Firma APA Innovative została poproszona przez dyrekcję galerii handlowej Plaza Toruń o zainstalowanie sytemu Vision BMS, tak by umożliwiał on inteligentne sterowanie oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym obiektu oraz monitoring i odczyty energii elektrycznej obiektu z uwzględnieniem poszczególnych najemców.

Podczas realizacji zadania do systemu Vision BMS podłączono wykonawcze rozdzielnie oświetlenia wewnętrznego, oświetlenia zewnętrznego, obwodów oświetlenia garażu wielopoziomowego oraz zarządzanie oświetleniem z systemu z poziomu aplikacji. Podłączono także 130 liczników energii elektrycznej zamontowanych w pomieszczeniach pod wynajem powierzchni handlowych.

Zapewniały one monitoring zużycia energii elektrycznej przez podnajemców oraz rozliczanie zgodnie z faktycznym stanem zużycia energii. Rozliczanie odbywa się na podstawie odczytów z systemu Vision BMS, generowanych raportów miesięcznych i eksportu danych do programów księgowych oraz Excel. System umożliwił także:

 • odczyty parametrów energii elektrycznej z analizatorów sieci (4 szt.),
 • monitoring przekroczenia zamówionej mocy czynnej w interwałach czasowych (15 min),
 • kompleksową analizę danych i raportowanie,
 • alarmowanie z wyprzedzeniem o możliwości wystąpienia przekroczenia wartości progowych zamówionej wielkości mocy czynnej na obiekt,
 • wystawianie sygnałów cyfrowych dla central wentylacji i klimatyzacji obiektu.

apa1_PP_27

Wdrożenie
Prefabrykacja rozdzielni polegała na montażu neuronów cyfrowych w rozdzielniach elektrycznych, przygotowaniu magistrali RS-485, obszyciu neuronów cyfrowych oraz podłączeniu wyjść cyfrowych neuronów 0-8 TH do listwy zaciskowej.

Rozdzielnie BMS montowane były w pomieszczeniach technicznych na poziomie 0 oraz 1. Łączenie rozdzielni BMS do rozdzielni elektrycznych zarządzających oświetleniem odbywało się za pomocą wielożyłowego przewodu sterowniczego, który pełni funkcję bypass miedzy rozdzielniami.

Korzyści z wdrożenia Vision Bms
Wdrożenie systemu Vision BMS w Galerii Plaza przyniosło wymierne korzyści dla zarządu obiektu. Należą do nich:

 • oszczędność czasu – odczyty danych z liczników i rozliczenie podnajemców skróciło się z dwóch dni roboczych przed wdrożeniem do trzech godzin po wdrożeniu,
 • automatyzacja procesu – możliwość szybkiego podglądu i analizy danych z wybranego licznika energii,
 • możliwość odczytu licznika w dowolnym momencie bez konieczności odczytu fizycznego w wynajmowanym lokalu,
 • oszczędności związane z energią elektryczną,
 • dynamiczne zarządzanie oświetleniem,
 • możliwość łatwego sprawdzenia, które strefy oświetlenia są aktywne,
 • możliwość włączania oświetlenia tylko w strefach, gdzie aktualnie pracują ekipy sprzątające,
 • możliwość dostosowania natężenia oświetlenia do warunków panujących w obiekcie,
 • sygnalizacja awarii oświetlenia,
 • możliwość zarządzania oświetleniem za pomocą panelu dotykowego, tabletu, telefonu, serwisu WWW.