Witamy w naszym świecie logistyki

Witamy w naszym świecie logistyki

10/12/2010
|

Logistyka to wg uproszczonej definicji reguła „7R” (w Polsce przetłumaczona z angielskiego na „7W”) – right product (właściwy produkt), right quantity (właściwa ilość), right condition (właściwy stan), right place (właściwe miejsce), right time (właściwy czas), right customer (właściwy klient), right price (właściwa cena)1.< Zagadnienia logistyczne są niemal uniwersalne, czyli ciągle aktualne dla całej gospodarki i przemysłu. Transport i logistyka to jeden z kluczowych sektorów polskiej gospodarki, z przychodami na poziomie 100 mld złotych, prawie 5-procentowym udziałem w PKB, zatrudniający 400 tysięcy pracowników2. Korzystna koniunktura gospodarcza, trendy w odbijającej się od dna gospodarce światowej oraz położenie geograficzne Polski w Europie wciąż stwarzają znakomite perspektywy dla rozwoju rynku transportu i logistyki w naszym kraju. Dodatkowe możliwości związane są z napływem funduszy unijnych, które powinny dopomóc w poprawie stanu tak ważnej dla branży infrastruktury drogowej i kolejowej.

Istotnym elementem wpływającym na rozwój rynku transportu i logistyki jest rosnąca wielkość inwestycji zagranicznych, związanych między innymi z przenoszeniem produkcji do Europy Środkowo-Wschodniej przez wiele europejskich firm (tzw. nearshoring).

Ciągła presja na redukcję kosztów i tendencja wśród przedsiębiorstw do koncentracji na działalności kluczowej sprawiają, że funkcje transportowe i logistyczne coraz częściej powierzane są wyspecjalizowanym firmom, co prowadzi do szybkiego wzrostu popytu na wszelkiego rodzaju usługi logistyczne i transportowe. Rynek nie znosi próżni, szczególnie w tej branży konkurencja rośnie jak grzyby po deszczu, ale jako specjaliści od logistyki wiemy, jak sobie z tym radzić.

Fiege jako Third Party Logistics oferuje pełen zakres najwyższej jakości usług logistycznych dla przemysłu i handlu. Od opracowania i zarządzania kompleksowymi łańcuchami logistycznymi – Zarządzanie Łańcuchem Dostaw (Supply Chain Management) – aż do przejęcia całości obsługi logistycznej w ramach outsourcingu. Podstawowym i chyba pierwotnym aspektem działalności logistycznej jest usługa magazynowania – czyli czynności związane z czasowym składowaniem towarów klientów we właściwych warunkach oraz przekazywanie ich odbiorcom według dyspozycji klientów.

Mając do swojej dyspozycji 3,1 mln metrów kwadratowych przestrzeni magazynowej i logistycznej, Fiege może opracowywać szereg różnorodnych łańcuchów dostaw i usług o wartości dodanej, spełniając oczekiwania poszczególnych klientów.

Ściśle powiązane ze sobą centra logistyczne tworzą zintegrowany system, zgodny ze współczesnymi koncepcjami zaopatrzenia i dystrybucji.

Kolejną usługą w ramach logistyki może być engineering.

Dział Fiege Engineering oferuje klientom kompleksowe usługi: od konsultacji przez wdrożenie rozwiązań, aż po kontrolę procesów logistycznych.

W ramach logistyki kontraktowej Fiege oferuje zintegrowane rozwiązania w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. Ścisła współpraca wszystkich stron tworzących łańcuch wartości tworzy płynnie działający system. Praktyczne wdrożenie zintegrowanych koncepcji jest możliwe dzięki połączeniu logistyki zamówień, magazynowania i dystrybucji. Dopiero to daje swobodę działania, także w zakresie realizacji usług dodanych, takich jak rozwój i modyfikacja opakowań czy utrzymywanie parku maszynowego.

Nieodłącznym elementem logistyki jest transport – przemieszczanie ładunków przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportu. Aby kompleksowo świadczyć usługi transportowe, musimy zapewniać swoim klientom możliwość realizacji wszelkiego typu transportu – drogowego, lotniczego oraz morskiego, a także jego kombinacji w rozwiązaniach intermodalnych, czyli przewozach wykorzystujących więcej niż jedną gałąź transportu z zachowaniem tej samej jednostki ładunkowej.

Chcąc pozostać neutralnym i elastycznym operatorem logistycznym, Fiege korzysta z outsourcingu usług transportowych. Neutralność oznacza, że firma wybiera dla klienta wyłącznie najlepsze i najbardziej niezawodne, a przy tym ekonomicznie optymalne rozwiązania. Elastyczność natomiast jest dla klientów gwarancją zaspokojenia przez Fiege wszystkich potrzeb transportowych, poczynając od międzynarodowego i krajowego transportu drogowego (wliczając w to bezpośrednie dostawy do domów klientów końcowych), przez transport kolejowy aż po morski. Jako pośrednik nie świadczymy zatem bezpośrednio usług transportowych, ale usługi spedycyjne.

W ramach usług spedycyjnych stale rozwijamy sieć naszej dystrybucji krajowej, a także sieć połączeń międzynarodowych zarówno w transporcie pełnosamochodowym, jak i drobnicowym oraz ładunków częściowych. Pracujemy z bezpośrednimi przewoźnikami, aby możliwie skracać łańcuch dostawców, co ma istotny wpływ na przebieg samego procesu transportu oraz przepływ informacji.

Jesteśmy w stanie obsłużyć wszystkie ruchy wolumenu naszych klientów, gdyż w zakresie naszej oferty mieści się także spedycja morska oraz lotnicza. Jesteśmy agentem bezpośrednich armatorów, a jeśli chodzi o transport lotniczy bazujemy na współpracy z liniami lotniczymi.

Dzięki takiemu zapleczu partnerów możemy oferować optymalny cenowo oraz jakościowo serwis.

Logistyka to elastyczność i kompleksowość. Wachlarz świadczonych usług musi być zatem szeroki.

Stąd też liczne usługi dodatkowe (Value-Added Services), którymi zachęcamy naszych klientów. Jako że obsługujemy wiele różnych branż i każda ma swoją specyfikę, usługi te mogą być bardzo różne.

Jest to m.in. usługa call center, która pozwala na wymianę informacji pomiędzy dostawcą a końcowym odbiorcą towaru. W call center zbierane są wszystkie informacje istotne dla przebiegu procesu obsługi. W ramach usług co-packingu Fiege oferuje:

– tworzenie zestawów;
– identyfikację artykułów;
– projektowanie niestandardowych rozwiązań co-packingowych.

W celu maksymalnego odciążenia klientów od obowiązków administracyjnych, Fiege świadczy usługi z zakresu zarządzania odprawą celną importowanych i eksportowanych towarów.

Kolejnym przykładem VAS jest koordynacja akcji promocyjnych. Kluczem do sukcesu w przypadku wysyłkowych akcji promocyjnych jest profesjonalne i terminowe przeprowadzenie dystrybucji materiałów promocyjnych do odpowiednich osób, Dzięki rozbudowanej, ogólnokrajowej sieci dystrybucji, Fiege realizuje swoje usługi efektywnie, szybko i wydajnie pod względem ekonomicznym.

Jako ostatni element, wymienić można logistykę zwrotną. Zadaniem Fiege relog jest zamknięcie koła w pełnym cyklu łańcucha dostaw. Jako ekspert w zakresie logistyki zwrotnej, Fiege relog oferuje klientom usługi z zakresu recyklingu, zwiększając przy tym efektywność ekonomiczną tego procesu.

Wszystko to spinamy systemem informatycznym, bez którego nie ma mowy o skutecznej logistyce.