Złoty Medal Chemii – nabór do 14 października

Autor:
|

Jeszcze trzy tygodnie tegoroczni licencjaci i młodzi inżynierowie mogą zgłaszać swoje prace dyplomowe do szóstej edycji prestiżowego konkursu, organizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej PAN we współpracy z firmą DuPont Poland. Na laureata czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. zł. Każdy z finalistów otrzyma możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. – Głównym celem Konkursu Złoty Medal Chemii jest zachęcenie najzdolniejszych studentów do zaangażowania się w działalność naukową lub związaną z wdrażaniem osiągnięć naukowych do przemysłu. Chcemy im pomóc w początkowym okresie ich działalności i pokazać, że nam starszym naukowcom zależy na młodym pokoleniu badaczy  – mówi prof. dr hab. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN.

Do konkursu mogą zgłaszać się autorzy nowatorskich prac licencjackich lub inżynierskich, napisanych i obronionych w roku akademickim 2015/16, a obejmujących tematyką chemię lub jej pogranicza z biologią i fizyką. Konkurs objęty jest honorowym patronatem prof. dr. hab. Macieja Żylicza, prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN, a fundatorem nagród firma DuPont. Jego istotnym elementem jest możliwość wdrożenia najlepszych rozwiązań do realizacji. – Badania naukowe skutkują wprowadzeniem rzeczywistych rozwiązań przemysłowych, z których efektami spotykamy się na co dzień. W DuPont dużą wagę przywiązujemy do rozwoju technologicznego, który pozwala jeszcze lepiej odpowiadać na problemy i potrzeby świata. Cieszy nas, że w Polsce jest tak wiele młodych osób, które decydują się wkroczyć na naukową ścieżkę i dokonują ważnych odkryć – stwierdza Andrzej Pałka, dyrektor generalny DuPont Poland.

6