LW Bogdanka jedyną górniczą spółką, która obniża koszty. Stopniowo wypiera z rynku śląskie kopalnie

Wiadomości dostarcza:

Mówi: Zbigniew Stopa

Funkcja: prezes zarządu

Firma: Lubelski Węgiel Bogdanka SA