Pompy przewodowe Bredel zastępują pompy kawitacyjne i odśrodkowe w zakładach wytwarzających płyty betonowe

Pompy przewodowe Bredel zastępują pompy kawitacyjne i odśrodkowe w zakładach wytwarzających płyty betonowe

06/12/2018

Pompy Bredel okazują się bardzo skuteczne w procesie recyrkulacji zawiesiny odpadowej w procesie wytwarzania płyt betonowych. Xella, europejska firma specjalizująca się w materiałach budowlanych i izolacyjnych, przekonała się, że idealnie się nadają do powtarzalnego i niezawodnego transportu zawiesiny o właściwościach ściernych, co pozwoliło przezwyciężyć problemy występujące w przypadku wcześniej stosowanych pomp kawitacyjnych i odśrodkowych.

Firma Xella, właściciel marek Ytong, SilkaHebel, jest jednym z największych na świecie producentów autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) – dobrze znanego materiału budowlanego, sprawdzonego i przyjaznego środowisku. ABK zapewnia wysoki poziom termoizolacji, a dzięki porowatej strukturze może pełnić zarówno rolę materiału konstrukcyjnego, jak i izolacyjnego, bez konieczności stosowania dodatkowych środków czy materiałów uzupełniających.

Zatrudniająca 6000 osób firma Xella ma 91 fabryk w 20 krajach w tym w Polsce oraz organizacje sprzedażowe w ponad 30 krajach. Co ważne, zarówno wytwarzanie jak i wykorzystywanie produktów tej firmy jest zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Dla Xelli zrównoważony rozwój to nie tylko wprowadzanie na rynek produktów energooszczędnych i przyjaznych środowisku. Jest ona wierna jego zasadom także w kwestiach dotyczących produkcji, zarządzania, zasobów ludzkich, przestrzegania przepisów oraz prowadzenia badań.

Zawiesina o właściwościach ściernych
Ważnym elementem procesu produkcyjnego jest recykling zawiesiny cementowej. Surowce wykorzystywane do produkcji ABK obejmują piasek kwarcowy, gips kalcynowany oraz wapień, które miesza się z wodą w celu uzyskania zawiesiny wodnej. Środkiem napowietrzającym jest proszek aluminiowy, który dodawany jest pod koniec tego procesu w ilości 0,05-0,08% obj., w zależności od wymaganej gęstości produktu. Mieszaninę wlewa się do form, w których ona zastyga. Gdy formy zostają zdjęte z materiału, jest on już zestalony, lecz wciąż jeszcze miękki. Materiał jest wówczas cięty na bloki lub panele i umieszczany na 12 godzin w komorze autoklawu.

Odpady z cięcia trafiają do zbiornika ściekowego. Tam są rozcieńczane wodą i spływają do podziemnego zbiornika, z którego są ponownie wprowadzane do obiegu i transportowane przy pomocy pomp Bredel. Ciężar właściwy zawiesiny w temperaturze otoczenia wynosi od 1,45 do 1,7 g/cm3, jej lepkość to około 100-150 cPs, a zawartość ciał stałych to 723 g/l.

Zakład w Holandii
W zakładzie produkcyjnym w Meppel w Holandii już od kilku lat wykorzystywane są dwie pompy Bredel 80 i jedna pompa Bredel 100. Zakład działa w systemie czterozmianowym, nieprzerwanie przez 144 godziny w tygodniu (oprócz niedziel).

Pompy przewodowe zostały wybrane z kilku powodów. Ten rodzaj pomp nie zawiera zaworów czy uszczelek, które mogłyby się rozszczelnić bądź zatkać, lub które mogłyby wymagać wymiany. Zarazem pompy te zapewniają natężenie przepływu sięgające 108 tys. l/h przy ciśnieniu do 16 bar. Ponadto są w stanie pracować z lepkimi i ściernymi zawiesinami, pastami i szlamem zawierającymi do 80% cząstek ciał stałych. W przeszłości zakład w Holandii stosował pompy kawitacyjne, jednak ze względu na wysokie koszty utrzymania i długie przestoje wymieniono je na pompy przewodowe Bredel.

W Meppel jedna z pomp Bredel 80 działa przez 90% czasu, recyrkulując zawiesinę ze zbiornika znajdującego się pod maszyną tnącą z wydajnością 14,5 m3/h. Zawiesina w tym zbiorniku przelewa się do zbiornika zapasowego, z którym współpracuje druga pompa Bredel 80 pompująca zawiesinę do zbiornika masowego magazynowania.

Natomiast pompa Bredel 100 jest używana do pompowania zawiesiny ze zbiornika masowego magazynowania do mieszalnika, z natężeniem przepływu wynoszącym od 13,8 do 18 m3/h, przez kilka długich łuków kolankowych obecnych w systemie.

Zakład w Niemczech
Na przestrzeni ostatnich dwóch lat Xella wdrożyła technologię Bredel również w zakładzie w Rotenburgu w Niemczech. Działają tam dwie pompy Bredel 100 recyrkulujące strumień odpadów.

W Rotenburgu wykorzystywany jest podobny system recyrkulacji „szlamu”, tj. zawiesiny cementowej, do stosowanego z zakładzie w Holandii – z tą różnicą, że wykorzystano tu wyłącznie pompy Bredel 100, o wyższej wydajności. Podczas pompowania zawiesiny wylot rury jest umieszczany w zbiorniku zamontowanym na czujniku obciążenia, natomiast sama pompa znajduje się w pobliżu zbiornika, w którym zawiesina cementowa jest mieszana przy pomocy mieszadła. Zasysanie następuje przy dnie zbiornika za pośrednictwem zaworu trójdzielnego, który łączy pompę ze zbiornikiem lub z przewodem płukania. Pompa działa z prędkością obrotową 26 obr./min (przy częstotliwości zasilania 50 Hz) oraz pod ciśnieniem do 5 bar.

W niemieckim zakładzie poprzednio stosowano technologię pomp odśrodkowych, jednak występowały wówczas ciągle problemy powodowane zwykle przez dodatki obecne w zawiesinie cementowej. Ponieważ zawiesina jest w ciągłym obiegu, zawarte w niej cząstki ciał stałych stają się stopniowo coraz mniejsze, a gdy osiągną określony rozmiar, dochodzi do powstawania pęcherzyków powietrza. Prowadzi to do powstawania korków powietrznych i w efekcie do awarii pomp.