Wyniki Grupy ERBUD w 2020 r.: 50,5 mln zł zysku netto, czyli o ponad 51 proc. więcej niż w 2019

|
Źródło informacji: ERBUD

50,5 mln zł zysku netto to najlepszy wynik w historii Grupy. W największym stopniu przyczyniła się do tego spółka ONDE (d. PBDI), osiągając w 2020 r. zysk netto za okres obrotowy na poziomie 32,8 mln zł (+139,5 proc.).

W 2020 roku Grupa ERBUD miała 2,228 mld zł przychodów, czyli nieco mniej (-3,7 proc.) niż w roku poprzednim. Największy wpływ na taki wynik miał spadek sprzedaży (-28,8 proc.) w segmencie kubaturowym w Polsce. W znacznej mierze został on zrekompensowany wzrostami za granicą (+91 proc.) czy przychodami ONDE – krajowego lidera w budownictwie OZE, które zwiększyły się w ciągu roku o ponad 54 proc. do poziomu 586,3 mln zł.

– Jeśli chodzi o nasze przychody, to warto spojrzeć na nie z perspektywy czwartego kwartału. Rosły one w tym okresie w Polsce i za granicą w dobrym tempie – odpowiednio +19 proc. r/r i +25% r/r – podkreśla Dariusz Grzeszczak, prezes ERBUD-u. – Nasz backlog na koniec 2020 r. pozwala optymistyczne oceniać perspektywy, jeśli chodzi o sprzedaż w najbliższym czasie – dodaje Dariusz Grzeszczak.

Liczba kontraktów podpisanych w Grupie w 2020 r. wyniosła 231 i opiewała na kwotę ok. 2,500 mld zł. Portfel zamówień Grupy ERBUD na koniec 2020 r. wart był ok. 2,555 mld zł, czyli o 7 proc. więcej niż przed rokiem. Największy wzrost (+65% r/r) nastąpił w przypadku backlogu ONDE, który na koniec roku wynosił 1,075 mld zł.

Trudne warunki rynkowe nie przeszkodziły ERBUD-owi znacznie poprawić marżowość na wszystkich poziomach rachunku. Skonsolidowany zysk brutto wrósł o 32 proc., EBIT o 21 proc., a zysk netto aż o 44 proc.

– Tak imponująca poprawa naszej rentowności to przede wszystkim efekt zmiany struktury sprzedaży. Zgodnie z naszą strategią zmniejszamy ekspozycję w najbardziej konkurencyjnych i nisko rentownych obszarach, a skupiamy się na projektach w przemyśle oraz, przez ONDE, w OZE – czyli tam, gdzie mamy unikatowe kompetencje i możemy wypracować wyższe marże – wyjaśnia Dariusz Grzeszczak.

W segmencie przemysłowym w kraju EBIT wrósł o 88 proc. w stosunku do 2019 r. W 2020 roku znaczną poprawę widać również w sytuacji bilansowej i płynnościowej budowlanej grupy. ERBUD wypracował tym okresie 304 mln zł przepływów z działalności operacyjnej, co pozwoliło spłacić ok. 133 mln zł zadłużenia. W kasie spółki na koniec roku było 346 mln zł gotówki, co oznacza, że nie posiada ona obecnie długu netto.

W ubiegłym roku trwały jednocześnie prace związane z wejściem ERBUD-u w nowy segment działalności, czyli produkcję i sprzedaż modułów drewnianych do budowy dużych obiektów komercyjnych i publicznych. Będą one oferowane w szczególności na rynku niemieckim, gdzie ERBUD obecny jest od lat i ma tam silną pozycję.

– To właściwie nieużywana w Polsce, a coraz popularniejsza w Europie technika budowy, która ma praktycznie same zalety: jest ekologiczna, ekonomiczna i pozwala na elastyczne remodelowanie czy przenoszenie tych obiektów – tłumaczy Radosław Górski, członek zarządu ERBUD-u, odpowiedzialny za rozwój nowego obszaru działalności.

Nowy segment ma przynosić Grupie ERBUD docelowo około 1,5 mld zł przychodów rocznie i wiąże się z nakładami inwestycyjnymi rzędu 80-100 mln zł potrzebnymi głównie do zbudowania fabryki i wyposażenia ich w supernowoczesne, zrobotyzowane linie produkcyjne.

ERBUD rozważa obecnie, w jaki sposób finansować tę inwestycję. Możliwe jest przeprowadzenie transakcji finansowania dłużnego, pozyskanie inwestora dla ONDE lub przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej akcji ONDE (przy założeniu utrzymania kontroli ERBUD-u nad ONDE).

– Uważamy, że poziom rozwoju, jaki osiągnęło ONDE, oraz doskonałe perspektywy rynkowe związane z europejską rewolucją w OZE to mocne argumenty dla szerokiej grupy inwestorów. Jednak ponieważ ONDE to „perła w koronie” Grupy ERBUD, bierzemy pod uwagę jedynie sprzedaż relatywnie niewielkiego pakietu akcji, aby zachować pełną kontrolę nad spółką – mówi Jacek Leczkowski, wiceprezes ERBUDu.

ONDE jest krajowym liderem w segmencie budowy instalacji dla sektora energii odnawialnej (OZE) w Polsce w szczególności farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych. Spółka była i jest obecnie zaangażowana w budowę instalacji farm wiatrowych o łącznej mocy 2456 MW. W segmencie farm fotowoltaicznych ONDE łącznie zbudowała i jest w trakcie budowy instalacji o mocy 185 MW.

Przychody w segmencie budownictwa dla OZE w 2020 r. stanowiły 82% przychodów ze sprzedaży dóbr i usług ONDE. Część środków ze sprzedaży akcji ONDE, jeśli do niej dojdzie, zostanie przeznaczona nie tylko na uruchomienie produkcji modułów, ale również na rozwój działalności serwisowej za granicą przez akwizycje.