Działalność społeczna i edukacyjna PSE w 2021 roku

|
Źródło informacji: PSE

215 nagrodzonych projektów w 9 województwach, 207 beneficjentów grantów społecznych poprawiających jakość życia społeczności lokalnych i 51 warsztatów edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwu energetycznemu, powstawaniu i przesyłowi prądu dla 1800 uczniów. To realna pomoc oraz efekty działań edukacyjnych i społecznych Polskich Sieci Elektroenergetycznych w 2021 r. Na wszystkie projekty dobrosąsiedzkie firma przeznaczyła ponad 4,3 mln złotych.

PSE realizowały projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w trzech obszarach – społecznym, edukacyjnym i charytatywnym. Skorzystały z nich różne podmioty i instytucje realizujące swoją misję z myślą o społecznościach lokalnych. Wsparcie objęło m.in. 70 samorządów, 63 organizacje pozarządowe, 44 szkoły i przedszkola, 20 bibliotek, ośrodków kultury, sportu i rekreacji oraz 10 szpitali i specjalistycznych poradni.

Stawiamy na MOCne otoczenie!

W ramach III edycji ogólnopolskiego programu grantowego „WzMOCnij Swoje Otoczenie” lokalne instytucje i organizacje otrzymały granty na realizację projektów poprawiających jakość życia mieszkańców w obszarze aktywności fizycznej, bezpieczeństwa, edukacji, rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej, ochrony środowiska czy zdrowia. Łącznie nagrodzono ponad 180 inicjatyw. Tylko w tym roku przeznaczono na nie prawie 3,7 mln złotych. Wśród nagrodzonych projektów znalazły się między innymi: wirtualne laboratorium chemiczne dla uczniów z Otwocka, ścieżki do nordic walkingu i biegu na orientację w gminach Międzyrzecz i Szczecinek, gabinet integracji sensorycznej dla dzieci z powiatu świdnickiego, nowe trasy rowerowe w gminie Wiązowna czy nowa pracownia techniczna w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej.

– Nasze działania docierają do społeczności lokalnych, w sąsiedztwie których budujemy oraz modernizujemy infrastrukturę elektroenergetyczną oraz zapewniamy ciągłość dostaw prądu dzięki istniejącej już sieci o napięciu 400 i 220 kV. Poprzez program „WzMOCnij swoje otocznie” nie tylko odpowiadamy na bieżące potrzeby mieszkańców, ale także budujemy ich świadomość wokół misji, roli i zadań PSE jako krajowego operatora systemu przesyłowego, stojącego na straży bezpieczeństwa energetycznego Polski – mówi Szymon Kostiuk, koordynator projektów społecznych i edukacyjnych w PSE.

PSE csr

Elektryzująca wiedza w atrakcyjnej formie

W ramach pilotażowej edycji programu „Akademia Mocy” w 24 mazowieckich szkołach PSE zorganizowały 51 spotkań edukacyjnych. Zajęcia prowadzono w formie eksperymentów naukowych. Dzięki animatorom 1800 uczniów mogło m.in. wytworzyć pioruny przy użyciu generatora Van de Graaffa, zbadać czym jest plazma, uruchomić świetlówki bez podłączenia do gniazdka, sprawdzić pobór mocy poszczególnych urządzeń oraz natężenie pola elektromagnetycznego, a w wielkiej klatce Faradaya przekonać się, jak uchronić się przed burzą. W trakcie spotkań, na uczniów czekała też porcja wiedzy dotyczące roli, misji i znaczenia PSE jako krajowego operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego.

csr PSE

Pomagamy medykom i pacjentom

PSE aktywnie angażowały się we wsparcie placówek medycznych i ich pracowników w celu zapobiegania, zwalczania i niwelowania skutków pandemii COVID-19. W ramach II edycji ogólnopolskiej akcji #WdzięczniMedykom organizowanej przez fundację Caritas Polska, przekazano 77 koncentratorów tlenu dla hospicjum w Kartuzach oraz szpitali w Wejherowie, Słupsku, Gorzowie Wielkopolskim i Ostrołęce. Do 23 samorządów z terenów inwestycyjnych i eksploatacyjnych PSE trafiły z kolei środki ochrony osobistej.

MOCne plany na przyszły rok

Już w kolejnym roku na mieszkańców gmin czekają kolejne działania PSE. Firma przygotowuje się do organizacji czwartej edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Swoim zasięgiem obejmie ona ponad 170 samorządów. Kontynuowane będą także zajęcia w ramach „Akademii MOCy”. W 2022 roku odbędzie się aż 117 wydarzeń, w których udział wezmą uczniowie z 54 szkół podstawowych w 32 dolnośląskich i mazowieckich gminach.