Performance Polymers: system antykorozyjno-izolacyjny

Performance Polymers: system antykorozyjno-izolacyjny

20/03/2017
Artykuł promocyjny
Autor:
|
www.arcofarby.pl

Korozja pod izolacją jest problemem, który dotyka przemysł chemiczny i petrochemiczny od dekad. Co roku ogromne sumy pieniędzy są wydawane na naprawę instalacji przesyłowych transportujących gazy i ciecze w podwyższonych temperaturach. Rozwiązanie tego uciążliwego dla przemysłu zjawiska polega na znalezieniu odpowiedniego systemu antykorozyjno-izolacyjnego, który będzie zdolny do ochrony stali podczas całego okresu jej użytkowania w tak agresywnym środowisku. Udało się to holenderskiemu producentowi zabezpieczeń wysokotemperaturowych – Performance Polymers bv – współpracującemu ze światową marką farb antykorozyjnych – Transocean Coatings.

Zacznijmy jednak od podstaw. Czym jest zjawisko korozji pod izolacją oraz gdzie i dlaczego powstaje?

Jest to zjawisko w dużej mierze spowodowane nieszczelnością i niedoskonałością izolacji umieszczonej na rurach transportujących gaz lub ciecz w podwyższonych temperaturach. Konwencjonalne systemy izolacyjne (np. wełna mineralna) są niedoskonałe ze względu na liczne łączenia, opaski i inne miejsca straty ciepła oraz ingresji wody pod obudowę izolacji. W efekcie nasila się proces kondensacji pary wodnej oraz gromadzi się ciecz, która w reakcji z izolacją i znajdującymi się w niej zanieczyszczeniami zwiększa swoje zasolenie i kwasowość. Dodatkowo podczas cyklów grzewczych ciecz ta znacznie zwiększa swoją temperaturę, co prowadzi do powstania pod obudową izolacji bardzo agresywnego środowiska korozyjności, któremu nie może przeciwdziałać żadne konwencjonalne zabezpieczenie antykorozyjne.

Na pomoc przemysłowi chemicznemu ruszyli holenderscy specjaliści od farb i polimerów, którzy podczas tworzenia innowacyjnej serii produktów Thermaguard™ poprzeczkę postawili sobie bardzo wysoko. Po pierwsze, studiując problemy rynków chemicznych i petrochemicznych dostrzegli, że problem korozji pod izolacją dotyczy w znacznej większości instalacji już pracujących, których demontaż lub wstrzymanie pracy w celu naprawy mogłoby pochłonąć dodatkowe fundusze. Z myślą o ułatwieniu naprawy instalacji przesyłowych zaprojektowali rozwiązanie, które nie tylko umożliwia utwardzenie się powłoki w warunkach otoczenia (nie jest wymagane specjalne malowanie lub utwardzanie powłoki w warunkach laboratoryjnych), lecz także pozwala na aplikację farby na gorącą powierzchnię podczas pracy instalacji. To nowatorskie podejście pozwoli na zaoszczędzenie ogromnych sum pieniędzy potrzebnych do tej pory do wykonania remontów i likwidacji szkód wyrządzonych przez zjawisko korozji pod izolacją.

Kolejnym celem postawionym przed grupą było przystosowanie powłoki do pracy w ekstremalnych warunkach temperaturowych i jednocześnie zapewnienie najwyższej ochrony antykorozyjnej. Produkty z serii Thermaguard™ mogą pracować w cyklach grzewczych w temperaturach od –196°C do 650°C, co jest wynikiem nieosiągalnym dla tradycyjnych zabezpieczeń antykorozyjnych. Dodatkowo w pracy pod izolacją niezbędna jest nadzwyczajna odporność powłoki malarskiej na działanie substancji chemicznych i gorącej, słonej wody. Liczne badania i testy udowodniły, że nowe produkty wspaniale sprawują się w tych trudnych warunkach, wykazując dodatkowo niebywałą odporność na duże naprężenia termiczne i fizyczne związane z pracą w cyklach grzewczych i kriogenicznych, a powłoka zabezpieczenia wykazuje dużą elastyczność nawet w grubych warstwach. Liczne badania i testy przeprowadzane zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w firmach przemysłu chemicznego udowodniły bezapelacyjną wyższość zabezpieczeń z linii Thermaguard™ nad systemami oferowanymi do walki ze zjawiskiem korozji pod izolacją przez wiodących producentów farb antykorozyjnych.

arcobaleno

To jednak nie wszystko, ponieważ ambitni naukowcy z kraju tulipanów zdali sobie sprawę, że nawet doskonałe w ich oczach zabezpieczenie przed zjawiskiem korozji pod izolacją nie rozwiązuje wszystkich problemów wynikających z zastosowania tradycyjnych systemów izolacyjnych. Do minimalizacji strat powodowanych przez zjawisko CUI (Corrosion under Insulation – korozja pod izolacją) należało stworzyć coś więcej niż tylko niebywale trwały system malarski. Z myślą o prawdziwej eliminacji tego procesu Holendrzy stworzyli innowacyjną izolację termiczną w postaci farby, która nie tylko świetnie utrzymuje ciepło wewnątrz instalacji przesyłowej, lecz także zapewnia ochronę antykorozyjną stali.

Dodatkowo izolacja w postaci farby nie ma słabych punktów, przez co izoluje całą zabezpieczaną powierzchnię łącznie z zaworami, załamaniami i innymi miejscami problematycznymi dla tradycyjnych systemów izolacyjnych. Zmniejszenie zjawiska kondensacji cieczy na przewodniku powoduje znaczące osłabienie agresywności środowiska, a co za tym idzie – powstawania korozji. Dodatkowym atutem zaprojektowanego systemu jest możliwość obniżenia temperatury rur i instalacji przesyłowych do temperatury bezpiecznego dotyku określonego normami ISO 13732-1 i ASTM C1057. To przełomowe rozwiązanie może zrewolucjonizować rynek CUI i pozwoli na odejście od tradycyjnych systemów izolacyjnych, które ze względu na swoją budowę są często niedoskonałe.

Seria Thermaguard™ składa się z trzech kompletnych i uzupełniających się wzajemnie produktów i kilkunastu systemów zaprojektowanych z myślą o długotrwałej ochronie i izolacji. Jeżeli jesteś zainteresowany bezpłatną prezentacją na temat przykładowych zastosowań tych produktów w przemyśle rafineryjnym, chemicznym, petrochemicznym, cementowym, kotłowniczym lub energetycznym dla Twojego przedsiębiorstwa, napisz na adres: thermaguard@arcofarby.pl.