Zmiany na rynku napędzają zapotrzebowanie na zautomatyzowane sortowanie
Fot. Honeywell
13/06/2022
Artykuł promocyjny
Autor:
|

Nie tak dawno temu w handlu detalicznym dominowały sklepy stacjonarne, które przyciągały tłumy klientów poszukujących wszelkich towarów, od odzieży i kosmetyków po elektronikę i sprzęt komputerowy. W tych warunkach centra dystrybucji zazwyczaj sortowały karton tylko raz.

Jednak we współczesnym świecie handlu elektronicznego, w którym dominują indywidualne zamówienia kierowane bezpośrednio do klienta, nakłady związane z sortowaniem mogą wzrosnąć do ponad 100 sortowań. W związku z tym, potrzeba szybkiego i dokładnego sortowania znacznie zwiększyła zapotrzebowanie rynku na technologie automatycznego sortowania.

Tradycyjny proces łańcucha dostaw

Droga produktów z magazynów przez łańcuch dostaw do konsumentów w tradycyjnych sklepach była kiedyś dość prostym procesem. Na przykład:

1. Sklep detaliczny, w którym brakuje zszywaczy, składa zamówienie na uzupełnienie zapasów w firmowym centrum dystrybucji.
2. Centrum dystrybucyjne wysyła pełne pudełko zszywaczy do sklepu detalicznego.
3. Personel sklepu odkłada zszywacze na półkę.
4. Klient przychodzi do sklepu, podchodzi do odpowiedniego korytarza i wybiera zszywacz z półki.
5. Klient kupuje produkt i odchodzi z nim.

Handel elektroniczny zmienia reguły gry

Obecnie proces zakupowy, który wcześniej klient wykonywał w sklepach detalicznych – chodząc po korytarzach, wybierając produkty i zabierając je do domu – znacznie częściej przypada na łańcuchu dostaw. Oznacza to również znaczny wzrost ilości procesów obsługi (w tym sortowania automatycznego) wymaganych w centrum dystrybucji. Zamiast wysyłać całą skrzynkę do sklepu detalicznego, centrum dystrybucyjne wysyła pojedyncze sztuki do każdego konsumenta z osobna. Ten nowy proces przebiega w następujących etapach:

  • Internetowy sprzedawca detaliczny otrzymuje zamówienie na zszywacz (prawdopodobnie jednej z wielu marek, stylów, kolorów i opcji).
  • Pracownik centrum dystrybucji wybiera zszywacz i przenosi go za pomocą przenośnika ze strefy kompletacji.
  • Zszywacz – wraz z setkami tysięcy innych pojedynczych sztuk – trafia do punktu sortowania, gdzie jest transportowany i kierowany do strefy konsolidacji zamówień lub pakowania.
  • Po spakowaniu zamówiony zszywacz jest ponownie sortowany, tym razem według miejsca przeznaczenia.
  • Po opuszczeniu zakładu zamówienie może przejść przez kilka kolejnych sortowań u lokalnego przewoźnika i w regionalnych węzłach docelowych za pośrednictwem ostatecznego przewoźnika.

Pozostałe zagadnienia

Sytuację dodatkowo komplikuje ograniczona liczba pracowników, którzy mogliby ręcznie obsługiwać zwiększoną liczbę zamówień w handlu elektronicznym, gwałtownie rosnące koszty transportu i frachtu oraz oczekiwania klientów dotyczące bezpłatnej wysyłki.

Jeśli dodać do tego, że centra dystrybucyjne muszą przechowywać szerszy niż kiedykolwiek asortyment produktów, aby spełnić oczekiwania klientów, to staje się jasne, że powierzchnia magazynowa jest na wagę złota. Operatorzy centrów dystrybucyjnych powinni teraz znaleźć sposób na zmaksymalizowanie ilości zsuwni na ograniczonej przestrzeni w celu zwiększenia konsolidacji zamówień i potencjału sortowania na wyjściu.

Zmienia się także ostateczny kierunek sortowania, ponieważ mniejsze ilości zamówień w handlu elektronicznym wymuszają większy nacisk na sortowanie produktów do kontenerów, a nie do bram dokowych, co umożliwia stosowanie nowych strategii sortowania, takich jak pomijanie stref.

Automatyzacja centrów dystrybucyjnych jest kluczem do utrzymania konkurencyjności

W związku z tym, że tak wiele doświadczeń klientów w handlu elektronicznym zależy od dokładnej i efektywnej realizacji zamówień oraz szybkiej i bezpłatnej dostawy, firmy muszą inwestować w działalność centrów dystrybucyjnych, aby dotrzymać kroku tym wymaganiom, pozostając jednocześnie konkurencyjnymi i rentownymi. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na zautomatyzowane rozwiązania sortujące, które pomagają konsolidować, rozdzielać i kierować dużą ilością pojedynczych zamówień z maksymalną wydajnością – tendencja ta prawdopodobnie utrzyma się jeszcze przez jakiś czas.

Aby uzyskać więcej informacji i poznać strategie, które pomogą Państwa centrum dystrybucyjnemu zachować konkurencyjność dzięki automatycznemu sortowaniu, zapraszamy do pobrania bezpłatnej białej księgi firmy Honeywell na temat wydajności sortowania.