Polska Agencja Kosmiczna chce wspierać transfer nowoczesnych technologii z nauki do przemysłu

Wiadomości dostarcza:
Kategoria: Wideo

Mówi: prof. Marek Banaszkiewicz

Funkcja: prezes zarządu

Firma: Polska Agencja Kosmiczna