Duże projekty intralogistyczne dla lotnisk, centrów dystrybucji przesyłek, magazynów wysokiego składowania i innych obiektów magazynowych muszą godzić wiele konkurujących ze sobą wymagań. Rozwiązanie LogiDrive od NORD DRIVESYSTEMS stosuje kompleksowe podejście do całkowitego kosztu użytkowania, które łączy efektywność energetyczną i mniejszą liczbę wariantów z optymalnymi rozwiązaniami systemowymi dla intralogistyki.

Zaprojektowano je dla systemów intralogistycznych lotnisk, centrów dystrybucji przesyłek, magazynów wysokiego składowania i innych obiektów magazynowych.

Przenośniki taśmowe w instalacjach intralogistycznych dla lotnisk, magazynów i centrum dystrybucji przesyłek są często projektowane pod kątem oczekiwanego maksymalnego obciążenia oraz z uwzględnieniem odpowiednich czynników bezpieczeństwa. Powoduje to, że do danej aplikacji dobierane są niejednokrotnie napędy przewymiarowane. W rzeczywistych warunkach pracy takie systemy osiągają maksymalne obciążenie tylko w przypadku niewielkiej liczby operacji transportowych. Tego typu konstrukcja napędów sprawia, że przez większość czasu pracują one nieefektywnie przy częściowym obciążeniu.

Jak podaje producent, rozwiązanie LogiDrive przeciwdziała takim sytuacjom poprzez zastosowanie nowoczesnych silników synchronicznych, ograniczających liczbę wykorzystywanych wariantów napędów. W porównaniu do standardowej technologii asynchronicznej napędy te charakteryzują się lepszą efektywnością energetyczną w zakresie częściowych obciążeń i prędkości. Są one bardziej energooszczędne w tego typu punktach operacyjnych, a dzięki redukcji liczby wariantów utrzymują wysoki poziom wydajności, nawet w przypadku przewymiarowania, co przekłada się na niższy całkowity koszt użytkowania.

System firmy NORD zmniejsza liczbę wariantów o cztery piąte

Przetwornice częstotliwości NORD kontrolują prędkość wyjściową w zakresie częstotliwości od 25 do 100 Hz. Dzięki swojej wysokiej zdolności przeciążeniowej nowoczesne silniki synchroniczne posiadają jeden typ napędu, który zastępuje wiele różnych wielkości silnika. W zależności od wymagań wydajnościowych jest on obsługiwany przez przetwornicę z różnymi częstotliwościami.

Przykładowo w projekcie dla transportu bagażu na lotnisku, który wykorzystuje 700 jednostek napędowych, liczbę ich wariantów zredukowano o 80% – rozwiązanie systemowe LogiDrive pozwoliło zastąpić 8 z 11 używanych dotychczas konfiguracji napędowych

Sprawdzone rozwiązania standardowe są testowane i mogą być bezpiecznie używane.

Ograniczenie kosztów dzięki standaryzacji

Systemy są bardzo wydajne, a dzięki technologii plug-and-play charakteryzują się także łatwą konserwacją i instalacją, co przekłada się na znaczące ograniczenie ilości magazynowanych części zamiennych podczas pracy. Cała koncepcja została opracowana pod kątem łatwego planowania i odbioru technicznego.

Znormalizowane warianty motoreduktorów dla systemów LogiDrive zostały specjalnie zaprojektowane pod kątem potrzeb intralogistyki, centrów dystrybucji przesyłek oraz lotniskowych systemów transportu wewnętrznego i wyróżniają się mniejszą liczbą wariantów.

Kompaktowa konstrukcja oszczędza miejsce, a lekkie obudowy aluminiowe ograniczają wagę o 25%. Jednostki napędowe LogiDrive wykorzystują silniki synchroniczne IE4 o mocy znamionowej do 5,5 kW, dwustopniowe przekładnie walcowo-stożkowe oraz przetwornice częstotliwości NORDAC LINK montowane w pobliżu silnika.

Dzięki klasie sprawności silnika IE4 oraz klasie sprawności systemu IES2 jednostki napędowe osiągają doskonałą ogólną wydajność – zwłaszcza w zakresie częściowego obciążenia i prędkości.