Tauron pozyska kolejne 5 mld z obligacji?

Tauron pozyska kolejne 5 mld z obligacji?

02/08/2013

Grupa Tauron podpisała umowę programową emisji obligacji z ING Bankiem Śląskim, Bankiem Polska Kasa Opieki i BRE Bankiem. Maksymalna kwota emisji wynosi 5 mld zł. Jak informuje Grupa Tauron, umowa została zawarta na trzy lata i w jej ramach Tauron, przy udziale banków pełniących rolę organizatorów emisji i dealerów, będzie emitować obligacje do wybranych inwestorów. Jednocześnie zawarta umowa programowa nie gwarantuje emisji obligacji. W związku z tym ostateczna wartość emisji i ustalenie jej warunków nastąpi dopiero w momencie, w którym przeprowadzona zostanie procedura zbierania zapisów na obligacje. Środki, które mają zostać pozyskane z emisji obligacji, przeznaczone zostaną przede wszystkim na finansowanie wydatków inwestycyjnych Grupy Tauron.

Nie jest to jedyna umowa, która dotyczy emisji obligacji, i podpisana została w ostatnich dniach przez Grupę Tauron. Koncern zawarł umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w ramach której zamierza pozyskać 1 mld zł z emisji obligacji. – Do tej pory Tauron podpisał umowy na emisje obligacji o wartości przeszło 7 mld zł, z czego znaczna część przeznaczona została na finansowanie inwestycji w Grupie. W 2013 roku oddaliśmy kilka jednostek wytwórczych do eksploatacji i podpisaliśmy umowy m.in. na budowę kogeneracyjnego bloku węglowego o mocy 50 MW w Tychach czy turbogeneratora o mocy 50 MW w Dąbrowie Górniczej, a przed nami kolejne ważne kontrakty inwestycyjne – mówi Dariusz Lubera prezes zarządu Tauron Polska Energia.