WDX zapowiada wzrost przychodów o ok. 15 % rocznie oraz utrzymanie wysokiej rentowności

Wiadomości dostarcza:
Kategoria: Wideo

Mówi: Marek Skrzeczyński

Funkcja: prezes zarządu

Firma: WDX