Na Wyspie Ostrów w Gdańsku powstaje fabryka wież wiatrowych o mocach produkcyjnych do 120 wież rocznie

|
Źródło informacji: Grupa Przemysłowa Baltic

ARANDA należąca do ARP SA działając w porozumieniu Grupą Przemysłową Baltic (GPB) podpisała memorandum o współpracy przy budowie wież na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej z hiszpańską GRI Renewable Industries, S.L. Wartość szacowanej inwestycji to ok. 450 mln zł, a planowane uruchomienie produkcji to rok 2024.

Aby sprostać wymaganiom rynku, zwiększyć marżowość, podnieść  jakość proponowanych usług, ARP wspólnie z GPB rozpoczęły szerokie działania na rzecz budowy nowej fabryki konstrukcji stalowych. Planowana inwestycja da możliwość zwiększenia mocy produkcyjnych w celu zaspokojenia rosnącego popytu na rynkach energetyki wiatrowej, a także wyraźne zwiększenia udziału krajowego w łańcuchu dostaw na rzecz budowy morskich farm wiatrowych na polskim Bałtyku.

Nowa wytwórnia powstanie na terenach będących własnością ARP SA. Dzięki planowanym nakładom inwestycyjnym na Wyspie Ostrów zatrudnienie uzyska około 360-400 osób.

W ramach nowej fabryki ma powstać hala do produkcji sekcji wież dla branży energetyki morskiej. Powierzchnia zaprojektowanej hali produkcyjnej wyniesie 38 000 m2, malarni 17 500 m2, a teren pod place odkładcze w ramach nowej inwestycji został oszacowany na ponad 93 000 m2. Nowoczesny zakład produkcyjny będzie posiadał moce do nawet 120 wież rocznie.

Kompleks ten umożliwi produkcję sekcji morskich wież wiatrowych a dzięki usytuowaniu na Wyspie Ostrów w Gdańsku zapewni bezpośrednią możliwość załadunku i spedycji gotowych produktów drogą morską lub śródlądową. Istotnym elementem zwiększającym konkurencyjność zaplanowanego zakładu jest budowa w kompleksie wytwórczym zakładu antykorozji, umożliwiającego śrutowanie, metalizowanie i malowanie gotowych elementów.

Lokalizacja przy nabrzeżu całego procesu produkcyjnego – od prefabrykacji przez zabezpieczenie antykorozyjne do ostatecznej wysyłki sprawia, iż projektowana fabryka jest w stanie zaoferować kompleksową usługę bez zbędnych strat kosztowych wynikających z transportu wewnętrznego. Mając na uwadze powyższe, wytwórnia zlokalizowana na Wyspie Ostrów będzie stanowiła unikatowy, najnowocześniejszy kompleks wytwórczy w basenie Morza Bałtyckiego. Pozwoli to oferować warunki techniczne i organizacyjne akceptowane przez globalne koncerny produkujące i budujące morskie farmy wiatrowe.

Źródło fot. GSG Towers

Źródło fot. GSG Towers