Zakończyły się prace związane z budową nowej dwutorowej linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska

|
Źródło informacji: IDS BUD

W województwie wielkopolskim zakończyły się prace związane z budową nowej dwutorowej linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska. Odbiory końcowe planowane są w trzecim kwartale br. Generalnym wykonawcą inwestycji, realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), jest konsorcjum IDS Energetyka i ENPROM HVL.

Nowa linia będzie jednym z filarów zasilania województwa wielkopolskiego. Infrastruktura o długości około 100 km powstała na terenie gmin Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Szamotuły, Kaźmierz, Oborniki, Połajewo, Czarnków, Ujście, Chodzież i Kaczory. Jej budowa zwiększy niezawodność systemu elektroenergetycznego i umożliwi rozbiórkę istniejącej od ponad 50 lat linii 220 kV. Infrastruktura pozwoli w przyszłości na przyłączenie do systemu elektroenergetycznego nowych źródeł energii – elektrowni konwencjonalnych, gazowych, farm wiatrowych i solarnych.

Piła Krzewina - Plewiska`

– Cieszę się, że po pięciu latach ciężkiej pracy linią 400 kV Piła Krzewina – Plewiska popłynął prąd. Realizacja tego projektu była ogromnym wyzwaniem, zarówno pod względem technologicznym i organizacyjnym, jak również społecznym. Dzięki doświadczeniu naszych pracowników i ich wysokim kwalifikacjom mogliśmy sprawnie przeprowadzić jedną z kluczowych inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego centralnej i północnej Polski. Na każdym etapie realizacji prac stawialiśmy na zaufanie w relacjach z interesariuszami – od przedstawicieli inwestora, przez samorządy i społeczności lokalne, po uczestników konsorcjum i firmy podwykonawcze – podkreśla Marcin Idzik, prezes IDS-BUD SA.

Linia Piła Krzewina – Plewiska jest istotnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, którego operatorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Linia ta ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania stabilnych dostaw prądu do północnej i zachodniej Polski. Województwo wielkopolskie oraz regiony położone na północy wykorzystują prąd produkowany przede wszystkim w elektrowniach znajdujących się w centralnej części kraju. Elektrownie Pątnów, Adamów, Konin czy Bełchatów wytwarzają energię, która trafia do aglomeracji poznańskiej, a stąd dalej do miast znajdujących się bliżej wybrzeża.

Inwestorem linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska są Polskie Sieci Elektroenergetyczne – spółka będąca operatorem systemu przesyłowego (OSP) energii elektrycznej w Polsce. Liderem konsorcjum odpowiedzialnego za wykonanie inwestycji jest IDS Energetyka – spółka należąca do IDS-BUD SA. Członkiem konsorcjum jest ENPROM HVL – spółka należąca do grupy ENPROM.