Sztuczne słońce – niedługo w Katowicach

Sztuczne słońce – niedługo w Katowicach

10/12/2010
|
Kategoria: Technologie

Zaawansowany sprzęt do audytowania energetycznego budynków, sztuczne słońce do testowania kolektorów czy data center do gromadzenia danych – to niektóre elementy specjalistycznego laboratorium do badania OZE, jakie powstanie w Katowicach w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum. Wartość inwestycji wyniesie prawie 97 mln zł.

Ideą projektu jest rozbudowa infrastruktury technicznej Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum w Katowicach i stworzenie na Śląsku pierwszych laboratoriów do rozwoju technologii energooszczędnych i odnawialnych źródeł energii. Inwestycja zakłada budowę biurowca pasywnego o powierzchni przeszło 6 335 m2 oraz rewitalizację kolejnego budynku o powierzchni ponad 738 m2.

W pierwszym z budynków powstaną pomieszczenia laboratoryjne wyposażone m.in. w instalację chłodu technologicznego oraz szerokoprzepustowe łącza światłowodowe. Pomiędzy nimi znajdą się wysokie (9-metrowe) hale przygotowane dla urządzeń wysokogabarytowych. To oferta przede wszystkim skierowana dla innowacyjnych firm technologicznych, zwłaszcza z branży OZE (odnawialnych źródeł energii). W biurowcu znajdzie się także ośrodek przetwarzania i archiwizacji danych oraz powierzchnia biurowa dostosowana do potrzeb firm technologicznych. W drugim budynku powstaną specjalistyczne laboratoria do testowania kolektorów i systemów słonecznych (tzw. sztuczne słońce), a także laboratorium dla potrzeb
prowadzenia audytu energetycznego budynków.

– Powstanie takich laboratoriów na Śląsku, w regionie koncentracji producentów systemów solarnych w Polsce, znacząco ułatwi producentom dostęp do infrastruktury badawczej i pozwoli im uniknąć wysokich kosztów związanych z testowaniem produktów w Niemczech czy Szwajcarii – mówi Jerzy Kwiatkowski z Euro-Centrum.


Jak to działa?

Laboratorium wewnętrzne umożliwia testowanie systemów solarnych w warunkach sztucznych i bez ryzyka zmian warunków pogodowych nieuniknionego w badaniu kolektorów w warunkach naturalnych.

– To ważne, bowiem bardzo ciężko uzyskać niezmienne warunki atmosferyczne w plenerze. Pogoda zmienia się bardzo dynamicznie. Niezmienność warunków to podstawowy warunek do miarodajnych testów, które prowadzi się około 10 dni – mówi Kwiatkowski. Dzięki sztucznemu słońcu możliwe jest więc badanie prototypów kolektorów
w ramach prac rozwojowych nad produktem w sposób umożliwiający stosunkowo szybkie wypracowanie optymalnej końcowej postaci kolektora przed wprowadzeniem na rynek.

Do czego można to porównać? Do hali magazynowej, której oświetleniem można manipulować na wiele sposobów.

– Dzięki tzw. sztucznemu słońcu będzie można imitować dowolne warunki atmosferyczne – cieszy się Kwiatkowski.

Nie tylko wewnątrz

W laboratorium mobilnym będzie możliwość świadczenia usług badawczych określających odporność kolektorów słonecznych cieczowych na wpływ czynników degradujących, dokonywania obliczeń do wyznaczania parametrów charakterystyk cieplnych kolektorów słonecznych cieczowych w stanie ustalonym, jak i w zmieniających się warunkach pogodowych w ciągu całego dnia. W ramach tego laboratorium będzie można prowadzić badania testujące, w tym min.: badanie niezawodności cieczowych kolektorów grzewczych, ciśnienie wewnętrzne, odporność na wysoką temperaturę, zewnętrzny szok termiczny, przeciekanie wody deszczowej, badanie charakterystyki cieplnej kolektorów cieczowych czy odporność na zamarzanie (testy wykonywane za pomocą mobilnego refraktometru dla systemów używających płyny przeciw zamarzaniu itp.). Laboratorium w postaci kontenera jest unikatowym rozwiązaniem i pozwoli na równoległe testowanie sprawności czterech systemów słonecznych.