Analiza zmian właściwości oraz zanieczyszczeń olejów smarowych w przekładniach zębatych

Analiza zmian właściwości oraz zanieczyszczeń olejów smarowych w przekładniach zębatych

18/03/2018
Artykuł promocyjny
|
www.smartplus.pl

Pod względem konstrukcyjnym możemy wyróżnić wiele przekładni zębatych (czołowe, śrubowe) te z kolei podzielić ze względu na kształt zęba (proste, śrubowe, stożkowe itd.). Lecz patrząc na przekładnie od strony techniki smarowniczej możemy podzielić według sposobu przenoszenia nacisków. W przekładniach czołowych nacisk jednostkowy na zęby jest przenoszony na styku liniowym. Natomiast bardzo duże naciski jednostkowe realizowane są punktowo w przekładniach hipoidalnych (kątowych).

Na powierzchni zębów przekładni mogą występować następujące typy smarowania:

  • Graniczne – występuje przy małych prędkościach i dużych obciążeniach. Grubość filmu smarowniczego jest niedostatecznie duża, aby chronić przed kontaktem metal-metal. Jest to najczęstsza przyczyna przedwczesnego zużycia i mikropittingu.
  • Hydrodynamiczne – występuje przy dużych prędkościach i małych obciążeniach.
  • Elastohydrodynamiczne – występuje w skutek wysokiego ciśnienia oraz sprężystego odkształcenia warstwy wierzchniej elementów roboczych.

Na trwałość przekładni zębatych wpływają m.in. takie czynniki, jak: gładkość powierzchni w strefie styku, właściwości oleju smarnego, zanieczyszczenia oleju, sposób użytkowania przekładni. Efektywność procesu smarowania zależy od jakości środka smarnego. Testem jakości smarowania, a także jakości oleju, jest szybkość zużywania się współpracujących warstw wierzchnich układów tribologicznych, których efektem jest wzrost liczby cząstek pochodzących z zużycia. Cząstki te mogą prowadzić do szybkiego starzenia oleju, a nawet doprowadzić do uszkodzenia przekładni. Najczęstszą przyczyną przyspieszonego zużycia układów tribologicznych jest przeważnie zła jakość smarowania. Stąd zmiany właściwości fizykochemicznych oleju oraz wzrost zanieczyszczeń mechanicznych, które mogą być informacją o stanie faktycznym układu.

Olej jest bardzo dobrym źródłem informacji o procesach i przyczynach zużywania się układów oraz samego środka smarnego. Z analizy składu chemicznego pobieranych próbek oleju z instalacji możemy przeprowadzić ocenę współpracujących części przekładni. Porównując wyniki analiz eksploatowanego oleju z wynikami poprzednimi oraz z ustalonymi dopuszczalnymi wartościami świeżego oleju, pozwala nam na określenie dalszego postepowania z olejem (tj. dalsza eksploatacja,  wymiana, dolewka, filtracja).

Dbanie o olej jest istotną częścią każdej konserwacji maszyny. Olej smarujący jest często jedyną rzeczą oddzielającą metalowe powierzchnie, bez niego nie mogłyby one skutecznie współpracować. Analiza oleju powinna być zatem priorytetem dla personelu technicznego lub inżyniera, aby zapewnić, że wszystkie maszyny są w stanie działać tak sprawnie, jak to tylko możliwe.

Zaawansowane rozwiązania w zakresie analizy oleju są niezwykle cenne dla zapewnienia ciągłej sprawności maszyn.  Nie tylko poprawi to wydajność , ale także ograniczy przestoje i może wpłynąć korzystnie na bezpieczeństwo.

We współczesnym przemyśle powszechnie stosuje się praktyki serwisowe prowadzone w oparciu o analizy. Wiele wiodących firm zdają sobie sprawę, że elementem monitorowania stanu urządzeń jest odpowiednia analiza oleju. Program Mobil Serv℠ Lubricant Analysis upraszcza proces monitorowania stanu środków smarnych, dostarczając osobom odpowiedzialnym za utrzymanie ruchu wiarygodne wyniki, dzięki którym mogą oni podejmować właściwe decyzje.

Program generuje szczegółowe raporty dotyczące stanu urządzeń i środków smarnych, korzystając przy tym z niezrównanej elastyczności, wiedzy specjalistycznej oraz rozwiązań z zakresu zapewniania jakości ExxonMobil:

  • Elastyczność — to możliwość bardziej efektywnego wykonywania wielu zadań dzięki internetowym funkcjom.
  • Wiedza specjalistyczna — dzięki globalnej współpracy z producentami OEM oraz praktycznemu doświadczeniu w dziedzinie środków smarnych ExxonMobil dostarcza skutecznego wsparcia w zakresie utrzymania ruchu.

Nasz pakiet ma na celu wczesne wykrycie oraz określenie:

  • Problemów na początkowych etapach rozwoju
  • Nadmierne zużycie i źródło zużycia danego elementu
  • Niepożądane zanieczyszczenia, takie jak brud, woda, chłodziwo, nitracja i niewłaściwy olej
  • Zdolność środka smarowego do dalszej pracy w układzie, tj. degradacja oleju i wyposażenia
  • Właściwości fizyczne oleju

Firmy, które prowadzą analizę oleju, koncentrują się na analizie przyczyn źródłowych. Diagnostyka i ocena wyników testów obejmuje zarówno stan techniczny sprzętu, jak i oleju. Wyznaczanie trendów danych testowych przez pewien okres czasu jest cennym narzędziem do monitorowania stanu bieżącego sprzętu i umożliwia przewidywanie działań naprawczych przed wystąpieniem przerwy w działaniu lub zwiększonymi kosztami konserwacji.

Skuteczna analiza trendów zminimalizuje przestoje sprzętu, pozwoli na bardziej wydajne planowanie konserwacji, ochronę roszczeń gwarancyjnych i wzrost wartości odsprzedaży sprzętu.

Opinie naszych klientów mają jedną cechę wspólną, wiedza o tym, co dzieje się w ich sprzęcie, a wczesne wykrywanie problemów ostrzega ich przed potencjalnymi problemami, oszczędza czas i pieniądze oraz pomaga chronić ich zasoby.