Nowoczesne środki smarowe do układów hydraulicznych

Nowoczesne środki smarowe do układów hydraulicznych

03/03/2015
Artykuł promocyjny
|

W ostatnim czasie producenci maszyn i urządzeń wprowadzają nowe rozwiązania konstrukcyjne mające na celu obniżenie masy i gabarytów maszyn przemysłowych, ułatwienie sterowania, zwiększenie sprawności energetycznej, obniżenie hałasu oraz bezawaryjność. Z tej przyczyny w układach hydraulicznych pracuje mniej oleju niż dotychczas, panują tam też wyższe ciśnienia i temperatury pracy, a olej poddawany jest większym obciążeniom termicznym. Nowoczesne urządzenia hydrauliczne wymagają stosowania olejów hydraulicznych najwyższej jakości, tj. wysokiej jakości olejów mineralnych oraz syntetycznych.

Dobór odpowiedniego oleju hydraulicznego jest ważny już na etapie projektowania urządzenia. Przy wyborze należy wziąć pod uwagę typ maszyny, warunki i zakres temperatur, ciśnienia pracy, a nawet klimat, w jakim urządzenie będzie pracowało. Najważniejszą właściwością wyjściową dla tego typu oleju smarowego jest jego lepkość oraz rozkład lepkości oleju w czasie pracy. Niewłaściwie dobrana, zbyt wysoka lepkość oleju hydraulicznego może powodować przegrzewanie układu, a co za tym idzie, szybką degradację oleju. Zbyt niska lepkość oleju może z kolei powodować niedostateczne uszczelnienie układu, nadmierne zużycie oraz spadek ciśnienia w układzie. Podstawowe oleje hydrauliczne zawierają zwykle tylko antyutleniacze oraz dodatki przeciwkorozyjne. Stosuje się je w układach niezbyt wysilonych, w których nie jest wymagana dodatkowa ochrona przeciwzużyciowa oleju. W większości wypadków oleje tego typu nie spełniają współczesnych wymagań jakościowych. Istotne jest, aby olej posiadał właściwości przeciwzużyciowe AW i przeciwzatarciowe EP z przeznaczeniem dla aplikacji średnio i wysoko obciążonych. Tylko takie oleje hydrauliczne mogą zapewnić wymaganą ochronę przed zużyciem elementów pomp hydraulicznych. Ważne jest również, aby olej miał odpowiednią klasę czystości oraz był pozbawiony zanieczyszczeń stałych, które prowadzą do zużycia ściernego i przedostawania się kolejnych zanieczyszczeń wprost do oleju oraz dalsze zużycie.

Jeśli urządzenia pracują w szerokim zakresie temperatur, tj. start następuje w niskiej temperaturze, a praca ciągła odbywa się w temperaturze podwyższonej – ok. 60oC – i wyższej, to zalecane są oleje hydrauliczne o podniesionym wskaźniku lepkości, zawierające zwykle modyfikatory lepkości. Jeśli chodzi o bardzo obciążone urządzenia, w których panują: wysoka temperatura, duże obciążenia i siły ścinające, konieczne jest, aby olej tego typu nie tracił lepkości podczas pracy. Zapewniają to wiskozatory odporne na ścinanie lub syntetyczne bazy olejowe o wysokim wskaźniku lepkości.

W wypadku olejów mineralnych ważny jest dobór dodatków uszlachetniających z grupy premium, dzięki czemu oleje mogą spełnić współczesne wymagania jakościowe. Baza olejowa powinna zostać poddana odpowiednim procesom rafinacji, wliczając zaawansowane procesy wodorowe, przez co znacznie poprawia się stabilność termiczna gotowego oleju. W olejach syntetycznych równie ważna jest kombinacja dodatków, które będą kompatybilne z syntetyczną bazą olejową.

Orlen Oil posiada w swojej ofercie szeroką gamę olejów hydraulicznych do wszystkich zastosowań. Olej hydrauliczny hydrol premium L-HM otrzymywany jest na bazie specjalnie rafinowanych olejów mineralnych i bezcynkowego pakietu dodatków uszlachetniających. Charakteryzuje się wysokim poziomem właściwości użytkowych, tj. wysoką stabilnością termiczną i hydrolityczną, odpornością na utlenianie, wysoką zdolnością do przenoszenia obciążeń. Posiada wyjątkowe właściwości ochrony przed zużyciem powierzchni elementów trących w układach pomp hydraulicznych. Zapewnia bardzo dobrą filtrowalność nawet w układach zanieczyszczonych niewielkimi ilościami wody. Olej jest odporny na pienienie oraz kompatybilny z powszechnie stosowanymi materiałami uszczelnień.

Fot. Orlen Oil

Fot. Orlen Oil

Wysoka trwałość olejów hydraulicznych hydrol premium L-HM umożliwia ich zastosowanie w wysoko obciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego, pracujących w skrajnie trudnych warunkach wysokich ciśnień i wysokich temperatur. Nowo wprowadzona, unikalna formuła zastosowana podczas produkcji tych olejów gwarantuje, że mogą one pracować znacznie dłużej niż standardowe mineralne oleje hydrauliczne.

Olej w szerokiej gamie lepkości wg ISO VG 15-150 spełnia wymagania norm jakościowych ISO 11158 HV oraz DIN 51524 cz.3 HVLP. Posiada aprobatę Eatona (Vickers) – Brochure 03-401-2010 (M-2950-S, I-286-S), co zostało potwierdzone pozytywnym wynikiem testu na pompie łopatkowej marki Eaton 35VQ25A.

Orlen Oil wprowadził do oferty wysokiej jakości olej hydrauliczny hydrol extra L-HV o wysokim wskaźniku lepkości, doskonałej odporności na ścinanie i niskiej zawartości cynku. Dzięki specjalnie zaprojektowanej recepturze zapobiega tworzeniu kwasów i szlamu w wyniku utleniania oleju, szczególnie w bardzo ciężkich warunkach pracy i wysokich temperaturach. Dzięki wyjątkowym właściwościom zapewnia wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju, obniża czasy przestoju, koszty remontów i konserwacji układów hydraulicznych, a także ogranicza awarie. Olej zawiera innowacyjne, optymalnie dobrane dodatki uszlachetniające, zabezpieczające układ olejowy przed korozją. Posiada właściwości ochrony przed zużyciem powierzchni elementów trących w układach pomp hydraulicznych. Zapewnia bardzo dobrą filtrowalność nawet w układach zanieczyszczonych niewielkimi ilościami wody. Wysoki wskaźnik lepkości oraz właściwości niskotemperaturowe zapewniają pracę w szerokim zakresie temperatur oraz bezproblemowy rozruch w bardzo niskich temperaturach otoczenia.

Olej ten przeznaczony jest głównie do smarowania układów hydraulicznych mobilnych maszyn budowlanych i górniczych pracujących w bardzo trudnych warunkach, zmiennej temperaturze i wilgotności powietrza przy ciśnieniach pracy w pompach hydraulicznych dochodzących do 45 MPa. Olej z powodzeniem może być stosowany w stacjonarnych maszynach przemysłowych, zapewniając smarowanie układów przeniesienia siły, napędu i sterowania hydraulicznego mechanizmów regulujących i sterujących, przekładni hydraulicznych oraz innych podobnych urządzeń.

Olej w trzech klasach lepkości wg ISO VG 32, 46, 68 spełnia wymagania norm jakościowych ISO 11158 HV oraz DIN 51524 cz.3 HVLP. Posiada aprobatę Parkera Denisona HF-0, HF-1, HF-2 oraz Eatona (Vickers) – Brochure 03-401-2010 (M-2950-S, I-286-S), co zostało również potwierdzone pozytywnym wynikiem testu na pompie łopatkowej marki Eaton 35VQ25A. Olej spełnia również inne wymagania, np. Boscha Rexrotha RE 90220-01.

Orlen Oil wprowadził do oferty wysokiej jakości olej hydrauliczny hydrol extra L-HV o wysokim wskaźniku lepkości, doskonałej odporności na ścinanie i niskiej zawartości cynku. Dzięki specjalnie zaprojektowanej recepturze zapobiega tworzeniu kwasów i szlamu w wyniku utleniania oleju, szczególnie w bardzo ciężkich warunkach pracy i wysokich temperaturach. Dzięki wyjątkowym właściwościom zapewnia wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju, obniża czasy przestoju, koszty remontów i konserwacji układów hydraulicznych, a także ogranicza awarie.

Urządzenia przemysłowe mogą pracować w środowisku bardzo wilgotnym, zapylonym, gdzie do oleju mogą się przedostawać zarówno woda, jak i zanieczyszczenia stałe. Wtedy dobrze, jeśli olej posiada dodatki dyspergująco-myjące. Taki olej może pracować przy niewielkim zanieczyszczeniu wodą, zwykle do 3–5%, nie tracąc swoich podstawowych właściwości. Zanieczyszczenia w stanie zdyspergowanym mogą być łatwo oddzielone w układach filtracyjnych. Oleje tego typu określa się jako HLP-D wg klasyfikacji DIN, choć nie są do końca znormalizowane.

Orlen Oil posiada w ofercie bezcynkowy olej hydrol extra HLPD. Olej wykazuje znakomite właściwości myjące i dyspergujące, przeciwkorozyjne i przeciwzużyciowe, zapewnia utrzymanie układu w czystości, cechują go dobre wydzielanie powietrza i niska skłonność do pienienia i bardzo dobra filtrowalność w obecności wody. Jest odporny na utlenianie, nie zawiera cynku i krzemu. Przeznaczony jest do stosowania w stacjonarnych i mobilnych układach hydraulicznych maszyn i urządzeń pracujących w normalnych i trudnych warunkach pod wysokimi ciśnieniami i dużymi obciążeniami termicznymi. Do stosowania zwłaszcza w systemie ciągłym oraz w razie niebezpieczeństwa zanieczyszczenia układu wodą lub skondensowaną parą wodną (np. w systemach hydraulicznych obrabiarek, gdy istnieje ryzyko przedostawania się emulsji obróbkowej do układu).

Olej w klasie lepkości VG 32 spełnia wymagania norm jakościowych ISO 11158 HM oraz DIN 51524 cz.2 HLP bez testu wydzielania wody, którego nie wykonuje się dla olejów HLPD. Olej wykazuje podniesione właściwości przeciwzużyciowe AW oraz przeciwzatarciowe EP; wartość testu Bruggera > 45 N/mm2. Spełnia wymagania Daimler Chrysler DBL 6721.

Godne uwagi są całkowicie syntetyczne oleje hydrauliczne oparte na bazach PAO (polialfaolefinach) lub syntetycznych estrach. Oleje te mają zwykle ponadprzeciętne właściwości termooksydacyjne, dzięki czemu mogą pracować w układzie olejowym nawet kilka razy dłużej, jeszcze bardziej obniżając koszty związane z przestojem i remontami. W ofercie Orlen Oil znajduje się olej hydrol synth PE 46 – wysokiej jakości, syntetyczny, bezcynkowy, bezpopiołowy olej hydrauliczny produkowany dla ciężkich warunków pracy i wysokich temperatur. Wynik testu na utlenianie RBOT > 2000 min.

Kolejnym syntetycznym olejem w ofercie Orlen Oil jest hydrol bio HEES 32 – wysokiej jakości biodegradowalny olej hydrauliczny o bardzo wysokiej odporności na utlenianie. Dzięki specjalnie dobranej bazie estrowej olej wykazuje niezwykłe właściwości lepkościowo-temperaturowe, odporność na ścinanie oraz znakomitą stabilność termooksydacyjną. Olej jest przyjazny środowisku, składa się w niemal 90% z surowców odnawialnych, ma niską toksyczność.