Weir Minerals usprawnia konserwację pompy dzięki technologii regulacji obrotowej i osiowej

Weir Minerals usprawnia konserwację pompy dzięki technologii regulacji obrotowej i osiowej

18/01/2019

W wielu zastosowaniach tuleja wlotowa pompy jest elementem o najkrótszej, znacznie wahającej się, żywotności w porównaniu z wirnikiem i wykładziną.

Regulacja szczeliny pomiędzy tuleją wlotową a przednią częścią osłony wirnika zmniejsza recyrkulację hydrauliczną pompy. Zapobiega to miejscowemu zużyciu tulei wlotowej, poprawia wydajność hydrauliczną i obniża całkowity koszt eksploatacji. Aby uniknąć wpływu na produkcję w zakładzie, regulacje te są często wykonywane podczas pracy pompy. Może to jednak mieć wpływ na bezpieczeństwo osób pracujących przy agregacie pompowym.

„Ręczna regulacja tulei wlotowej ze stopu w dużej pompie wymaga kilku osób i jest pracochłonna. Konieczne jest zastosowanie narzędzi mechanicznych do regulacji czterech śrub popychacza, które regulowane są pojedynczo w celu zmniejszenia luki pomiędzy tuleją wlotową a wirnikiem. Naszym celem było opracowanie bezpieczniejszej i szybszej metody na wydłużenie żywotności pompy poprzez systematyczne regulacje. Skłoniło nas to do opracowania tej technologii”, mówi Marcus Lane, globalny kierownik ds. produktu dla pomp odśrodkowych w Weir Minerals.

„Nasze zautomatyzowane rozwiązania w zakresie regulacji tulei wlotowej są dostępne dla pomp wyposażonych w gumowe tuleje wlotowe lub tuleje wlotowe ze stopów. Występuję one w pompach szlamowych Warman stosowanych w najbardziej wymagających warunkach; zostały zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie naszych klientów oraz w celu wspierania pracy ich pomp”. Poprzez zmechanizowanie procedury regulacji, personel nie musi wykonywać niebezpiecznych czynności, a dokładność ruchu osiowego jest zwiększona”, informuje Ron Bourgeois, dyrektor zespołu ds. technologii pomp szlamowych w Weir Minerals.

Automatyczne systemy regulacji Weir Minerals przyspieszają ten proces, pozwalając na częstsze regulacje przy minimalnym wysiłku. Podczas konserwacji tulei wlotowej ze stopu wszystkie cztery śruby są regulowane jednocześnie, aby zapewnić równomierną regulację i dokładne pozycjonowanie, poprawiając żywotność tulei wlotowej.

Regulacja gumowej tulei wlotowej różni się znacznie, ponieważ stwarza ona ryzyko histerezy i przedwczesnej awarii tulei. Celem nie jest dopasowanie do minimalnego prześwitu, ale utrzymanie standardowej szczeliny, aby zapewnić brak styku pomiędzy wirnikiem a tuleją wlotową, przy jednoczesnym okresowym obracaniu powierzchni czołowej tulei wlotowej w celu uniknięcia przyspieszenia miejscowego zużycia.

„Opracowaliśmy zautomatyzowane rozwiązanie pozwalające na wykonywanie obrotów przy utrzymaniu optymalnej wielkości szczeliny pomiędzy tuleją wlotową a przednią częścią osłony wirnika, aby cząsteczki mogły przepływać, nie zahaczając o materiał gumowy i nie rozrywając go. Miejscowe zużycie powierzchni następuje zwykle w pobliżu strony tłocznej, ale poprzez powolne obroty tulei wlotowej, wyrównujemy straty materiału na całej powierzchni czołowej. Wyniki w terenie były bardzo pozytywne, wykazując średnio 40% wzrost żywotności”, mówi Claudio Needham, inżynier ds. zastosowań w Weir Minerals.

Dla mniejszych pomp szlamowych Warman® stosowanych w warunkach o średnim i wysokim stopniu trudności Weir Minerals oferuje jednopunktowy mechanizm regulacji, zapewniający zarówno osiowe, jak i obrotowe repozycjonowanie. Dzięki temu jedna osoba może bezpieczne zając miejsce z boku pompy podczas dokonywania regulacji.

Przedsiębiorstwa wydobywcze, które wypróbowały technologię regulacji Weir, odnotowały zwiększoną żywotność i bezpieczniejszą, prostszą konserwację dzięki procesowi regularnych regulacji.

Weir Minerals poszedł już o krok dalej w zakresie technologii regulacji, integrując ją z platformą IIoT Synertrex® w celu zapewnienia informacji zwrotnych dotyczących konserwacji zapobiegawczej

„Jest to możliwe dzięki uczeniu się maszyn. Z biegiem czasu Synertrex uczy się na podstawie wcześniejszych regulacji, rejestrując, ile razy dokonywała była regulacja tulei wlotowej oraz jaki był w każdym przypadku zakres regulacji. Dane dotyczące trendów są gromadzone i analizowane przez Synertrex w celu przekazywania informacji o przyszłych wymaganiach dotyczących regulacji. Dzięki automatyzacji wszystkich regulacji możemy skutecznie przekazywać informacje na temat pozostałego okresu żywotności i informować klientów o optymalnym czasie na dostosowanie pompy w celu zwiększenia wydajności i maksymalizacji żywotności”, podsumowuje Marcus Lane.