W marcu w Kielcach Targi ENEX

W marcu w Kielcach Targi ENEX

30/01/2014

W dniach 18-20 marca na terenie Targów Kielce odbędą się XVII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XII Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia. Mają one stać się miejscem, w którym zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania i technologie dla „zielonej energii”. Ubiegłoroczna edycja imprezy zgromadziła  200 wystawców, którzy prezentowali nowoczesny sprzęt z zakresu m.in. odnawialnych źródeł energii, ekologii i pneumatyki. Wzięło w nich udział ponad 6.500 zwiedzających. W trakcie 25 branżowych szkoleń i konferencji, udział wzięło 1.200 osób. Podbnie ma być również w trakcie Targów ENEX również w 2014 roku.

Ważyn tematem merytorycznym Targów staną wymogi unijne, związane z redukcją emisji dwutlenku węgla, a także związane z tym faktem szanse na rozwój nowych technologii, ale i zagrożenia związane z barierami rozwoju gospodarczego. Jedno ze szkoleń w trakcie tegorocznego ENEX-u organizuje Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii – projekt „Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o efektywne wykorzystanie energii –szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikro – małych -średnich przedsiębiorstw w woj. Świętokrzyskim ” współfinansowany jest  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia, które odbędą się w trakcie imprezy, dotyczyć będą pięciu bloków tematycznych: „Efektywna gospodarka energetyczna, zarządzanie energią w przedsiębiorstwie”; „Cykl szkoleń tematycznych o następujących zagadnieniach – mikroinstalacje; instalacje solarne i ogniwa fotowoltaiczne; biogazownie rolnicze i przemysłowe; nowe technologie pozyskiwania energii z biomasy; pompy ciepła i energia geotermalna; energetyka wiatrowa; elektrownie wodne”; „Projektowanie innowacyjnych budynków energooszczędnych”; „Wpływ doboru materiałów, technologii i instalacji na energochłonność budynków”; „Efektywność energetyczna w użytkowaniu obiektów budowlanych”.

Oprócz tego serwis Instytut OZE organizuje w trakcie Targów ENEX specjalistyczne szkolenie dotyczące „Praktycznych aspektów inwestycji w fotowoltaikę”, a także konferencję, której tematem będzie „Praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”. Imprezami towarzyszącymi Targom staną się m.in. konferencje i fora przygotowane przez merytorycznego partnera wystaw – redakcję GLOBEnergia. Wśród nich znajda się: VII FORUM POMP CIEPŁA; V FORUM SOLAR+, a także FORUM AGRO INWESTOR OZE.