FARO wprowadza nowy skaner trójwymiarowy FOCUS3D X 30 o krótkim zasięgu

Firma FARO Technologies, Inc. poinformowała o wprowadzeniu nowego skanera laserowego FARO Focus3D X 30. Skaner Focus3D X 30 o zasięgu skanowania do 30 metrów doskonale nadaje się do skanowania z małej odległości. Możliwe zastosowania to ochrona zabytków, dokumentacja powykonawcza, modelowanie informacji o budynku (BIM), inżynieria, zarządzanie infrastrukturą i kryminalistyka.

Niezwykle mobilny skaner Focus3D X 30 umożliwia szybkie, proste i dokładne pomiary wnętrz, niewielkich elewacji, złożonych konstrukcji, maszynowni i instalacji produkcyjnych oraz miejsc wypadków. Łącząc wysoce precyzyjną technikę skanowania z mobilnością i prostą obsługą, skaner Focus3D X 30 oferuje niezawodność i elastyczność oraz umożliwia wyświetlanie zarejestrowanych danych w czasie rzeczywistym. Skaner Focus3D X 30, podobnie jak cała gama skanerów laserowych firmy FARO, jest wyposażony w bezpieczny dla oczu laser klasy I.

FARO Focus3D X 30„Główne zalety produktu Focus3D X 30 firmy FARO to łatwość użytkowania i wysoki zwrot z inwestycji” — powiedział Joe Arezone, starszy wiceprezes i dyrektor zarządzający firmy FARO na region Europy oraz Azji i Pacyfiku. „Zestaw funkcji oraz cena dostosowana do projektów skanowania wymagających krótkiego zasięgu sprawiają, że jest to zaawansowane i wydajne narzędzie dla klientów pracujących w pełnych wyzwań warunkach ekonomicznych”.

Wraz z wprowadzeniem skanera Focus3D X 30 firma FARO oferuje swoim klientom wybór skanerów o różnym zasięgu: urządzenie krótkiego zasięgu — Focus3D X 30 (30 metrów), urządzenie średniego zasięgu — Focus3D X 130 (130 metrów) oraz urządzenie dalekiego zasięgu — Focus3D X 330 (330 metrów).

Niniejszy komunikat prasowy zawiera opinie dotyczące przyszłości w rozumieniu Ustawy o reformie rozstrzygania sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 roku (ang. „Private Securities Litigation Reform Act of 1995”), które podlegają ryzyku i niepewności, takie jak opinie dotyczące popytu na produkty FARO oraz akceptacji produktów FARO przez konsumentów, jak i opracowywania produktów oraz wprowadzania ich do sprzedaży. Wypowiedzi nie będące relacjami z faktów historycznych, czyli opisujące plany, cele, przewidywania, oczekiwania, założenia, strategie lub zamierzenia Firmy, są opiniami dotyczącymi przyszłości. Ponadto słowa takie jak „jest”, „będzie”, „kontynuuje” i tym podobne sformułowania lub omówienia planów bądź innych intencji FARO oznaczają opinie dotyczące przyszłości. Opinie dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji uzyskania przedstawianych efektów w przyszłości i podlegają różnorodnym, znanym i nieznanym czynnikom ryzyka i niepewności oraz innym czynnikom, które mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki, działanie lub osiągnięcia będą znacznie odmienne od przyszłych wyników, działań lub osiągnięć przewidywanych bądź dorozumianych w ramach opinii dotyczących przyszłości. Dlatego nie należy przykładać szczególnego znaczenia do opinii dotyczących przyszłości.
Czynniki mogące prowadzić do znacznych rozbieżności między rzeczywistymi wynikami a przekazami bądź prognozami zawartymi w opiniach dotyczących przyszłości to między innymi:

opracowanie przez inne firmy nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub technologii, przez co produkty Firmy staną się mniej konkurencyjne lub przestarzałe;
niemożność utrzymania przez Firmę przewagi technologicznej w drodze opracowania nowych produktów i ulepszenia produktów już istniejących;
spadki koniunktury lub inne niekorzystne zmiany bądź brak poprawy w branżach obsługiwanych przez Firmę albo w gospodarce krajowej lub międzynarodowej w tych regionach świata, w których działa Firma, a także inne warunki ogólne, gospodarcze, handlowe i finansowe;
inne czynniki ryzyka wyszczególnione w części I, punkt 1A. Czynniki ryzyka w sprawozdaniu rocznym Firmy na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2014.

Opinie dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie odzwierciedlają osąd Firmy według stanu z dnia jego wydania. Firma nie zobowiązuje się do publicznej aktualizacji żadnych opinii dotyczących przyszłości, czy to w wyniku nowych informacji i przyszłych zdarzeń, czy też w innych okolicznościach, chyba że będzie to wymagane przepisami prawa.