Modernizacja Elektrociepłowni Gdynia: nowa kotłownia rezerwowo-szczytowa

Źródło informacji: PGE Polska Grupa Energetyczna

W miejscu najstarszego budynku produkcyjnego elektrociepłowni, w którym pracowały kotły mazutowe z lat siedemdziesiątych, wybudowana została nowoczesna Kotłownia Rezerwowo-Szczytowa nr 2 z trzema kotłami wodnymi – olejowo-gazowymi, o mocy 30 MW każdy.

Wartość inwestycji to 40 mln zł. „Ta inwestycja już teraz, w pierwszym etapie, pozwoli na zredukowanie emisji CO2 o 22%, czyli tyle ile wyniosłoby całkowite zatrzymanie transportu drogowego w Gdyni na 20 dni w ciągu roku” opowiada Dariusz Marzec, prezes PGE.

Grzegorz Krystek, prezes zarządu PGE Energia Ciepła dodaje, że kotłownia „zastąpi największy ciepłowniczy kocioł węglowy w EC Gdynia, który przepracował od końca lat siedemdziesiątych ok. 100 tys. godzin”.

Jak czytamy w komunikacie PGE – firma przyspiesza swoimi działaniami inwestując w dekarbonizację ciepłownictwa. Prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej mówi: „dywersyfikujemy źródła wytwarzania i inwestujemy w czyste źródła energii, tak aby do 2030 roku produkować ciepło wyłącznie ze źródeł nisko i zeroemisyjnych. Tylko w perspektywie lat 2024–2028 na inwestycje w dekarbonizację ciepłownictwa przeznaczymy ok. 7,8 mld zł, czyli blisko trzykrotnie więcej, niż wyniosły nakłady na ten cel w ciągu ostatnich pięciu lat”.

Zużycie paliwa węglowego zmniejszy się o 20 tys. ton rocznie, w wyniku czego do Gdyni nie będzie już wjeżdżać 330 wagonów z węglem. Trwałe wycofanie z eksploatacji kotła węglowego wymiernie poprawi jakość powietrza w Gdyni. W pierwszym etapie, gdy paliwem będzie olej lekki, emisja tlenków siarki obniży się o 88 proc., tlenków azotu o 67 proc., a pyłów o 90 proc.

Czytaj więcej: Blisko 120-letnia Elektrownia Wodna w Gubinie będzie wytwarzać energię jeszcze co najmniej 40 lat

W drugim etapie, gdy paliwem będzie gaz, redukcja emisji będzie jeszcze większa. Docelowe dla tej inwestycji paliwo gazowe przewidziane jest w Elektrociepłowni Gdyńskiej w 2026 roku.

Wkrótce w Elektrociepłowni w Gdyni rozpoczną się nowe inwestycje. Podpisano już umowę na budowę instalacji kogeneracyjnej z silnikami gazowymi, a 9 maja br. ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty na zabudowę kotła biomasowego.

Te inwestycje wprowadzą do miksu energetycznego elektrociepłowni gaz i odnawialne źródła energii, co pozwoli na utrzymanie statusu systemu efektywnego dla gdyńskiego systemu ciepłowniczego.

Na transformację Elektrociepłowni Gdynia spółka przeznaczy około 630 mln zł w ciągu najbliższych 5 lat. Plan Dekarbonizacji przewiduje, że do 2030 roku 100% produkowanego ciepła będzie pochodzić z paliw innych niż węglowe, a do 2050 roku Elektrociepłownia Gdyńska stanie się zeroemisyjna.

Źródło fot. PGE Energia Ciepła SA

Źródło fot. PGE Energia Ciepła SA