Jak rozwiązać problem ‚wąskiego gardła’ na produkcji

Jak rozwiązać problem ‚wąskiego gardła’ na produkcji

12/02/2020

Zastosowania technologii transformacji cyfrowej będą miały największy wpływ na jeden z najważniejszych problemów występujących we wszystkich procesach: wąskie gardła.

Analityka predykcyjna jest doskonałym przykładem: łączy ogromne ilości danych operacyjnych z zaawansowanymi możliwościami uczenia maszynowego. Firmy mogą dokonywać świadomych prognoz na temat przyszłych wydarzeń. Nie zapewnia to idealnego prognozowania, ale jedynie znaczną poprawę w porównaniu do niejasnych prognoz, na których obecnie polegają firmy.

Ulepszenie procesów produkcyjnych powinno zaczynać się od wyeliminowania wąskich gardeł. Pewnie łatwiej powiedzieć niż zrobić ale w kilku punktach postaramy się opisać podejście do tego tematu.

1. Identyfikacja wąskiego gardła

Wąskie gardła mogą być spowodowane przez ludzi, maszyny, procesy lub kombinację tych składników. Przyczyna wąskiego gardła determinuje jego rozwiązanie, więc pierwszym krokiem jest określenie, skąd pochodzi wąskie gardło. Ludzkie wąskie gardła wymagają szkolenia i nadzoru, podczas gdy problemy wynikające z maszyn i procesów można najlepiej rozwiązać za pomocą automatyzacji i uczenia maszynowego.

Małe ulepszenia mogą mieć bardzo duży wpływ. Przykładem może być Amazon, który opracował program skracający czas potrzebny kierowcom ciężarówek na odprawę w centrach logistycznych. Nowy proces może zaoszczędzić tylko kilkadziesiąt sekund dla każdej ciężarówki, ale zapewnia, że punkt kontrolny bezpieczeństwa nie stanie się wąskim gardłem, które wstrzymuje cały proces realizacji.

To co powinniśmy wiedzieć to, czy wąskie gardło jest stałym problemem, czy zdarzeniem jednorazowym. Niektóre problemy w łańcuchu dostaw wydają się szczególnie pilne, ale po ich rozwiązaniu nie stanowią już problemu – na przykład, gdy normalnie niezawodna przesyłka jest opóźniona. Ważniejsze jest skupienie się na powtarzających się problemach – takich jak przesyłka, która jest regularnie spóźniana – ponieważ mają one długofalowy problem.

2. Skoncentruj się na procesach

To, że eliminacja wąskich gardeł jest procesem systematycznym, nie oznacza, że każda decyzja musi być szczegółowo omówiona. Zainteresowane strony w całym łańcuchu dostaw powinny mieć swobodę wprowadzania drobnych zmian i ulepszeń według własnego uznania (i w granicach rozsądku). Pamiętaj, że wąskie gardła mogą wpływać na podejmowanie decyzji tak samo negatywnie, jak na łańcuchy dostaw.

Nie polegaj na modelach statycznych, aby zrozumieć coś tak dynamicznego jak łańcuch dostaw. Wiele narzędzi analitycznych agreguje dane w statyczny ciąg wskaźników. Z definicji podejście to nie będzie obejmować wszystkich ruchów i zmian w łańcuchu dostaw. Skoncentrowanie się na tym, jak działają procesy (lub nie), a nie na trendach kluczowych wskaźników wydajności, pomaga firmom zidentyfikować więcej wąskich gardeł i ich rozwiązań.

3. Planuj długoterminowe wydatki na inwestycje

Usunięcie wąskich gardeł może być kosztowne, a jeśli wymagane fundusze nie będą dostępne, firmy nie będą w stanie rozwiązać problemu. Wydatki będą prawdopodobnie konieczne w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, co może utrudnić prognozowanie kapitału i budżetowanie. Narzędzia takie jak analiza predykcyjna mogą zapewnić firmom lepszy wgląd w problemy i uzyskać wgląd w to, ile muszą zaoszczędzić w nadchodzących latach.

Dzięki analizom predykcyjnym firmy mogą odpowiedzieć na wcześniej niemożliwe pytania, takie jak „Kiedy jest idealny czas na konserwację krytycznego urządzenia?” Zastosowanie modeli statystycznych do danych historycznych pomaga firmom zrozumieć mocne i słabe strony ich systemów. W ten sposób mogą opracowywać ulepszenia, które mają bezpośredni wpływ na wydajność, produktywność i rentowność.

4. Zrozum cel

Stosunkowo prosto jest wprowadzić zmiany w łańcuchu dostaw, które minimalizują lub tymczasowo zwiększają wskaźniki wydajności, ale to nie to samo, co w rzeczywistości usuwanie wąskich gardeł. Płytkie rozwiązania nie rozwiązują podstawowych problemów, dzięki czemu problem wąskiego gardła powraca. W zarządzaniu wąskim gardłem liczby są łatwo wprowadzane w błąd. Upewnij się, że koncentrujesz się na celach, które naprawdę mają znaczenie.

Po usunięciu wąskich gardeł łańcuchy dostaw są ogólnie bardziej skuteczne. Są również bardziej otwarte na przyszłe ulepszenia. Jeśli łańcuch dostaw działa tak, jak powinien, inżynierowie procesu mogą spokojnie zacząć optymalizować przepustowość. Istnieją warunki, aby łańcuchy dostaw mogły ewoluować do idealnego stanu. Zanim to jednak nastąpi, wszystkie wąskie gardła muszą być systematycznie rozkładane.

W coraz bardziej konkurencyjnej gospodarce światowej doskonałość łańcucha dostaw jest znaczącą zaletą. Firmy, które zdecydują się zająć swoimi wąskimi gardłami, uwolnią swoje przedsiębiorstwa, aby przekształcić się w przyszłości. Ci, którzy opóźniają przejście przez ten proces, po prostu tworzą sobie sztuczne wąskie gardło własnego projektu.