STRABAG przebuduje DW 934 z Bierunia do Imielina w woj. śląskim

|
Źródło informacji: STRABAG
  • Łączna wartość inwestycji: 148,2 mln PLN brutto
  • Powstanie nowy 9 km odcinek trasy
  • Wybudowany będzie nowy most nad Imielinką

STRABAG podpisał umowę na gruntowną przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej 934 z Bierunia do Imielina w woj. śląskim. Zmodernizowany zostanie 9 km odcinek trasy. Inwestycja obejmuje przebudowę konstrukcji nawierzchni, ujednolicenie szerokości jezdni, przebudowę skrzyżowań, budowę zatok autobusowych. Wybudowane zostaną chodniki, powstanie także nowa ścieżka rowerowa. W ramach inwestycji wybudowane zostaną dwa
ronda oraz nowa przeprawa nad rzeką Imielinką. Projekt przewiduje gruntowną przebudowę sieci gazowej, wodociągowej, teletechnicznej i energetycznej oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Ciąg komunikacyjny zyska także nowe oświetlenie drogowe, zamontowane zostaną energooszczędne oprawy LED. Umowa przewiduje zakończenie prac w ciągu 27 miesięcy. DW 934 jest ważnym elementem układu drogowego woj. śląskiego. Jest jednocześnie fragmentem międzyregionalnego układu tranzytowego łączącego Śląsk z Małopolską, który charakteryzuje bardzo duże natężenie ruchu pojazdów. Remont trasy w znaczący sposób zwiększy
komfort podróży oraz poprawi bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców.

Ilustracja: STRABAG

Ilustracja: STRABAG