22 000 mb rur preizolowanych. Całkowita kwota za zakup materiałów preizolowanych, takich jak rury, zawory, kolana, mufy, w latach 2016-2020 wyniosła ponad 4,1 mln zł netto.

EPEC realizuje projekt, w ramach którego unowocześnionych zostanie łącznie około 6,8 km sieci. Łączna wartość brutto projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu” wyniesie 26,98 mln zł, z czego 9,86 mln zł pochodzi z funduszy UE ze środków Funduszu Spójności w ramach I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu).

Fot. Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Fot. Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej