Stałe monitorowanie warunków pracy systemów hydraulicznych w standardzie Przemysłu 4.0

Stałe monitorowanie warunków pracy systemów hydraulicznych w standardzie Przemysłu 4.0

20/09/2021
Artykuł promocyjny
Autor:
|

Połączenie maszyn w standardzie Przemysłu 4.0 umożliwia rejestrację i ocenę dużych ilości danych. Firma Bosch Rexroth wykorzystuje je w nowym pakiecie usług ODiN (Online Diagnostics Network), umożliwiając stałe monitorowanie warunków pracy systemów hydraulicznych. W ten sposób można z wyprzedzeniem identyfikować zmiany stanu kluczowych elementów i wykonywać niezbędną konserwację oraz naprawy zanim usterka komponentu spowoduje awarię całego systemu.

Duże sklepy internetowe już wykorzystują eksplorację danych w swojej codziennej działalności. Mogą dzięki temu oferować indywidualne rekomendacje i tworzyć wartość dodaną dla swoich klientów. Firma Bosch Rexroth wykorzystuje to podejście w przypadku klientów przemysłowych, analizując stan systemów hydraulicznych, aby wykryć zużycie elementów z wyprzedzeniem. Każdy nowo podłączony system poszerza bazę danych, dzięki czemu serwis ODiN zwiększa swoje możliwości prognozowania zużycia, wykorzystując samouczące się algorytmy.

W ramach kontraktu serwisowego Bosch Rexroth rekomenduje niezbędne prace i wykonuje je. To pozwala ograniczyć koszty konserwacji, ponieważ wymieniane są tylko zużyte części. Znacznie zmniejsza się również ryzyko kosztownej awarii systemu.

➡ Ta oferta serwisowa może być szczególnie interesująca dla operatorów systemów, których przestoje wiążą się z wysokimi kosztami, np.

  • w branży okrętowej i morskich instalacji wydobywczych,
  • górnictwie i transporcie materiałów,
  • metalurgii,
  • przemyśle celulozowo-papierniczym
  • oraz cukrowniczym.

Bezpieczeństwo danych na najwyższym poziomie
Ciągłe gromadzenie danych nie wywiera niekorzystnego wpływu na procesy. Dane są przesyłane do systemu ODiN z wykorzystaniem bezpiecznych, szyfrowanych mechanizmów. Magazynowanie i przetwarzanie danych odbywa się na serwerach firmy Robert Bosch GmbH, z zachowaniem surowych zasad zabezpieczania danych obowiązujących w Grupie.

Szeroki zakres usług
ODiN rozszerza ofertę firmy Bosch Rexroth w zakresie monitorowania stanu systemów hydraulicznych. W najprostszej formie systemy pomiarowe, takie jak liczniki cząstek stałych, sygnalizują osiągnięcie krytycznej wartości granicznej dla płynu hydraulicznego. Na kolejnym etapie usługa monitorowania systemu jest uzupełniana o ocenę dodatkowych informacji, takich jak dane napędu.

W wariancie wszechstronnym użytkownicy systemu ODiN regularnie otrzymują raport z informacjami o stanie maszyny i zalecanymi działaniami. Aktualny stan maszyny można również monitorować za pomocą portalu internetowego. Użytkownicy wiedzą zatem już dziś, czego można spodziewać się jutro i w dalszej przyszłości i mogą wykonywać konserwację z wyprzedzeniem dzięki usłudze firmy Bosch Rexroth.