Outsourcing serwisu olejowo-smarowniczego ECOL

Outsourcing serwisu olejowo-smarowniczego ECOL

20/11/2015
Artykuł promocyjny
|
www.ecol.com.pl

Ze względu na złożoność zagadnienia, typowym rozwiązaniem jest powierzenie prowadzenia gospodarki smarowniczej do realizacji specjalistycznej firmie w systemie outsourcingu (w różnym zakresie). Często mówi się w takim przypadku o serwisie olejowym lub o serwisie olejowo-smarowniczym, choć z naszego punktu widzenia są to usługi nie ograniczające się jedynie to dostaw środków smarnych czy wykonywania prostych czynności smarowniczych, ale kompleksowe rozwiązanie serwisowe zapewniające właściwą eksploatację maszyn i urządzeń poprzez wykorzystanie analiz olejowych jako źródła informacji o ich stanie.

Analizy olejowe to jeden z kluczowych składników prowadzenia proaktywnej gospodarki smarowniczej w trybie outsourcingu. Monitoring własności świeżych i eksploatowanych w urządzeniach środków smarnych, realizowany poprzez badania olejów w połączeniu z innymi metodami diagnostycznymi daje pełen obraz o stanie urządzenia. Badania wykonywane w sposób regularny wskazują trend zmian własności użytkowych środka smarnego, co umożliwia wydłużenie życia olejów i maszyn, ograniczając, a nawet eliminując zbędne wymiany olejów i naprawy maszyn.

Posiadając własne, niezależne laboratorium analityczne, jesteśmy w stanie błyskawicznie oszacować stan środka smarnego i w razie zaobserwowania niekorzystnych zmian fizyko-chemicznych, zalecić czynności zaradcze. Laboratorium olejowe Ecolu zlokalizowane w Rybniku, jest obecnie jednym z najnowocześniejszych w Polsce laboratorium diagnostycznych badającym środki smarne, a dzięki stałej współpracy z jednostkami badawczymi na całym świecie mamy dostęp do najaktualniejszej wiedzy z zakresu diagnostyki olejowej.

analizy_olejowe
Korzyści dla odbiorcy outsourcowanych usług smarowniczych są następujące:
– koncentracja na własnej podstawowej działalności, obniżenie kosztów pośrednich,
– przełożenie odpowiedzialności za realizację usług smarowniczych na jednego wykonawcę,
– poprawa jakości i terminowości wykonywanych prac smarowniczych,
– dostęp do nowych technologii w zakresie utrzymania ruchu,
– wdrożenie informatycznych systemów do monitorowania i zarządzania gospodarką smarowniczą,
– zabezpieczenie aktywów poprzez gwarancje bankowe oraz odpowiednie polisy ubezpieczeniowe,
– oszczędności wynikające z eliminacji zbędnych wymian środków smarnych,
– pełna kontrola nad kosztami gospodarki smarowniczej.

Znane są nam przypadki ogromnych oszczędności właścicieli serwisowanych przez nas obiektów poprzez negocjacje z dostawcami ciężkich maszyn o wydłużenie okresu międzyremontowego z 4 do 6 lat. Punktem oparcia dla negocjacji była pełna diagnostyka olejowa prowadzona przez Ecol w połączeniu z dostawą samych środków smarnych i czynną profilaktyką.

Ecol od blisko 25 lat realizuje i nieustannie rozwija usługi serwisowe dla przemysłu wychodząc naprzeciw potrzebom najbardziej wymagających klientów z rynku przemysłowego. Z olbrzymią satysfakcją obserwujemy wzrost zaufania do wyspecjalizowanych partnerów zewnętrznych realizujących zadania z zakresu gospodarki smarowniczej w trybie outsourcingu. Wydaje nam się, że jako pionierzy na rynku polskim, mieliśmy niebagatelny wpływ na kształt i organizację tego typu usług.

W 2014 roku powołaliśmy kolejne oddziały pełniące rolę indywidualnych jednostek organizacyjnych dedykowanych konkretnemu klientowi. Łącznie Ecol prowadzi już osiem takich oddziałów, zlokalizowanych na kluczowych obiektach przemysłowych w kraju. Oddziały te pełnią rolę służb utrzymania ruchu u zamawiającego, zarządzając powierzonym zakresem, planując, przygotowując i realizując wszelkie zadania smarownicze, zarówno profilaktyczne jak i doraźne oraz awaryjne. Oddziały zapewniają klientom najwyższą jakość obsługi na każdym etapie procesów.

Usługi Ecolu w ramach outsourcingu olejowo-smarowniczego, są zawsze „szyte na miarę” i przygotowywane indywidualnie dla każdego klienta. Bezpieczeństwo realizowanych procesów zapewniają sprawdzone rozwiązania techniczno-organizacyjne, standaryzacja dobrych praktyk oraz, co najważniejsze, kompetentny i doświadczony personel.