Tworzenie kopii zapasowej falownika MOVIDRIVE MotionStudio: Krok po kroku

|

Backup to bardzo ważna rzecz. Nieważne czy jesteś osobą wdrażającą czy osobą odpowiedzialną za utrzymanie ruchu, ponieważ kopia zapasowa to rzecz, którą powinien mieć każdy.

Choć falowniki Movidrive B przechowują parametry na karcie pamięci, co umożliwia przeniesienie projektu z uszkodzonego falownika do nowego to warto zabezpieczyć się na sytuację, w której karta pamięci ulegnie uszkodzeniu.

Poniższa publikacja przedstawia 2 sposoby jak utworzyć kopię zapasową projektu falownika przy użyciu oprogramowania MOVITOOLS MotionStudio.

ETAP 1 – Połączenie falownika z komputerem

W celu połączenia falownika z komputerem wymagane jest posiadanie konwertora USB11B. Urządzenie przedstawiono na poniższym rysunku.
W katalogu producenta SEW Eurodrive urządzenie jest dostępne pod numerem 824 831 1.
W zakresie dostawy konwertora zawarte są również przewody przyłączeniowe typu USB A-B[2] oraz przewód RJ10-RJ10 [1].

ETAP 2 – Instalacja oprogramowania MOVITOOLS MotionStudio

MOVITOOLS MotionStudio to darmowe oprogramowanie i można je pobrać ze strony producenta SEW. Możliwość pobrania nie wymaga rejestracji na stronie. Z poziomu tego oprogramowania istnieje możliwość połączenia się z falownikiem i modyfikacja jego parametrów lub podgląd bieżących wartości. Również do wykonania kopii zapasowej wykorzystamy oprogramowanie MotionStudio.

W celu pobrania aplikacji MotionStudio należy przejść do poniższego linku, który jest odnośnikiem do strony producenta SEW.
www.sew-eurodrive.pl

ETAP 3 –Utworzenie nowego projektu w MOVITOOLS MotionStudio

2.1. Po uruchomieniu programu MOVITOOLS MotionStudio(1) wyświetla się okno powiatlne, z poziomu którego należy zaznaczyć New project(2), a następnie potwierdzić przyciskiem OK(3).

Następnie wyświetlone zostanie kolejno okno, które umożliwia nadanie nazwy projektu oraz pozwala na wskazanie ścieżki zapisu projektu na dysku lokalnym komputera.

2.2 Po uruchomieniu nowego projektu należy zrealizować połączenie z falownikiem. Aby to wykonać należy połączyć falownik z komputerem przy użyciu konwertora, a następnie skonfigurować parametry interfejsu USB w oprogramowaniu MotionStudio.

W tym celu należy zaznaczyć opcje Network (1) i kliknąć prawy przycisk myszy i z rozwiniętej listy wybrać Communication (1). W nowym oknie należy wybrać opcję Serial (2). Kolejno naciskamy EDIT (3) po czym należy upewnić się czy port COM (4), który został przydzielony do przewodu jest prawidłowy. W celu sprawdzenia przydzielonego portu COM należy przejść do menedżera urządzeń w systemie Windows.

ETAP 4 – Tworzenie kopii zapasowej

1 SPOSÓB
W chwili wyszukania nowego falownika (1) należy go zaznaczyć a nastepnie przenieść do kolumny Project (2).
Kolejno należy przejść do zakładki Tool start page (3) i kliknąć opcję Manage parameter sets (4). Następnie należy pobrać ustawienia falownika do projektu. W tym celu należy kliknąć Upload parameter sets (5) i w ostatnim etapie należy zachować backup na dysku komputera przy użyciu przycisku Export (project -> file) (6).

2 SPOSÓB
W chwili wyszukania nowego falownikanależy go zaznaczyć a nastepnie przeniść do kolumny Project. Kolejno należy zaznaczyć falownik (1) i kliknąć prawy przycisk myszy. Z rozwiniętej listy należy wybrać opcję Create copy…(2)

ETAP 5 – Pamiętaj o zapisaniu projektu na dysku lokalnym komputera po pobraniu ustawień z falownika

Projekt należy zapisać (Project->Save) jeżeli chcemy wykorzystać utworzony projekt do następnych prób łączenia się z falownikiem.

Do wykonania backupu wymagana jest klawiatura DBG60B, ponieważ na tym urządzeniu również istnieje możliwość przechowywania kopii zapasowej.

W momencie pojawienia się problemów lub zastrzeżeń zapraszamy do kontaktu drogą mejlową na adres: automatykablog@gmail.com

Więcej w temacie utrzymania ruchu i automatyki przemysłowej: www.automatykablog.pl

LITERATURA:
[1] Materiały dydaktyczne producenta SEW Eurodrive