Urządzenia do przygotowania sprężonego powietrza – rozwiązanie, które oferuje różnorodne korzyści

|
www.parker.com

Urządzenia do przygotowania sprężonego powietrza są bardzo różnorodne, a poszczególni uczestnicy zaangażowani w dany proces poszukują odmiennych cech i własności. Przed zakupem urządzenia do przygotowania sprężonego powietrza o niskim zużyciu energii należy się upewnić, że wybór padł na optymalne rozwiązanie.

Jaki system wybrać, by spełnić wymagania wszystkich zainteresowanych stron? Na to pytanie odpowiada Mark White, kierownik ds. rozwoju rynku technologii przygotowania sprężonego powietrza w firmie Parker domnick hunter.

parker-domnick-1_PP_SP

Różne punkty widzenia

W zakładach produkcyjnych, w których stosowane jest sprężone powietrze, użytkowników można podzielić na trzy zasadnicze grupy – każda o nieco innych wymaganiach w zakresie urządzeń do przygotowania sprężonego powietrza. Mowa tutaj o różnych wymaganiach stawianych przez kierowników różnych działów.

Gdy zapytamy kierowników zakładów produkcyjnych, jakie kryteria są dla nich najważniejsze przy wyborze urządzeń do przygotowania sprężonego powietrza, odpowiedzą najprawdopodobniej, że niezawodność i wydajność energetyczna, ponieważ atrybuty te są bezpośrednio związane z niezawodnością instalacji i sprawnym przebiegiem procesu produkcyjnego. Jeżeli jednak zadamy to samo pytanie kierownikowi ds. jakości lub energii, odpowiedź będzie prawdopodobnie nieco inna.

parker-domnick-tabela_PP_SP

O ile część wymagań będzie się pokrywać, o tyle sprostanie wymaganiom wszystkich stron wymusza przed zakupem urządzeń konieczność uwzględnienia wielu czynników. Punktem wspólnym jest jednak zapewnienie czystego, suchego sprężonego powietrza, co ma zasadnicze znaczenie dla niezawodnego i opłacalnego procesu produkcyjnego.

Osuszacze regenerowane na zimno

Najprostszym i prawdopodobnie najbardziej niezawodnym typem osuszacza absorpcyjnego jest osuszacz regenerowany na zimno. Osuszacze tego typu są najpowszechniejsze ze wszystkich typów osuszaczy absorpcyjnych dostępnych dziś na rynku. Zapewniają także najniższe nakłady inwestycyjne, co może mieć decydujące znaczenie w analizie ekonomicznej, mającej wpływ na decyzję o zakupie – zwłaszcza że osuszacz jest zwykle najdroższym elementem wyposażenia uzdatniających sprężone powietrze urządzeń instalowanych w kompresorowni. Osuszacze te mają wysoką niezawodność, a zarazem charakteryzują się najmniejszym stopniem skomplikowania. Ich wadą jest objętość powietrza technologicznego zużywanego do regeneracji złoża sorpcyjnego.

Zainstalowanie osuszacza zapobiega tworzeniu kondensatu, rdzy i kamienia w zbiorniku buforowym oraz w instalacji przesyłowej, co uzasadnia jego zastosowanie. Osuszacze adsorpcyjne zapewniają także dodatkową korzyść ze względu na utrzymanie właściwego punktu rosy, powstrzymując rozwój mikroorganizmów, co ma zasadnicze znaczenie w wielu aplikacjach w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym.

Osuszacz adsorpcyjny jest najlepszym wyborem w wypadkach instalacji wyposażonych w zewnętrzne odbiory powietrza lub w wypadku aplikacji wymagających sterylnego lub prawie sterylnego sprężonego powietrza.

Stały cel: energooszczędność

Układ sprężonego powietrza należy do głównych odbiorników energii elektrycznej, a w dobie redukcji kosztów i dbałości o środowisko naturalne użytkownicy mają niemal obsesję na punkcie instalowania najbardziej wydajnych energetycznie produktów dostępnych na rynku. Jednak jeśli chodzi o osuszacze adsorpcyjne, to dążenie do uzyskania najwyższej możliwej energooszczędności często przekłada się na pogorszenie jakości powietrza, a co się z tym wiąże – na złożoność i niezawodność rozwiązania. Z tego względu, wybierając odpowiednie rozwiązanie, należy zachować ostrożność.

Jakie urządzenie zastosować?

Wybór osuszacza adsorpcyjnego nie jest zadaniem tak prostym, jak może się wydawać. O ile wszystkie osuszacze adsorpcyjne dostarczają sprężone powietrze o ujemnym punkcie rosy, o tyle wybór konkretnego rozwiązania technicznego wymaga nie lada wysiłku.

Ponieważ oszczędność energii i błyskawiczny zwrot z inwestycji znajdują się na początku listy wymagań podmiotów, które odnoszą sukces rynkowy, w odpowiedzi na te oczekiwania firma Parker domnick hunter stworzyła rozwiązanie idealne.

Energooszczędne osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno PNEUDRI MXLE ADVANTAGE marki Parker domnick hunter

Osuszacz PNEUDRI MXLE ADVANTAGE został stworzony specjalnie z myślą o zapewnieniu wszystkich korzyści oferowanych przez tradycyjne osuszacze adsorpcyjne z regeneracją na zimno przy zachowaniu dodatkowych walorów, jakimi są: zwiększona ilość sprężonego powietrza do użycia w instalacji, niższe koszty zużycia energii i mniejsze oddziaływanie na środowisko.

Osuszacz posiada wiele zalet typowych dla technologii osuszaczy modułowych regenerowanych na zimno. Asortyment został zoptymalizowany i ulepszony, zapewniając następujące korzyści:

 • Wydajność energetyczna wyższa nawet o 60% w porównaniu z równoważnym osuszaczem regenerowanym na zimno,
 • Ilość powietrza do wykorzystania większa o 17% w porównaniu z równoważnym osuszaczem regenerowanym na zimno,
 • Mniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne dzięki niższemu zużyciu energii i towarzyszących emisji CO2.

Dzięki wykorzystaniu technologii próżniowej objętość czystego, suchego powietrza technologicznego potrzebnego do regeneracji została znacząco obniżona – do jedynie 3%. Inaczej jednak niż w wypadku osuszaczy regeneracyjnych z dmuchawą, nie stosuje się dodatkowego ciepła, a co za tym idzie, eliminuje się konieczność użycia zewnętrznego powietrza chłodzącego. Co najważniejsze, osuszacz PNEUDRI MXLE ADVANTAGE do regeneracji wykorzystuje czyste i suche powietrze technologiczne, a nie zanieczyszczone powietrze z otoczenia. Dlatego wyeliminowana zostaje możliwość zanieczyszczenia złoża osuszacza i procesów za instalacją powietrza.

Niższe koszty eksploatacji i błyskawiczny zwrot z inwestycji

Dzięki większej oszczędności energii okres zwrotu z inwestycji w osuszacz PNEUDRI MXLE ADVANTAGE trwa zwykle od 12 do 18 miesięcy.

Energooszczędna technologia regeneracji na zimno dostarcza o 17% więcej powietrza i zapewnia średnio o 60% niższe zużycie energii niż porównywalne osuszacze z tradycyjną regeneracją na zimno. Zastosowanie układu marki Parker domnick hunter powoduje także o 39% niższe zużycie energii niż przy porównywalnych osuszaczach z regeneracją na gorąco.

Oprócz imponującej energooszczędności wynikającej już z samego projektu osuszacze są standardowo wyposażone w system zarządzania energią, zapewniający jeszcze większe oszczędności.

Do wszystkich zastosowań

Osuszacz PNEUDRI MXLE ADVANTAGE jest odpowiedni do wszystkich zastosowań przemysłowych, gdzie wykorzystywane jest sprężone powietrze, począwszy od bezpośredniego kontaktu z żywnością i napojami, po zastosowania w przemyśle farmaceutycznym. Jest także idealnym rozwiązaniem w zastosowaniach krytycznych, które wymuszają użycie czystego, suchego powietrza technologicznego do regeneracji (aby zapobiec zanieczyszczeniu złoża adsorpcyjnego) oraz narzucają konieczność wykorzystania materiałów konstrukcyjnych zgodnych z wytycznymi FDA (Rozdział 21 CFR) i dyrektywą 1935/2004/EWG.

Wyraźna przewaga

Osuszacz PNEUDRI MXLE ADVANTAGE posiada w standardzie układ filtracji wstępnej i końcowej, a kompletny zespół dostarcza powietrze zgodne z wymaganiami normy ISO 8573-1 (klasa 2-2-2 lub 2-3-2). Wydajność filtracji i osuszania została zbadana na zgodność z normami ISO 12500-1, ISO 8573-4 i ISO 7183, co potwierdziło niezależne towarzystwo klasyfikacyjne Lloyds Register.

Osuszacz o modułowej konstrukcji z aluminium – zamiast tradycyjnej dwukolumnowej z zastosowaniem stali węglowej – ma mniejsze rozmiary, przez co jest bardziej zwarty i lżejszy. Możliwa pozostaje także jego pełna rozbudowa w przyszłości, gdy zwiększy się zapotrzebowanie produkcyjne i wprowadzi się do układu większą liczbę sprężarek.

Najważniejsza jest niezawodność

Niezawodność urządzeń ma zasadnicze znaczenie, gdyż jedno słabe ogniwo może zakłócić ruch całej instalacji. Wszyscy użytkownicy końcowi wymagają niezawodności, a osuszacz PNEUDRI MXLE ADVANTAGE tę niezawodność im zapewnia. Dodatkowe zabezpieczenia, takie jak tryb rezerwy awaryjnej na zimno, są standardem. Oznacza to, że w wypadku awarii pompy próżniowej osuszacz może nadal pracować w pełnym trybie z regeneracją na zimno i utrzymać ruch całej instalacji.

Korzyści wynikające z zastosowania rozwiązań do przygotowania sprężonego powietrza marki Parker domnick hunter:

 • Niezawodność instalacji – bezproblemowa eksploatacja urządzeń i sprawny przebieg procesów wykorzystujących sprężone powietrze,
 • Czyste, suche powietrze do wszystkich zastosowań,
 • Brak zanieczyszczania produktów, procesów lub urządzeń,
 • Niskie koszty konserwacji – mniejsza częstotliwość lub całkowite wyeliminowanie nagłych oraz nieplanowanych czynności konserwacyjnych – lepsza kontrola nad budżetem,
 • Brak użycia ciepła,
 • Niższe zużycie energii przez instalację,
 • Mniejsze oddziaływanie instalacji na środowisko naturalne,
 • Zgodność z przepisami prawa – np. łatwiejsze spełnienie wymogów przepisów dotyczących higieny w przemyśle produkcji   żywności i napojów oraz w przemyśle farmaceutycznym,
 • Uproszczona procedura rejestracji urządzenia w UDT – niższe koszty.

Osuszacz PNEUDRI MXLE ADVANTAGE nie ma sobie równych pod względem planowania budżetu, dostępności powietrza, zużycia energii i całkowitego kosztu utrzymania.

Firma Parker domnick hunter jest światowym liderem w dziedzinie filtracji, oczyszczania i separacji sprężonego powietrza i gazów. Oferuje wiele uznanych, markowych produktów i cieszy się zaufaniem poważnych klientów.