Właściwości i charakterystyka materiałów MICROTHERM® – termicznych rozwiązań izolacyjnych

Właściwości i charakterystyka materiałów MICROTHERM® – termicznych rozwiązań izolacyjnych

06/03/2016
Artykuł promocyjny
Autor:
|

Promat i MICROTHERM® z zaangażowaniem dążą do zapewnienia najlepszych termicznie rozwiązań izolacyjnych. Często wykorzystują kombinacje materiałów mikroporowatych z materiałami tradycyjnymi.

Bezkonkurencyjna skuteczność produktów mikroporowatych MICROTHERM® może pomóc w każdej aplikacji. Wszystkie kluczowe parametry techniczne materiałów są ściśle monitorowane i udoskanalane, aby utrzymywać ich innowacyjność i najwyższy poziom.

Przewodnictwo cieplne

Wszystkie publikowane dane są oparte na konwencjonalnych pomiarach „Guarded Hot Plate” zgodnych z normami ISO 8302 i ASTM C177. Metodą tą otrzymuje się najdokładniejsze pomiary w szerokim zakresie temperatur, do średniej wartości 800°C.

Atmosfera normalna

Produkty mikroporowate znane są na całym świecie z ich niskiej przewodności cieplnej (λ) w szerokim zakresie temperatur.

Wraz ze wzrostem temperatury różnica w wartości λ pomiędzy materiałami mikroporowatymi a izolacyjnymi standardowymi gwałtownie rośnie z powodu niezdolności do blokowania promieniowania IR większości z izolacji.

Rożne gazy i zredukowana atmosfera

Przewodnictwo cieplne materiałów izolacyjnych w dużym stopniu zależy od rodzaju gazu w porach. Gazem tym zwykle jest powietrze, ale często wymaga się stosowania izolacji w obecności innych gazów, takich jak azot, wodór, hel, argon i krypton.

Rożne gazy, wypełniając izolacje mikroporowate, mogą powodować różne skutki:

  • większe, wolniejsze cząstki – takie jak krypton i argon – rzadziej się ze sobą zderzają, co obniża przewodność cieplną,
  • mniejsze, szybsze cząstki – takie jak hel i wodór – zderzają się ze sobą częściej niż ze ściankami porów i przyczyniają do szybszego przenoszenia ciepła. Chociaż gazy takie jak wodór mają wpływ na wszystkie izolacje, to i tak materiały mikroporowate w porównaniu z innymi materiałami wypadają bardzo dobrze.

Temperatura klasyfikacyjna

Zmieniając proporcje i specyfikacje elementarnych składników MICROTHERM®, możemy zmieniać kluczowe parametry, tak aby sprostać oczekiwaniom wielu wymagających aplikacji. Wymagania takie jak maksymalna temperatura, wodoodporność i odporność na ściskanie mogą być zmienione w razie potrzeby. Łącząc powyższe warianty z rodzajem produktu sztywnego, elastycznego lub sypkiego z wszechstronnego zakresu izolacji mikroporowatych Promat, zaoferujemy rozwiązanie optymalne dla każdej aplikacji.

Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie produktów zależy od rodzaju i gęstości materiału. Produkty mikroporowate bardzo często i z powodzeniem stosowane są w aplikacjach, w których występują wysokie obciążenia, na przykład tylna izolacja w kadziach ze stalą. Typowe wartości dla konkretnego produktu podane są w kartach technicznych.

Skurcz materiałowy

Tak jak w wypadku wszystkich materiałów izolacyjnych, nieodwracalny skurcz nastąpi podczas ekspozycji powyżej określonej maksymalnej temperatury. Wraz ze wzrostem temperatury cząstki krzemionki zaczynają się ze sobą łączyć. Spiekając się, zmieniają typ struktury i zwiększa się przewodnictwo cieplne.

Materiały mikroporowate mają znikomo mały skurcz i w rzeczywistości rzadko odnotowuje się jakikolwiek wpływ na ich efektywne działanie. Produkty mikroporowate mogą w sposób ciągły pracować w ich maksymalnej temperaturze przez bardzo długi czas! Ze względu na brak organiki w ich składzie skurcz termiczny jest minimalny, a żywotność – maksymalna. PRTC (Promat Research & Technology Centre) mierzy skurcz zgodnie z ASTM C356, BS-EN 1094-6, ISO 2477, technikami „in-house”.

Obrabialność

Skład i właściwości płyt PROMALIGHT® zapewniają znaczną obrabialność, umożliwiając łatwe cięcie i dopasowanie w miejscu zabudowy lub produkcję w zakładzie w razie konieczności dostarczenia skomplikowanych, dopasowanych, już obrobionych elementów.

Niepalność

Izolacje mikroporowate MICROTHERM® spełniają wymagania BS476, DIN4102 i UL94V-0 dotyczące niepalności. Dzięki połączeniu ultraniskiej przewodności cieplnej i całkowitej niepalności produkty mikroporowate stanowią doskonałe bariery przeciwpożarowe do ochrony stali, aluminium i struktur kompozytowych GPR.

Minimalna grubość i waga czynią z nich idealną pasywną ochronę przeciwpożarową (PFP) w aplikacjach morskich i kolejowych.

Wilgotność i wilgoć – odporność na płyny

Znaczne zmiany wilgotności nie mają większego wpływu na termiczne i mechaniczne właściwości izolacji MICROTHERM®. Para i opary przenikają przez strukturę izolacji mikroporowatej bez żadnej szkody. Obecność wody zaadsorbowanej w małej ilości nie wpływa na parametry użytkowe materiału. Podczas instalacji (np. odlewania betonu) lub gdy następuje kondensacja (poniżej punktu rosy) kontakt z wodą lub innymi płynami jest nieunikniony. W takim wypadku rekomendujemy użycie hydrofobowej (HY) odmiany produktu lub jego skuteczne zabezpieczenie przed wodą np.: folią PE lub aluminiową.

MICROTHERM® hydrofobowy (HY) nie jest zwykłą zewnętrzną powłoką. Bazą materiału są specjalnie spreparowane cząstki krzemionki, tak by uczynić go wodoodpornym w całej objętości. Oznacza to, że nawet cięcie i obróbka takiej izolacji nie zmienia jej hydrofobowej natury. Ilekroć przewidzi się obecność wody podczas instalacji, to wcześniejsza konsultacja z naszymi specjalistami zapewni optymalny dobór, instrukcję montażu i pracę wyspecyfikowanego produktu MICROTHERM®.

Właściwości chemiczne

Zawartość ługowanego chlorku w naszych produktach jest bardzo niska. Innymi słowy ługowanie krzemianu zachodzi przy znacznie wyższym stężeniu. Obie wartości są jednak w dopuszczalnym zakresie. Typowe wartości pH pozostają poniżej 10. Wszystkie są mierzone zgodnie z ASTM.

Odporność chemiczna

Izolacje mikroporowate MICROTHERM® zbudowane są ze składników inertnych, które nie reagują z większością substancji chemicznych. Należy unikać kontaktu z większością cieczy. Ciekłe substancje chemiczne mogą uszkodzić strukturę fizyczną w taki sam sposób, jak niszczy je woda.

Odporność na wibracje

Odporność materiałów mikroporowatych na wstrząsy zależy głównie od techniki montażu. Produkt będzie działał długo, o ile nie zostanie uszkodzony na skutek wibracji.

Zaleca się zainstalować izolację w taki sposób, aby ją odseparować od powierzchni wibrującej. Jeśli jest to niemożliwe, to poprawnie zainstalowany materiał będzie wibrował z dokładnie tą samą częstotliwością co jego mocowanie. Zapobiegnie to ryzyku uszkodzenia przez wibracje.

Dla aplikacji podwyższonego ryzyka – np. aplikacje morskie, izolacje układów wydechowych silników diesla – mamy odpowiednie materiały takie jak MICROTHERM® OVERSTITCHED lub panele QUILTED, które są idealne dla tego typu układów narażonych na drgania.

Właściwości akustyczne

Izolacja mikroporowata ma bardzo porowatą, wzajemnie połączoną strukturę komórkową, ale komórki są bardzo małe. Opór powietrza przenikającego przez taką strukturę jest bardzo duży, a tym samym izolacja termiczna MICROTHERM® niezbyt dobrze absorbuje dźwięk.

Oznacza to, że akustyczne właściwości materiałów mikroporowatych są ograniczone. Grupa Promat oferuje wysokiej jakości izolacje akustyczne takie jak PROMASOUND® TL i PROMADAMP® CL, SK, które często są wykorzystywane w połączeniu z produktami MICROTHERM®.

Osłony

MICROTHERM® stosuje różne materiały na zewnętrzne pokrycia swoich produktów, w zależności od temperatury, warunków instalacji oraz pracy. Sztywne płyty (PROMALIGHT®) mogą być m.in. w osłonie folii PE lub aluminium. Jest też dostępna wersja wzmocniona miką. W panelach (czyli produktach, w których materiał osłonowy w rzeczywistości jest wprasowany – MICROTHERM® PANEL, MICROTHERM® OVERSTITCHED) stosujemy materiały takie jak włóknina poliestrowa lub częściej płótno szklane.

Pokrycia płócienne sprawiają, że materiały nasze są czyste, wolne od pyłu i łatwe do zainstalowania. Powyżej 600°C tkanina szklana staje się krucha i ulega degradacji. Ponieważ produkty MICROTHERM® zazwyczaj instalowane są w układzie między innymi materiałami takimi jak metale, materiały ogniotrwałe, zniszczenie płótna szklanego nie ma znaczenia.

Izolacyjność materiału z uszkodzoną osłoną zewnętrzną pozostanie niezmieniona. W rzeczywistości w takich wypadkach pokrycie zewnętrzne faktycznie służy jedynie do celów instalacji. Niektóre aplikacje wymagają w pełni zintegrowanego materiału pokrywającego. MICROTHERM® oferuje różne rozwiązania spełniające różnorodne wymagania, np. alternatywne osłony o wyższej odporności termicznej, takie jak płótno krzemionkowe, które są odporne np. na bezpośrednie działanie płomienia.

Do aplikacji najbardziej wymagających pod względem mechanicznym produkty MICROTHERM® mogą być indywidualnie dopasowane i całkowicie zamknięte w folii ze stali nierdzewnej. Jako osłony mogą być stosowane niemal wszystkie inne rodzaje wymaganych materiałów.

Najważniejsze zalety izolacji mikroporowatych MICROTHERM®

  • obniżają temperaturę na obudowie przy zachowaniu grubości wyłożenia,
  • oszczędzają miejsce tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona,
  • spełniają wymagania dopuszczalnych strat ciepła (W/m2 ),
  • zmniejszają grubość wyłożenia, zwiększając pojemność użytkową.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących materiałów mikroporowatych, wyślij do nas zapytanie: hpi@promattop.pl. Nasi eksperci zawsze chętnie udzielą szczegółowych informacji.

promat_tresc2_PP_31