Polska Spółka Gazownictwa: Chcemy sprężać i przewozić metan

|
Źródło informacji: Polska Spółka Gazownictwa

Polska Spółka Gazownictwa jest pod względem technicznym gotowa, żeby przesyłać metan swoimi sieciami. O zazielenieniu gazu i przyszłości wytwórców ciepła systemowego mówił podczas 36. Konferencja Energetycznej EuroPOWER & 6. OZE POWER członek zarządu PSG ds. operacyjnych Jakub Kowalski.

„W związku z wymaganiami UE z zakresu jakości powietrza zauważamy zwiększone zainteresowanie ciepłowni przyłączeniem do naszych sieci. Obecnie chce się przyłączyć ok. 330 wytwórców ciepła systemowego. Wszystko dlatego, że gaz ziemny jest dla nich jedyną drogą do osiągnięcia neutralności klimatycznej – powiedział członek zarządu PSG ds. operacyjnych. – Oczywistym jest, że stosunek gazu zimnego do biometanu produkowanego w biogazowniach będzie się w przyszłości zmieniał. Chcielibyśmy, żeby ten proces przebiegał jak najszybciej, jednak to się nie odbędzie bez odpowiedniego systemu wsparcia” – dodał.

W najbliższym czasie na terenie Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu zostanie przyłączona do sieci pierwsza biogazownia. Największym przeszkodą w powstawaniu kolejnych jest obecnie brak systemu wsparcia finansowego. PSG dostrzega także inny problem, związany z chłonnością sieci.

„Większość biogazowni zlokalizowanych jest w takich miejscach w Polsce, gdzie albo nie ma odpowiednio rozwiniętej sieci dystrybucyjnej, albo na danym obszarze mamy taką grupę klientów, dla której ilość gazu pobieranego z sieci Gaz-Systemu jest wystarczająca. Dzisiaj szukamy takich rozwiązań, które będą pozwalały nam ten produkowany metan zatłaczać w takich miejscach w Polsce, gdzie potrzeby naszych klientów są większe. Wspólnie z MKIŚ i NFOŚiGW uzgadniamy wstępne warunki programu, dzięki któremu będziemy mogli sprężać metan w biogazowniach i przewozić go w inne miejsca w Polsce” – podsumował Jakub Kowalski.

Fot. Polska Spółka Gazownictwa

Fot. Polska Spółka Gazownictwa