Elektroniczny rozrusznik silnikowy z wbudowanym złączem SmartWire-DT

Usprawnione funkcje diagnostyki zwiększają niezawodność i dostępność urządzeń

Eaton, firma zajmująca się dystrybucją energii, pomaga przedsiębiorstwom zwiększyć dostępność maszyn i maksymalnie skrócić czas przestojów, oferując wielofunkcyjne elektroniczne rozruszniki silnikowe (EMS) nowej generacji, obsługujące system komunikacji SmartWire-DT. Jest to możliwe głównie dzięki zaawansowanym funkcjom komunikacyjnym nowoczesnego łącznika. W połączeniu ze SmartWire-DT więcej danych niż dotychczas jest rejestrowanych i przekazywanych do EMS. Zdecentralizowana inteligencja systemu stwarza nowe możliwości w zakresie konserwacji zapobiegawczej i ułatwia serwisowanie. Ograniczenie liczby połączeń przewodowych i funkcje komunikacyjne SmartWire-DT pozwalają użytkownikom tworzyć proste, ekonomiczne i kompaktowe maszyny oraz systemy, które mogą zapewnić uzyskanie bardziej stabilnych procesów produkcyjnych.

Dołączany interfejs SmartWire-DT zamienia elektroniczny rozrusznik silnikowy w zdolny do komunikacji łącznik, który może zbierać informacje dotyczące prądu silnika, przeciążeń oraz dane diagnostyczne. Informacje te można następnie przekazać do aplikacji w celu dalszego przetwarzania. Można je przesyłać do wszystkich typowych magistrali przemysłowych poprzez moduły gateway.

Taki system inteligencji rozproszonej oferuje użytkownikowi liczne korzyści: po pierwsze, stany krytyczne obciążenia silnika sygnalizowane są odpowiednio wcześnie. W sytuacji grożącej wyłączeniem obsługa może zareagować z wyprzedzeniem i zapobiec zadziałaniu zabezpieczenia silnika i uszkodzeniu sprzężonego z nim elementu wykonawczego. Ponadto przejrzystość danych usprawnia diagnostykę i konserwację, gdyż rozrusznik EMS dostarcza informacje dotyczące przyczyny usterki w razie wyłączenia – np. brak fazy.

EA4140_EMS with SmartWire-DT_1

„SmartWire-DT nie tylko obniża koszty projektowania, okablowania i rozruchu, ale również pozwala bez większego wysiłku przekształcić proste urządzenia przełączające w skomunikowane elementy automatyki”, wyjaśnia Mike Edelmann, menedżer produktu w firmie Eaton. „Oferując zaawansowane funkcje komunikacji w nowych elektronicznych rozrusznikach silnikowych, Eaton odpowiada na rosnące zapotrzebowanie rynku na progresywne rozwiązania rozruchu i ochrony silników, które zwiększają niezawodność i dostępność maszyn i urządzeń poprzez stosowanie ulepszonych funkcji diagnostycznych”.

Jako kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne elektroniczny rozrusznik silnikowy łączy w sobie cztery wyjątkowe funkcje: rozruch bezpośredni, rozruch nawrotny, zabezpieczenie silnika oraz bezpieczne wyłączenie, zgodnie z wymogami kategorii 3 wg normy EN 13849-1. Poprzez zmniejszenie ogólnej liczby komponentów, wykorzystanie technologii niewymagającej używania narzędzi i stosowanie podzespołów wtykowych można obniżyć koszty okablowania typowej rozdzielnicy nawet o 60 procent, a udział wymaganych komponentów sprzętowych nawet do 70 procent. Ze względu na szeroki zakres ochrony przed przeciążeniem urządzeń EMS wystarczają tylko modele o dwóch zakresach prądu – od 0,18 do 6,5 A (AV-53a) oraz 9 A (AC-51). Ułatwia to dobór produktów oraz usprawnia gospodarkę magazynową części zamiennych. Oprócz tego zintegrowany element jest właściwie niepodatny na zużycie (wytrzymuje 30 milionów cykli roboczych), co zwiększa przewidywaną trwałość użytkową w porównaniu z konwencjonalnymi aparatami łączeniowymi i zapewnia konstruktorom maszyn dodatkową niezawodność.

Dzięki szerokości 30 mm urządzenie pozwala również oszczędzić cenne miejsce w szafie sterowniczej w porównaniu ze standardowymi aparatami o szerokości 45 mm. Do głównych zastosowań rozruszników EMS na moce od 0,06 do 3 kW należą układy przenośników w zmechanizowanych systemach transportowych, logistycznych i urządzeniach do pakowania towarów.