SSO na konferencji IZOLACJE 2015

SSO na konferencji IZOLACJE 2015

25/03/2015

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) jest patronem merytorycznym konferencji IZOLACJE 2015, która odbędzie się w dniach 9-10 kwietnia w Warszawie. Jej organizatorem jest Grupa Medium. Konferencja dedykowana jest projektantom i architektom, a także specjalistom z branży izolacji. Uczestniczą w niej m.in. przedstawiciele branży budowlanej, instytutów naukowo-technicznych, a także stowarzyszeń branżowych.

W trakcie konferencji swoje wystąpienie mieć będzie dr inż. Mariusz Garecki, kierujący Komisją Techniczną SSO. Dotyczyć ono będzie kierunków zmian w systemach ETICS, związanych z nowymi wymaganiami w zakresie izolacyjności przegród budowlanych. – Nowe regulacje prawne wprowadzają obowiązek systematycznego zmniejszenia wartości współczynnika przenikania ciepła Uc dla wszystkich rodzajów budynków. Branża systemów ociepleń przygotowuje się zatem do stopniowej weryfikacji obecnie obowiązujących standardów. Toczące się w wielu ośrodkach prace badawcze pozwolą na wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych, jeszcze lepiej chroniących budynki przed stratami ciepła, zarówno w nowych obiektach, jak i w przypadku ociepleń wtórnych – mówi dr inż. Mariusz Garecki.