Pogłębienie spadków na rynku budowlanym w 2013 r.

Autor:
|
Kategoria: Uncategorized

Szybciej niż przewidywano, bo już w 2012 r., polski rynek budowlany zanotował pierwsze straty w wartości zrealizowanych robót. Negatywne skutki nierozważnie składanych ofert w drogowych postępowaniach przetargowych spowodowały kłopoty finansowe w wielu przedsiębiorstwach.

Według najnowszego raportu firmy badawczej PMR „Sektor budowlany w Polsce: I połowa 2013 – Prognozy rozwoju na lata 2013–2015” po okresie wzrostów na rynku budowlanym, rok 2012 przyniósł zmianę trendu na spadkowy. Wprawdzie dynamika spadków była jeszcze niewielka, rzędu 2%, jednak wszystko wskazuje na to, że większe tąpnięcie wartości produkcji budowlanej będzie miało miejsce w roku 2013. Na spadek największy wpływ będzie mieć sektor budownictwa inżynieryjnego, gdzie doszło do dużego wyhamowania prac w drogownictwie, a także dużo niższa od spodziewanej aktywność budowlańców na kolejowych placach budów. Nakładają się na to także opóźniające się inwestycje energetyczne, a zwłaszcza poszerzająca się pula inwestycji wstrzymanych lub zawieszonych. W 2012 r. czynnikiem łagodzącym spadki w branży były rosnące sektory mieszkaniowy oraz niemieszkaniowy, które zanotowały wzrosty rzędu 10%. W roku 2013 jednak przewidywane jest wyhamowanie w segmencie lokali mieszkalnych.

Rok 2012 był brzemienny w skutki dla wielu spółek przemysłu budowlanego. Niekorzystne wyniki finansowe wielu firm wykonawczych po finalizacji kontraktów drogowych spowodowały, że wiele z nich wypadło z rynku. Kłopoty, które dotknęły dużych graczy rynkowych, rozprzestrzeniły się także na ich podwykonawców, co spowodowało, że w zakresie małych podmiotów zatrudniających do 10 osób z rynku zniknęło ponad 12,5 tys. firm (spadek o 3%). W dużo mniejszym zakresie nastąpiła redukcja liczebności większych firm z kolejnych przedziałów – 1,7 tys. podmiotów zatrudniających od 10 do 49 pracowników (spadek o 10,8%) oraz 151 firm zatrudniających 50–249 pracowników (spadek o 7%). To jednak te większe przedsiębiorstwa miały istotniejszy wpływ na zwiększenie poziomu bezrobocia w branży. Wiele z nich, w odpowiedzi na niekorzystne wyniki finansowe, nie tyle zamykało działalność, ile dokonywało redukcji personelu.

Obecna słaba kondycja finansowa firm może utrudnić lub nawet uniemożliwić udział w wielu przetargach. Przedsiębiorstwa muszą zatem uporać się z wewnętrznymi restrukturyzacjami, o ile mają nadzieję na udział w zyskach z kolejnych inwestycji oczekujących na realizację.
Okres do 2015 r. będzie etapem przejściowym pomiędzy budżetami unijnymi. Do końca tego czasu możliwe będzie rozliczanie przedsięwzięć finansowanych z poprzednich programów unijnych, podczas gdy od 2014 r. można będzie rozpocząć realizację już tych finansowanych z nowej puli.

Sporo do nadrobienia ma segment kolejowy, dlatego analitycy PMR oczekują, że w okresie tym zapowiadane od lat inwestycje wreszcie ruszą pełną parą. Duże potrzeby w zakresie infrastruktury drogowej już oczekują na pierwsze przetargi. Jeśli inwestycje będą odpowiednio przygotowane formalnie, to wraz z dostępem do nowych funduszy będą się mogły rozpocząć w 2014 r. Dłuższej zwłoki nie utrzymają także projekty energetyczne. Wymogi dyrektyw klimatycznych oraz wprowadzenie ustawy o OZE, zapowiadane na rok 2013, powinny odblokować inwestorów i skłonić ich do rozpoczęcia wielu przedsięwzięć. Jaśniejszym punktem na mapie inwestycji w Polsce są obecnie liniowe inwestycje energetyczne. Podczas gdy rynek jest podekscytowany zmieniającą się liczbą przetargów na wielomiliardowe bloki energetyczne, systematycznej poprawie ulega kondycja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Tylko w pierwszym kwartale 2013 r. polski operator sieci przesyłowych przyjął oferty na roboty budowlane o łącznej wartości ponad 2,5 mld zł. Finalizacji tych przetargów można się spodziewać już niebawem.
Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR, pt. „Sektor budowlany w Polsce: I połowa 2013 – Prognozy rozwoju na lata 2013–2015”.